of 12 /12
Nazareth, 11 juni 2012 Dirk Van Heuven 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

  • Author
    publius

  • View
    540

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

Page 1: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

Nazareth, 11 juni 2012

Dirk Van Heuven

10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Page 2: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 2Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 1. Respecteer de wet

- de gemeente die de wet respecteert, begaat in beginsel geen fout…

-… tenzij zij een onwettige overheidshandeling toepast

- heel wat fouten kunnen rechtgezet worden!

Motiveringstip: meerdere dragende motieven

Page 3: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 3Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 2. Geef niet spontaan fouten toe

- transparantie. Ja, maar …

- geef niet te gemakkelijk fouten toe …

- stel u niet te kwetsbaar op …

- maak geen toezeggingen die u later spijten …

Page 4: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 4Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 3. Laat in delicate dossiers de kelk

aan u passeren, zo mogelijk

- indien schade dreigt, overweeg dan niet te beslissen (zeker niet als het niet moet) …

- ook bij milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning

- zegen van de devolutieve kracht van het hoger beroep

Page 5: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 5Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 4. Dek u in waar mogelijk

- zeker bij risicovolle dossiers…

- vraag het advies van toezicht, de GSA, de MI, de waterbeheerder of een andere overheid

- wees voorzichtig in uw bewoordingen (“voor zover wij weten…”)

Page 6: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 6Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 5. Probeer de schade te spreiden

- hebben anderen een fout begaan?

- de schadelijder?

- een hogere overheid?

- een adviesverlenende instantie?

- derden?

- heeft de eiser de nodige hoedanigheid om schadevergoeding te vorderen?

- heeft hij aan zijn schadebeperkende plicht voldaan?

- quid met medebewind?

Page 7: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 7Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 6. Wees niet koppig

- maak niet keer op keer dezelfde fouten …

- verrottingsstrategie loont niet altijd…

- wetswijziging als ultiem redmiddel?

Page 8: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 8Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 7. Laat de zaken niet rotten

- zaken uitstellen kan de schaderisico’s doen vergroten …

- overweeg te berusten in een uitspraak in eerste aanleg …

- overweeg uit te voeren in eerste aanleg …

- overweeg een minnelijke schikking …

- werk mee aan de instaatstelling van schadedossiers voor de rechtbank …

Page 9: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 9Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 8. Houd de verjaringstermijnen in acht

- houd rekening met verjaringstermijnen!

- gemeenrechtelijke verjaringsregeling

-contractuele aansprakelijkheid

-extra-contractuele aansprakelijkheid

- bijzondere verjaringsregeling in overheidsopdrachten

- wetten op de rijkscomptabiliteit?

Page 10: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 10Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 9. Schakel hulp in bij ernstige schadeaanspraken

- neem niet te laat contact op met uw juridische dienst!

- contacteer desgevallend een advocaat …

- antwoord niet uit buikgevoel (ook niet per mail, ook niet “intern”)

Page 11: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 11Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

Regel 10. Verzeker u degelijk

- verzeker u degelijk voor aansprakelijkheden gemeenten + gemeentemandatarissen + gemeentepersoneel

- kijk steeds na of u wel verzekeringsgedekt bent …

- verwittig uw verzekeringsmaatschappij tijdig …

Page 12: 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten (Publius)

/ 12

referenties

spreker: Dirk Van Heuven

t 056 74 56 00

[email protected]

www.publius.be

Dirk Van Heuven / 11 juni 2012/ 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten