1 dunya-savasi

  • View
    2.068

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. I.DNYA SAVAI(1914-1918) V.MEHMET REAT(1909-1918)

2. tilaf Devletleri ngiltere, Fransa, Rusya,Yunanistan, Japonya, Romanya, talya, Srbistan, ABDttifak DevletleriAlmanya, Avusturya-Macaristan, talya (tilaf olacak), Osmanl,Bulgaristan 3. Temel Nedenleri: 1789 Fransz ihtilalinin getirmi olduu sonulardan zgrlk ve milliyetilik fikirleri imparatorluklarn yklmasna sebep olacaktr. Milliyetilik; talya ve Almanyann siyasi birliklerini tamamlamalarna sebep olmutur. Sanayi inklab sonucunda doan hammadde ve pazar aray, smrgecilik ve ekonomik rekabeti getirmitir. 4. zel Nedenleri: 1. Almanya ve ngiltere arasndakiekonomik rekabet (en nemli neden). 2. Fransann 1871 Sedan savandaAlmanyaya kaptrd Alsas-Lorenkmr havzasn geri almak istemesi. 3. Rusyann panslavist politikasndan,Avusturya-Macaristann veAlmanyann rahatsz olmas. 5. Almanya & FransaAlsas-Loren KmrHavzas (madenleri)Almanya Fransa 6. AvusturyaRusya BALKANLARDAIKAR ATIMASI 7. 4. Rusyann Osmanl topraklar zerindekiemelleri ve scak denizlere inme politikas. 5. Smrgeci devletler arasna girmeyealan Almanya ve talyann politikalar. 6. Avusturya-Macaristann, Bosna-Herseki ilhaknn Srbistan ile arsndayaratt gerginlik. 7. Avusturya-Macaristan veliahtnnSaraybosnada bir Srpl tarafndanldrlmesi. (Grnen nedendir ve Savabalatan olaydr). 8. I.DNYA SAVAI;Almanya ve ngilterenin ayn blgelerihammadde ve pazar kayna olarakkullanmak istemeleri sonucu ortaya kanbir savatr.VURGU:Hammadde ve pazar paylamBUNA GRE:I.Dnya Sava: Smrgecilik savadr.I.Dnya Sava: Sanayi Devriminin etkisiile ortaya kmtr. 9. NGLTERE REVAL GRMELER LE;Rusyaya boazlar verdi ve onu Balkanlarda serbest brakt.BU DURUM NGLTERENN; Osmanl ile ilgili politikasnndeitiinin, Osmanly koruma politikasndanvazgetiinin, Ayrca; ngilterenin Rusya ile ittifakkurduunun da kantdr. 10. JEOPOLTK KONUMUN NEM;Almanya, Osmanl Devleti ile birliktesavaa girmek istiyordu.AMA:Jeopolitik konumdan faydalanmak.BU DURUM ALMANYAnn;* Boazlar ve smrge yollarn denetimaltna almak istediinin gstergesidir.* Bylece Almanya rakiplerine kar askerive siyasi stnlk salayacakt. 11. tilaf Devletlerinin Osmanly KabulEtmeme Nedenleri: 1. Osmanl, askeri ve ekonomik yndenzayflamt. 2. Osmanl topraklar paylalmakisteniyordu. 3. Rusyann Osmanl zerindeki emellerive ngilterenin Rusyay kaybetmekistememesi. 4. Osmanlnn,kapitlasyonlar, Ege adalar, Msr sorununun zlmesini istemesi. 12. Osmanlnn Almanyay TercihNedenleri:1. Kaybedilen topraklar geri alma dncesi.2. Turan idealini gerekletirme dncesi.3. Almanyann sava kazanacana kesingzyle baklmas.4. Yalnzlk politikasndan kurtulmak istemesi.5. Kapitlasyonlardan dolay ngiltere veFransann basks.6. ttihat Subaylarn Alman hayranl.7. Yunan Megalo deasn engellemek. 13. Almanlarn Osmanly Savaa ekmeNedenleri:1. Yeni cepheler amak, kendi yklerinihafifletmek.2. Osmanlnn jeopolitik konumu.3. Halifelik nfuzundan faydalanmak (cihad)4. Petrol blgelerini kontrol altna almak.5. ngilizlerin, smrgeleri ile olan balarnkoparmak.6. Osmanlnn asker potansiyelindenfaydalanmak.7. Boazlar kontrol altnda tutmak veRusyaya yardm edilmesini nlemek. 14. AlmanyaRUSYAtalya NG.I.DNYA SAVAI 15. Savaa Giri: Alman, Goben ve Breslav isimlisava gemileri ngiliz donanmasndan kaarakOsmanlya snd. Yavuz veMidilli isimlerini alan gemiler dahasonra Rus limanlarn bombalad (23 Ekim 1914). 16. Osmanl Devletinin Savaa GirmesininSonular:1. Yeni cepheler ald, sava alangeniledi.2. Almanya ksmen rahatlad.3. ngiltere Kbrs topraklarna kattnaklad.4. Osmanl, kapitlasyonlar tek taraflolarak kaldrdn ilan etti.5. Osmanl, tilaf devletleri arasnda gizlianlamalar ile paylald. 17. OSMANLI DEVLET I.DNYA SAVAI SIRASINDA; Kapitlasyonlar ve Duyun-u Umumiyedaresini kaldrd.BU DURUM:Osmanl Devletinin savaa tambamszln salamak iin girdiinigstermektedir. Yani Osmanl, savaa ekonomik ve siyasi bamszln salamak iin girmitir. 18. KAFKAS CEPHESIRAK CEPHES SURYE-FLSTNCEPHES KANALCEPHES HCAZ-YEMEN CEPHESCEPHELER 19. ANAKKALE 20. M.KemalCephede 21. anakkale Savalar:Sebep: ngilterenin, boazlar ele geirerek Osmanly sava d brakmak ve Rusyaya yardm yetitirmek. Sonular:1. Sava en az iki yl uzad. 2. Bulgaristan, Osmanl yannda savaa girdi.3. ngiltere ve Fransann itibar sarsld. 4. Gizli antlamalar gndeme geldi. 5. Rusya yardm alamaynca arlk rejimi zor duruma dt ve 1917 Bolevik ihtilaline zeminhazrlanm oldu. 6. M. Kemal, baarlarndan dolay milli mcadeleye lider olacaktr. 22. 1915 TEHCR (Ermeni G) 23. I.DNYA SAVAI BALAYINCA; ngilizler ve tilaf devletleri anakkaleye saldrdlar.AMALARI (Sebepleri) ???1. Rusyaya yardm ulatrp savaa devam etmelerini salamak.2. Savaa girmemi olan Balkan Devletlerini tilaf devletlerinin yanna ekmek.3. stanbulu alp Osmanl Devletini sava d brakmak. 24. BU DURUMTLAF DEVLETLERNN;I.DNYA Savan ksa srede sonulandrmak istediinin kantdr. 25. I. Dnya Savann Sonular:1. Yaklak 10 milyon insan ld.2. Baz byk devletler ykld, yeni devletlerkuruldu (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya,Polonya, ekoslovakya).3. Baz devletlerde rejim deiiklii oldu(Rusyada Komnizm, talyada Faizm,Almanyada Nazizm, Trkiyede Cumhuriyet).4. Yeni silahlar kullanld (Uak, Tank, Denizalt).5. Kurtulu savana sebep olmutur.6. II. Dnya savana sebep olmutur.7. Milletler Cemiyeti kurulmutur.Cemiyet-i 26. Wilson lkeleri (8 Ocak 1918):ABD bakan Wilson, bar korumak iin 14 maddelik ilkeleri yaynlad.1. Boazlar btn devletlere ak olacaktr.2. Sava sonras toprak igali olmayacak.3. Malup devletlerden sava tazminat alnmayacak.4. Gizli antlamalar iptal edilecek.5. Alsas-Loren, Fransaya verilecek.6. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacak.7. Smrgecilik yaplmayacak.8. Her millet geleceini kendisi tayin edebilecek, Trklerve aznlklar ounlukta olduklar yerlerde bamszdevlet kurabilecekler.