19
«Формування образного й логічного мислення, розвиток пам’яті та мовлення на уроках інформатики»

Формування образного й логічного мислення

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Формування образного й логічного мислення

«Формування образного й логічного мислення, розвиток пам’яті та мовлення

на уроках інформатики»

Page 2: Формування образного й логічного мислення

• Дитина з перших днів занять у школі зустрічається із задачами. Спочатку і до кінця навчання в школі задачі незмінно допомагають учням усвідомлювати правильні поняття інформатики, глибше з’ясовувати різні сторони взаємозв’язків у навколишньому житті, дає можливість застосовувати досліджувані теоретичні положення. У цей же час розв’язування задач сприяє розвитку логічного мислення.          

Page 3: Формування образного й логічного мислення

Якщо учні на уроках постійно займаються вирішенням логічних завдань, цікавих головоломок, то вони набувають навичок вирішення нестандартних завдань, не губляться у важких ситуаціях, діють активно, самостійно знаходять вірні рішення.

Page 4: Формування образного й логічного мислення

З метою розвитку логічного мислення кожного учня вчителю необхідно на кожний урок підбирати пізнавальні завдання. Це дасть можливість сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів і забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих.

Page 5: Формування образного й логічного мислення

Основну увагу при підборі завдань слід приділяти поєднанню наявних методичних рекомендацій для досягнення поставлених цілей: • Розширення кругозору учнів, розвиток пам’яті, уваги;• Пізнавальний розвиток дітей – впізнавання ними простих зв’язків і

залежностей навколишнього світу;• Розвиток логіки мислення, просторових уявлень, уяви дітей;• Розвиток вміння порівнювати та класифікувати;• Формування творчих, дослідницьких якостей учнів;• Формування операційного стилю мислення;• Підготовка до сприйняття комп’ютерного варіанту завдань.

Page 6: Формування образного й логічного мислення

Вправи на розвиток мислення

Page 7: Формування образного й логічного мислення

Перестав букви і отримай нове словоУчням пропонуються деякі слова, в яких слід переставити букви так, щоб

утворилися слова, пов’язані з темою, що вказана в заголовку завдання.Завдання 1. Елементи комп’ютера

1. Красен.2..Тріоном.

3. Росецорп.4. Стойджик.

5. Камиш.6. Тураклавіа.

7. Перринт.8. Терполт.

Page 8: Формування образного й логічного мислення

Комп’ютерні антиподи• Антивірусна програма — … (комп’ютерний вірус)• Введення — … (виведення).• Глобальна — … (локальна).• Жорсткий магнітний диск – (гнучкий магнітний диск).• Істина — … (хибність).• Мінімальний — … (максимальний).• Змінна — … (константа).• Віртуальний – …(реальний).• Відновлення — …(видалення).• Фрагментація — … (де фрагментація).• Піратський — … (ліцензійний).• Автоматичний — (ручний)

Page 9: Формування образного й логічного мислення

Відгадай словоСвоєчасна, об’єктивна. перевірна, повна, вичерпна, секретна, масова,

генетична, газетна, телевізійна, науково-технічна … (інформація). Інформаційна, життєва, телевізійна, обов’язкова, показова, концертна, циркова,

соціальна, політична, шкільна. життєва, бухгалтерська, комп’ютерна, системна, прикладна, офісна, мультимедійна, професійна, розважальна, виховна, ігрова … (програма).

Текстовий, бінарний, графічний, системний, виконувальний, командний, пакетний, прихований, архівний … (файл).

Велике, високе, вузьке, пластикове, слухове, закрите, відкрите, розбите, відновлене, активне, неактивне, діалогове … (вікно).

Різноманітне, дієтичне, ресторанне, вкладене, контекстне … (меню).Повна, порожня, споживацька, вербова, плетена, баскетбольна, сміттєва …

(корзина).Картонна, шкіряна, пластикова, пухка, вкладена … (папка).

Page 10: Формування образного й логічного мислення

“Тетравекс”

Page 11: Формування образного й логічного мислення

“Стрільці по яблукам”

Page 12: Формування образного й логічного мислення

Вправи на розвиток пам’яті

Page 13: Формування образного й логічного мислення
Page 14: Формування образного й логічного мислення
Page 15: Формування образного й логічного мислення

“Поштовий голуб. Європа”

Page 16: Формування образного й логічного мислення

Вправи на розвиток мовлення

Page 17: Формування образного й логічного мислення

Завдання. Аргументуй свою думку дописавши подане речення.• Я люблю спілкуватись з учнями класу, бо…• Якщо я не вивчив уроку без поважної причини, то…• У лісі не можна галасувати, тому що…• Не можна близько підходити до пташиного гнізда, тому що…• На уроці треба бути уважним, бо…

Page 18: Формування образного й логічного мислення

«Зайчик»

Яке сі та зі м’яч ке ко й ко лляч

1 2 5 8 3 6 4 7 10 9

Яке сім’ячко, таке й зіллячко

Page 19: Формування образного й логічного мислення

ВисновкиЛогічне мислення не є вродженою, значить, протягом усіх років навчання в школі необхідно всебічно розвивати мислення учнів (і вміння користуватися розумовими операціями), вчити їх логічно мислити.

Логіка необхідна там, де є потреба систематизувати і класифікувати різні поняття, дати їм чітке визначення.

Для вирішення цієї проблеми необхідна спеціальна робота вчителя щодо формування та вдосконалення розумової діяльності учнів.