of 23 /23
ξελίξεις ως τις αρχές του 6ου Σημαντικοί αυτοκράτορες: Ιουλιανός (361- 363), Θεοδόσιος Α' (379- 395), Θεοδόσιος Β' (408- 450), Ζήνων (474-491), Αναστάσιος (491- 518), Ιουστίνος Α' (518- Κατερίνα Προκοπίου

Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

έγινε από την Κατερίνα Προκοπίου για το μάθημα της Β΄Γυμνασίου, Μεσαιωνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Text of Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα...

Page 1: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.

Σημαντικοί αυτοκράτορες:Ιουλιανός (361-363), Θεοδόσιος Α' (379-395), Θεοδόσιος Β' (408-450), Ζήνων (474-491), Αναστάσιος (491-518),Ιουστίνος Α' (518-527)

Κατερίνα Προκοπίου

Page 2: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

α. Οικονομικά και

κοινωνικά προβλήματα

Page 3: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

• Η κύρια πηγή πλούτου ήταν η γεωργία.• Το κράτος ακολουθούσε παρεμβατική πολιτική, προσπαθώντας να καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις.• Στις εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιούνταν το νόμισμα. Αντίθετα οι ανταλλαγές είδους με είδος ήταν περιορισμένες (εκχρηματισμένη οικονομία). • Πόλεις =οικονομικά κέντρα

Ποια τα χαρακτηριστικά της οικονομίας

του Πρώιμου Βυζαντινού Κράτους

Page 4: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Με ποιον τρόπο η γη συγκεντρώθηκε στα χέρια των

γαιοκτημόνων;

Τι ήταν οι γαιοκτήμονες και τι οι πάροικοι;

Page 5: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ποια ήταν τα κοινωνικά προβλήματα του πρώιμου Βυζαντίου;

• Βαριά φορολογία• Οι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη

=> καταφεύγουν στις μονές και στις πόλεις• Αύξηση πληθυσμού πόλεων => φτώχεια, ταραχές

=> διανομή σιταριού=> θεάματα στον Ιππόδρομο

Page 6: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Πώς δρομολογήθηκε η ανάπτυξη του μακρινού εμπορίου;

Από την άλλη μεριά η επέκταση της βυζαντινής επιρροής στις χώρες της Ερυθράς Θάλασσας (Αιθιοπία και Υεμένη), ιδίως στα χρόνια του Ιουστινου Α', διευκόλυνε την ανάπτυξη και αύξησε τα κέρδη του μακρινού εμπορίου. Από το δρόμο της Ερυθράς έλληνες και σύροι έμποροι μετέφεραν στις ακτές της Μεσογείου και στην Κωνσταντινούπολη τα προϊόντα πολυτελείας της Ανατολής (μετάξι, μπαχαρικά κ. ά.).

Page 7: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

β. Το γερμανικό πρόβλημα

Page 8: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ποια η τύχη του ρωμαϊκού κράτους μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Α΄(395 μΧ);

Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος Α' (395), το Ρωμαϊκό Κράτος χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό τμήμα.

Page 9: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ποια προβλήματα αντιμετώπισε το μοιρασμένο στα δύο ρωμαϊκό κράτος;

Έτσι μοιρασμένο αντιμετώπισε ως τα τέλη του 5ου αι. τις επιθέσεις γερμανικών και άλλων φύλων, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη από τον τρίτο αιώνα να εισδύουν στην Ευρώπη. Η έκβαση

αυτού του αγώνα ήταν διαφορετική για τα δύο τμήματα της αυτοκρατορίας.

Page 10: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Με ποιον τρόπο οι αυτοκράτορες του οικονομικά ισχυρότερου ανατολικού τμήματος εξουδετέρωσαν την απειλή των γερμανικών λαών;

πείθοντας τους αρχηγούς τους να στραφούν προς τη Δύση ή επιτρέποντας να εγκατασταθούν ειρηνικά στα εδάφη τους. Η συμβίωση με το ελληνορωμαϊκό πληθυσμιακό στοιχείο διευκόλυνε τη σταδιακή αφομοίωση των Γερμανών.

Page 11: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Πώς δημιουργήθηκε ο σοβαρός κίνδυνος εκγερμανισμού του κράτους και πώς

αντιμετωπίστηκε;

Προβλήματα προκάλεσε στο κράτος η πολιτική του Θεοδοσίου Α' (379-395) που έδωσε στους ηγέτες των Γερμανών ανώτερες θέσεις στο στρατό και τη διοίκηση του κράτους, για να επιτύχει την ενσωμάτωσή τους. Δημιουργήθηκε έτσι σοβαρός κίνδυνος εκγερμανισμού του κράτους.

Τότε οι βυζαντινοί λόγιοι και πολιτικοί αντέδρασαν, οργανώνοντας ένα είδος πατριωτικού και αντιγερμανικού κόμματος. Το κόμμα αυτό ξεσήκωσε το λαό της πρωτεύουσας που εξόντωσε τους Γότθους και τον αρχηγό τους Γαϊνά (400). Έτσι εξουδετερώθηκε προσωρινά ο γοτθικός κίνδυνος που επανεμφανίστηκε προς τα τέλη του 5ου αι.

Page 12: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ποια ήταν η τύχη του οικονομικά εξαντλημένου Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους;

Page 13: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

γ. Πολιτιστικές εξελίξεις

Κατερίνα Προκοπίου

Page 14: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ενώ στη Ρώμη, άλλοτε πνευματική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, οι επιστήμες και οι τέχνες είχαν παρακμάσει, τα πνευματικά ιδρύματα υπολειτουργούσαν και οι βιβλιοθήκες ήταν κλειστές, στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας επιβαλλόταν αργά, αλλά σταθερά το ελληνικό στοιχείο και η ελληνιστική πολιτιστική παράδοση.

Ποιες οι πολιτιστικές εξελίξεις στην Δύση

και ποιες στην Ανατολή;

Page 15: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Ποια είναι τα δύο σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα;

Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται σε δύο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα: την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης με διάταγμα του Θεοδοσίου Β' (425) και την έκδοση του Θεοδοσιανού Κώδικα.

Page 16: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Τι δείχνει η αριθμητική υπεροχή των ελληνόφωνων εδρών του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολη;

Η οριακή έστω αριθμητική υπεροχή των ελληνόφωνων εδρών δείχνει ότι ο πολιτιστικός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης και του ανατολικού τμήματος ήταν σε μεγάλο βαθμό ελληνικός.

Page 17: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Τι ήταν ο Θεοδοσιανός κώδικας και ποια η σημασία του;

O Θεοδοσιανός Κώδικας, στον οποίο περιλήφθηκαν όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα που είχαν εκδοθεί μετά το 312, δημοσιεύτηκε το 438. Η έκδοσή του διευκόλυνε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης. Τα σωζόμενα βιβλία της συλλογής αποτελούν σήμερα πολύτιμη πηγή για τη μελέτη των κοινωνικών συνθηκών της εποχής

Page 18: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Page 19: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Page 20: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Page 21: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

Page 22: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ

Κατερίνα Προκοπίου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Page 23: Βυζαντινή Ιστορία: Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα μΧ