Click here to load reader

03 rumunjska i putovanje

 • View
  46

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of 03 rumunjska i putovanje

 • Boe + Skjold Norveka

  Bedekovina Hrvatska

  Iasi Rumunjska

  Pyrgos Grka

  Palermo Italija

 • RUMUNJSKA 20 000 000 stanovnika Bukuret 2 000 000 stanovnika

 • zemlja jugoistone i centralne Europe

  20 mil. stanovnika

  glavni grad i najvee sredite Bukuret

  Crnomorska obala duga

  tri znaajna gorska sustava: Karpati, Transilvanske Alpe i Bihor

  najvii vrh je Moldoveanu sa 2543 m

  uz tok rijeke Dunav (1075 km plovna) Vlaka nizina

  klima je umjerena kontinentalna

 • Maari

  Slovaci

  Hrvati

  Srbi

  Romi Turci

  Ukrajinci

  Rusi

 • Iasi

  delta Dunava

  Dobruda

  Moldavija

  Vlaka

  Transilvanija

  Maramures

  Crisana

  Banat

 • u starom vijeku Dacija

  u 2. st. Rimljani

  kranstvo od 3. stoljea, za vrijeme Bizanta

  napadi Huna, Avara, Slavena i Bugara

  poetkom 11. stoljea Maari su okupirali Erdelj i Transilvaniju

  1417. 1526. Vlaka pod Hrvatsko ugarskom

  U Moldaviji Poljaci, Maari; od 15. st. Turci Osmanlije, sve do 1821.

  1877. nezavisna Rumunjska (Vlaka + Moldavija)

  nakon I. svj. rata pripojen Banat, Bukovina i Transilvanija (Austro ugarska) i Besarabija (Rusija)

 • Cikladi Mikena Kreta

 • izmeu dva rata parlamentarni sustav

  u II. svj. ratu na strani Njemake, 1944. Sovjeti

  vraen dio Transilvanije, oduzeta Besarabija i sjeverna Bukovina

  1947. ukinuta monarhija

  1989. sruen komunistiki reim Nicolae Ceaucescua

  od 2007. lanica EU

  etniki sastav: Rumunji 89,5 %, Maari 6,6 % Romi 2,5 %; 86% pravoslavnog stanovnitva

 • RUMUNJSKA 20 000 000 stanovnika Bukuret 2 000 000 stanovnika