1.1 τα μόρια της ζωής

Embed Size (px)

Text of 1.1 τα μόρια της ζωής

  • 1. 1.1

2. 92 27 3. 70% 70% 4. 5. NaCl, Ca 6. CH3 CH3 CH CH CH3 CH3 K 7. ()() () 8. 170 20 9. 10. DNA RNA 11. 70