1. DẦU THỦY LỰC BP ENERGOL HLP-HM VG 32, 46, 68, 100 2. Dầu thủy lực Mobil DTE 20 24, 25, 26,32 3. Dầu thuỷ lực cấp HV Total Equivis ZS 32,46,68 4. Dầu thủy lực BP Bartran HV 46 5. Dầu thuỷ lực cấp HV Caltex Rando HDZ 32

Embed Size (px)

Text of 1. DẦU THỦY LỰC BP ENERGOL HLP-HM VG 32, 46, 68, 100 2. Dầu thủy lực Mobil DTE 20 24,...

1. CNG TY TNHH VINAFUJICOng 308, M Linh, H NiMR TC : 0977 277 505http://daumocongnghiep.vn 1. DU THY LC BP ENERGOL HLP-HM VG 32, 46, 68, 100 2. Du thy lc Mobil DTE 20 24, 25, 26,32 3. D u thu lc c p HV Total Equivis ZS 32,46,68 4. D u thy lc BP Bartran HV 46 5. Du thu lc cp HV Caltex Rando HDZ 32 6. Du thy lc Shell Tellus S2 V 68Du thy lc tnh nng caoBP Energol HLP-HM c thit k dng cho cc h thng thy lc vn hnh di cc ng sutcao i hi loi du thy lc c tnh nng chng mi mn cao.Du ny cng thch hp vi nhng lnh vc s dng khc cn loi du bi trn c tnh n nh -xi ha cao, v tnh nng bi trn tt nh cc bnh rng chu ti nh, cc b bin tc v cc trc.BP Energol HLP-HM t v vt cc tiu chun DIN 51524 P.2, Denison HF-0, HF-1, HF-2;Denison T6C; Vickers I-286-S va Vickers M-2950-S; Cincinnati Milacron P68-69-70; US Steel136; AFNOR NFE 48-690 & 691. nht: ISO VG 32, 46, 68, 100