คู่มือการใช้โปรแกรม Glpi

 • View
  1.632

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. GLPI 025440491513-7 025440491535-0 0462466 1 2556
 • 2. 1 1.1 1.2 GLPI 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 1 2 5 5 7 8 9 10 10 11 11 12 13
 • 3. 1 GLPI GLPI 1 2 GUI 1 1.1 - glpi80
 • 4. 2 - - Folders glpiinstallmysqlglpi-0.84.1-empty 1.2 GLPI - Download https://forge.indepnet.net/attachments/download/1593/glpi0.84.2.tar.gz
 • 5. 3 - Browser http://(yourserverip)/glpi80 Install - - -
 • 6. 4 - - glpi80 -
 • 7. 5 2 2.1 glpi glpi 3 3.1 - >>
 • 8. 6 - - - -
 • 9. 7 3.2 - >> >> -
 • 10. 8 3.3 - >> Tickets - - - - -
 • 11. 9 3.4 - : - Status of Status of the approval request - - * 2
 • 12. 10 3.5 - 4 4.1 -
 • 13. 11 4.2 4.3 - - -
 • 14. 12 5 5.1 5.2 - Ticket - - -
 • 15. 13 - -