12. tēma, Twitter izmantošana lauku tūrisma mītnes popularizēšnā

  • View
    118

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Twitter izmantošana lauku tūrisma mītnes popularizēšnā

Text of 12. tēma, Twitter izmantošana lauku tūrisma mītnes popularizēšnā

  • 1. Lauku trisma piedvjums Socilo tklu izmantoana uzmuma popularizanai Twitter.com

2. Izmantojot vienu no populrkajm msdienu interneta mediju platformm - socilo tklu Twitter.com, nereti rodas grtbas izveidot vien 140 zmju garu ziu. iemesla d Twitter.com veicina gan radoumu, gan prasa zinmas iemaas, lai atsttu labu iespaidu uz saviem sekotjiem. 3. Neesiet olgalvis Olgalvis ir ikviens, kur ir jauns socil tkla Twitter.com lietotjs. Tikldz esat piereistrjies, nomainiet ar savu profila bildi, lai radtu par sevi vai savu uzmumu krietni vien labku iespaidu un asocicijas. 4. Iekaujiet biogrfijas aprakstu Twitter.com auj veidot tikai su biogrfijas aprakstu, tau o iespju ir oti ieteicams izmantot. Tdjdi jsu profila apmekltji bs informti par konkrt konta lietotju, prstvto nozari, vai ar tri vars nokt kd interneta vietn, ja uz to tiks iekauta saite. 5. Izvlieties su lietotjvrdu emiet vr, ka neviens nevlsies last garus un saretus lietotjvrdus, turklt tie bs ar grtk uztverami un uzrakstmi, k piemram @UzmumaPrd.Da.vadtjs. Veidojiet tos vienkrus, piemrotus un tri uztveramus. 6. Izmantojiet mazk k 140 zmes Rakstot skas zias, citiem ts bs vieglk uztvert un ar padot tlk (retweet). Kad vien iespjams, centieties iekauties 120 zms. 7. Stiet ties zias (Direct Messages) tikai tad, kad nepiecieams Tieo ziu stana socilaj tkl Twitter.com biei vien netiek lietota glui pareizi. Daudzi lietotji ir pieredzjui tieo ziu surogtpastu sav Twitter.com kont. Centieties stt ties zias tikai privtpersonm individuli, nevis vairkiem lietotjiem automtiski, t izvairoties no nevajadzgm problmm. 8. Lietojiet t saukts mirkbirkas # (hashtags) piencgi Mirkbirkas ir visspcgkais Twitter.com elements. Tas ir veids, k pievienot savai ziai tematu. Ts ar paldz zias labk fokust un strukturt. Tpc ieteicams mirkbirku izvlties akurti un maksimli atbilstoi izvltajai tmai. 9. Iesaistieties - Twitter.com nav monologs Tpat k citus socilos tklus, ar Twitter.com var izmantot k notikumu vroanu tiesait. Tomr tas nav glui socili. Lai padartu socilo tklu pc iespjas socilku, iesaistieties sarun ar saviem sekotjiem, cik vien iespjams. 10. Iesakiet citus un dalieties informcij Padodiet tlk tikai to informciju, kas ir tiei saistta ar jsu socil tkla kontu. Ieteikt kdu caur savu Twitter.com kontu ar ir oti svargi, jo tas sekm informcijas izplatbu, k ar veicina jsu labo slavu un atpazstambu. 11. Sniedziet atbildes pavisam s laik Ir oti svargi atbildt uz jautjumiem, ierosinjumiem vai cita veida zim, kas ir jums adrestas. Saruna un iesaiste bs veiksmga vien tad, kad atbilde tiks sniegta maksimli drz. ir ar lieliska iespja veidot labu komunikciju ar saviem sekotjiem. 12. Pievrsiet uzmanbu manierm un esiet laipni Izplatt kategoriskus izteikumus, publiski dusmoties vai kdu nomelnot nebt nav labu manieru sastvdaa. Esiet tlu no kda pazemoanas un sevis apkaunoanas. 13. Pateicieties biei Pateicieties biei saviem sekotjiem, it pai par viu plm padot tlk jsu zias. ds solis var bt ilgtspjgu attiecbu pamats, turklt tas rada labu iespaidu par jums un jsu attieksmi pret apkrt notiekoo.