באר שבע תרבות של מצוינות

 • View
  180

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • '

  '

 • The greater danger for most of us is not that our

  aim is too high and we miss it, but that it is too

  low and we reach it.MICHELANGELO

  The greater danger for most of us is not that our

  aim is too high and we miss it, but that it is too

  low and we reach it.MICHELANGELO

 • .

  , .

  . 2007 , 2003 , 1987

  , " ,

  , , .)2007 , , ( "

 • .

  . :

  , , ,

  , , , ,

  . .

 • .

  .

  .

  , ,

  ; .

  .

 • ?

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . ,

 • ?

  (

  )

  -

  .

 • / =

  =

  = ) - (

 • : 1. .

  : 2.

  . .

  3.

  4.

 • " " " "

  .

  " " .

  "" .

 • ,

  . ,

  . .

 • .

  :

  , , : 1. , , , ,

  . , , ,

  . , , , , : 2. , ,

  .

  : 3.. ,

 • . - 1.

  , 2..

  . 3.

  4..

  5..

  . 6.

  . , , 7.

 • .

 • .

  .

  -

 • ? " "

  , " " " "

  .

 • ) (" "

 • FromWhat'sWrongtoWhat'sStrong

 • -SEM -

  School wide Enrichment Model CEM -

  City wide Enrichment Model

  " "

 • ) (

  -

 • Honesty- , .

  Humility- .

  Humor- , .

  Hope- .

  : : 4H

  , .

 • : : :

  . , , :

  ,.

  : - , .

  : :

  , .

  , , :. , ,

  : : .

 • : 1. - - - : 2.

  : 3. : 4.

 • " -

 • " "

 • RNA

  PROTEIN

  DNA

 • TYPE I -

  TYPE II

  -

  TYPE III , -

  (SEM)

  "

  TYPEI TYPE

  II

  TYPEIII

  Creativity

  Task Commitment

  Above Average Ability

 • . " : - .

  .

  . " " " -

  . -

  , - , .

  . "

  + ) + ( .

  . ,

  . .

  . " "

  ".

  , .

  ) '( .

 • -

  '

 • ' " - 1.

  . 2.

  , .

  .. , 3.

  , , .

 • =

  ""

  TYPE I

  TYPE II

  TYPE III

 • SEM -School wide Eclectic Models

  CEM - Coherent Engaged Models

  " "

  - -

 • "" ,

  .

  ,

  "" ,

  .

  ,

 • ),(

  .

  ),(

  .

  :

  " .

  :

  " .

 • . .' - '- .' .'- - .'-' - .' .

 • ' '

  ) ' ' (

 • 44

  ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  ! , 1977, ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  ! , 1977, ,

  !