ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552

  • View
    15.172

  • Download
    23

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 1 The Geometers Sketchpad 1 2 100 1. 90 3 2. 10 6 8 .. 2552 2 () 1. 2 1 ( 30 ) 1.1 1. A 2. B C A 2.1 B C B C A B C A 2.2 B C A A 2.3 B C A B C A () Sketchpad 2552

2. 2 1.2 p, q r f(x) = px2 + qx +r p 0 f ()1. p 2. q 3. r 4. 1. 5. 2. 6. 3. 2. 1 ( 30 ) "" 8 2552 Sketchpad 2552