ข้อสอบ O-Net วิชาสุขและพละศึกษา ปี 2552

 • View
  318

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  2

  1 : 1 - 401.

  1. 2. 3. 4.

  2. 1. 2. 3. 4.

  3. 1. : 2. : 3. : 4. :

  4. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  3

  5. 1. 2. 3. 4.

  6. 1. 2. 3. 4.

  7. 1. 2. 3. 4.

  8. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  4

  9. 1. 2. 3. 4.

  10. 1. 2. 3. 4.

  11. 1. 2. 3. 4. 60

  12. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  5

  13. 1. 2. 3. 4.

  14. 1. 2. 3. 4.

  15. 1. 2. 3. 4.

  16. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  6

  17. 1. 2. 3. 4.

  18. 100 10 1. 2. 3. 4.

  19. 1. 2. - 3. 4. -

  20. 1. 50 - 60 2. 60 - 70 3. 70 - 80 4. 80 - 90

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  7

  21. 1. 2. 3. 4.

  22. 1. 2 40 5 2. 2 45 5 3. 2 40 10 4. 2 45 10

  23. 1. 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 222. 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 19 : 25 , 12 : 153. 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 25 : 23 , 25 : 234. 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26

  24. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  8

  25. 1. 11 : 8 , 11 : 72. 15 : 13 , 15 : 123. 21 : 19 , 21 : 184. 25 : 22 , 25 : 23

  26. 1. 2. 3. 4.

  27. 1. 2. 3. 4.

  28. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  9

  29. 1. 2. 3. 4.

  30. 1. 2. 3. 4.

  31. 1. 2. 3. 4.

  32. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  10

  33. 3 1. - - 2. - - 3. - - 4. - -

  34. 1. 2. 3. 4.

  35. 1. 100 . 2. 3. 4.

  36. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  11

  37. 1. 2. ""3. 4.

  38. 1. 2. 3. 4.

  39. 1. 2. 3. 4.

  40. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  12

  2 : 41 - 8041. 3

  1. 2.

  3. 4.

  42. ( Visual Element ) 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  13

  43. 1. + 2. + 3. + 4. +

  44. 1. 2. 3. 4.

  45. 1. 2. 3. 4.

  46. Henri Matisse 20 1. Neo - Impressionism2. Neo - Plasticism3. Faurism4. Cubism

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  14

  47. ( Perspective ) 1. Classic2. Renaisance3. Rococo4. Neo - Classic

  48. ( Woodcut )1. 2. 3. 4.

  49. 1. 2. 3. 4.

  50. " " 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  15

  51. 1. 2. 3. 4.

  52. 1. 52. 3. 10 4.

  53. 1. 2. 3. 4.

  54. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  16

  55. 1. 2. 3. 4.

  56. 1. Violin , violin , viola , cello2. Violin , trumpet , clarinet , horn3. Violin , viola , cello , bassoon4. Violin , violin , oboe , cello

  57. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  17

  58. 1. 2. 3. 4.

  59. 1. 2. 3. 4.

  60. 1. 2. 3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart

  61. ""1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  18

  62. 1. 2. 3. 4.

  63. 1. 2. 3. 4.

  64. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  19

  65. 1. 2. 3. 4.

  66. 1. 2. 3. 4.

  67. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  20

  68. 1. 2. 3. 4.

  69. 1. 2. 3. 4.

  70. 1. 2. 3. 4.

  71. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  21

  72. 1. 2. 3.

  4.

  73. 1. 2. 3. 4.

  74. 1. 2. 3. 4.

  75. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  22

  76. 1. 2. 3. 4.

  77. 1. 2. 3.

  4.

  78. 1. 2. 3.

  4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  23

  79. 1. 2. 3. 4.

  80. 1. 2. 3. 4.

  3 : 81 - 12081.

  1. 2. 3. 4.

  82. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  24

  83. 1. 2. 3. 4.

  84. 1. 2. - 3. 4. N P K

  85. /1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  25

  86. 1.

  2.

  3.

  4.

  87. 1. 2. 3. 4.

  88. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  26

  89. 25 . 1. 2. 3. 4.

  90. 3 1. 2. 3. 4.

  91. OTOP 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  27

  92. (LOR)

  1. 2. 3. 4.

  1 K

  9VBC 547

  +

  -

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  28

  93. 4

  1. A2. B3. C4. D

  CO2 A B C D

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  29

  94. 4 1

  1. 2.

  3. 4.

  95. 1. 2. 3. 4.

  22

  3

  7 20 24 20

  7

  3

  3

  7 18 26

  3

  7 24 20

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  30

  96. 1. (Originality)2. (Flexibility)3. (Fluency)4. (Elaboration)

  97. 1. 2. 3. 4.

  98. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  31

  99. (Optical Technology)1. (Tape player)2. (CD-ROM drive)3. (Flash memory)4. (Touch screen)

  100. 1. 2. 3.

  (RAM)4.

  (ROM)

  101. 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  32

  102. 1. 2. 3. 4.

  103. 1. 2. 3. 4.

  104. 1. Open Office Writer2. Microsoft Office Word3. Portable Document Format4. Graphics Interchange Format

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  33

  105. 1. Solaris , Symbian , IPX , RAM2. DOS , WWW , Linux , Windows3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office

  106. 1. (database)2. (presentation)3. (spread sheet)4. (word processing)

  107. 1. 2. 3. 1 . 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  34

  108. 1. (UPS) 2.

  3.

  4.

  109.

  1. 2. 3. 4.

  ?

  1 9 10 2 6 8 3 4 5 4 7 7

  1 9 10 2 6 8 4 7 7 3 4 5

  ?

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  35

  110 1. (mouse)2. (hard disk)3. (touch screen)4. (CD-writer)

  111. 3 1. (hub)2. (bridge)3. (switch)4. (router)

  112. 1. (worm)2. (virus)3. (spyware)4. (trojan horse)

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  36

  113. (Open SystemInterconnection : OSI) 1. (transport)2. (network layer)3. (physical layer)4. (data link layer)

  114. " P , M , N P M N" M N 1. 2.

  N, M P = N+M P = N+M N, M P P

  3. 4. P N, M N, M P P = N+M P = N+M

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  37

  115. " 8 2551 1 2,500 2,000 10 2552 400 " 1. 2,500 2. 400 3. 10 2552 2,000 4. 400 2,000

  116. 1. 2. 3. 4.

  117. 144 1. 2. 3. 4.

 • 06 22 2552 14.30 - 16.30 .

  38

  118. 1. 2. 3. 4.

  119. " " - 2551"1. 25512. " 2551"3. + - 25514. + + 2551

  120. 1. 2. 3. 4. 30