13
Презентація досвіду роботи вчителя математики, фізики та інформатики Перетоцької ЗОШ І-ІІ ступенів Волинця Ігоря Михайловича

представлення досвіду

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: представлення досвіду

Презентація досвіду роботивчителя математики, фізики та

інформатикиПеретоцької ЗОШ І-ІІ ступенівВолинця Ігоря Михайловича

Page 2: представлення досвіду

Візитна картка Вчитель математики, фізики та

інформатики Перетоцької ЗОШ І-ІІ ступенів;

Освіта вища (Рівненський державний гуманітарний університет, 2009 р.);

Кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст першої категорії»»

Стаж роботи – 7 років;

Page 3: представлення досвіду

Методична робота

Районний семінар вчителів інформатики, математики,

фізики

Проблемний семінар вчителів інформатики, що викладають у

початкових класах

Семінар-практикум вчителів математики та фізики

Шкільне методичне об’єднання вчителів-предметників

Приймаю участь в …

Page 4: представлення досвіду

«Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде добрим учителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель»

Науково-методична

проблемна тема

Педагогічне кредо

Методика формування ключових компетентностей на уроках природничо-математичного циклу

Page 5: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиІнформаційна компетентність

Уроки інформатики покликані впливати на формування та розвиток інформаційних компетенцій. Можна виділити наступні види діяльності:

Володіння способами роботи з інформацією;

Володіння навичками роботи з різними пристроями інформації;

Критичне ставлення до одержуваної інформації, вміння виділяти головне, оцінювати ступінь достовірності;

Page 6: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиКомунікативна компетентність

Говорячи про комунікативну компетенції, можна виділити наступні види діяльності цього напрямку, характерні для уроків інформатики:

Розуміння факту різноманіття мов,

володіння мовної, лінгвістичної ко

мпетенції

Ведення діалогу "людина" - "технічна система" (розуміння

принципів побудови інтерфейсу, робота з діалоговими вікнами,

настроювання параметрів середовища і т.д.).

Уміння представити себе усно і письмово,

володіння стильовими прийомами

оформлення тексту, захист проектів

Толерантність, вміння будувати спілкування з представниками інших

поглядів

Page 7: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиЦіннісно-смислової компетентність

Вміння ставити особисті цілі, розуміти й усвідомлювати сенс своєї діяльності, при цьому співвідносячи його із завданнями зовнішнього світу, визначає в значній мірі успіх особистості взагалі і успіх в освітній сфері зокрема. Суть ціннісно-смислової компетенції можна представити так:

Уміння формулювати власні навчальні цілі (цілі вивчення даного предмету взагалі, при створенні проекту, при виборі теми доповіді і т.п.).

Уміння приймати рішення, брати відповідальність на себе (бути лідером групового проекту, приймати рішення у випадку нестандартної ситуації (збій у роботі системи,

несанкціонований доступ до мережі ...)).

Здійснювати індивідуальну освітню траєкторію

Page 8: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиСоціально-трудова компетентність

У старших класах приділяється особливу увагу соціально-трудових компетенціями, а й на уроках у початковій і середній ланці для їх формування можна і потрібно знайти місце:

Усвідомлення наявності певних вимог до продукту своєї діяльності (вимоги до програмного забезпечення,

юзабіліті сайту, функціональність бази даних

тощо).

Аналіз переваг і недоліків аналогів власного продукту (при проектній діяльності різного типу, при навчанні

офісним технологіями).

Володіння етикою трудових і цивільних взаємовідносин

(види ліцензування програмного забезпечення, інформаційна

безпека, правова відповідальність за порушення

законодавства, авторські права і т.д.)

Page 9: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиЗагальнокультурна компетенція отримує особливий розвиток в ході реалізації творчих проектів на уроках інформатики. У діяльнісній формі її можна описати так:

• Проектування дизайну сайту і додатки

• Створення макетів поліграфічної продукції,

Володіння елементами художньо-творчих компетенцій читача,

слухача, виконавця, художника і т.п.

• тенденції розвитку мов програмування, еволюція обчислювальної техніки

• адекватна оцінка стану одиниць техніки, рівня продукту

Розуміння місця даної науки в системі інших наук, її історії та

шляхів розвитку

Page 10: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиЧільну роль необхідно відвести формуванню навчально-пізнавальної компетенції. Дійсно, у ході навчального процесу ступінь її сформованості іноді значною мірою визначає якість результату. У складі навчально-пізнавальної компетенції можна виділити:

Уміння працювати з довідковою літературою, інструкціями (знайомство з новими видами ПЗ, пристроями, аналіз помилок в програмі і т.п.).

Уміння оформити результати своєї діяльності, представити їх на сучасному рівні (побудова діаграм і графіків, засоби створення презентацій).

Створення цілісної картини світу на основі власного досвіду.

Володіння навичками використання вимірювальної техніки, спеціальних приладів, застосування методів статистики і теорії ймовірностей

Page 11: представлення досвіду

Реалізація проблемної темиСтворення комфортного здоров'язберігаючого середовища

Фізкультхвилинки

Комплекс вправ для зняття м’язового напруження очей

Знання правил техніки безпеки

Page 12: представлення досвіду

ВисновкиОтже, навчальний курс інформатики може бути

реалізований із застосуванням компетентнісного підходу. Я вважаю, що наявність компетентнісного підходу в системі освіти набагато доречніше і органічніше, ніж відсутність.

Page 13: представлення досвіду

Дякую за увагу!