20111019 q3

  • View
    211

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Helsingfors, Kpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 oktober 2011Rapport fr tredje kvartalet 2011Robust kundverksamhet, men finansoron pverkar resultatetVd Christian Clausens kommentar till rapporten:Trots ett av de vrsta kvartalen ngonsin p den globala finansmarknaden r Nordeas utvecklingrobust. Intkterna steg frn frra kvartalet, exklusive kortsiktiga effekter av finanskrisen.Kostnaderna minskade, justerat fr en omstruktureringsreserv. Effekterna frn den finansiella oronp rrelseresultatet blev drmed begrnsade.Den kundrelaterade verksamheten fortsatte att vxa, och intkterna och resultatet ligger kvar phga niver. Koncernens rrelseresultat fr de frsta nio mnaderna kade med 5 % frn frraret, exklusive kostnaderna fr omstruktureringsreserven.Nordea fortstter med en mer fokuserad relationsstrategi fr att frbttra lnsamheten. I linje medambitionen att frbli en av Europas bsta banker har Nordea ersatt sina tidigare finansiella mlmed ett enda: en avkastning p eget kapital p 15 % i ett normaliserat ekonomiskt lge.(Fr en utfrligare kommentar, se sidan 2)Januari-september 2011 jmfrt med jan-sep 2010 (kv3 2011 jmfrt med kv2 2011): Intkterna steg med 2 % (minus 11 %)Rrelseresultatet kade med 5 % exklusive omstruktureringskostnader (minus 22 %)Krnprimrkapitalrelationen uppgick till 11,0 % exklusive vergngsreglerna, en kningjmfrt med 10,4% fr ett r sedan (11,0 % under kv2 2011)Avkastning p eget kapital var 10,6 %, exklusive omstruktureringskostnader p 171 mneuro, en minskning frn 11,0 % under de frsta nio mnaderna 2010 (8,5 % under kv32011, en minskning frn 11,5 % under kv2)Nytt finansiellt ml fr de kommande ren: att uppn en avkastning p eget kapital p15 % i ett normaliserat ekonomiskt lgeNyckeltal, mn eurokv3kv2 Fr- kv3 Fr- Jan-sep Jan-sepFr- 2011 2011ndr.2010ndr. 20112010ndr. %% %Rntenetto 1 3791 3264 1 31054 0293 7946Summa rrelseintkter2 0912 342-11 2 363-126 9436 8272Resultat fre kreditfrluster6781 067-36 1 167-422 9903 281 -9Kreditfrluster -112 -118 -5-207-46 -472 -713-34Kreditfrlustrelation prsbasis, punkter 14 15 2920 34Rrelseresultat566949-40 960-412 5182 568 -2Rrelseresultat, justerat 737* -222 689* 5Riskjusterat resultat485643-25707 -311 8991 9010Utspdd vinst per aktie, EUR0,10 0,180,18 0,46 0,47Avkastning p eget kapital, % 6,511,512,2 10,0 11,0Avkastning p eget kapital,justerat, % 8,5* 10,6** Exklusive kostnader fr en omstruktureringsreserv p 171 mn euro under tredje kvartalet.Valutakurser som anvnts fr 2011 fr DKK, NOK och SEK avseende poster i resultatrkningen: 7,45; 7,81 och 9,01.Fr ytterligare information:Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04Fredrik Rystedt, finansdirektr, +46 8 614 78 12Rodney Alfvn, chef fr Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36Nordeas vision r att vara en great European bank, erknd fr sina medarbetare, som skapar betydande vrde fr kunder ochaktiegare. Vi gr det mjligt fr vra kunder att n sina ml genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjnster och lsningarinom bank, kapitalfrvaltning och frskring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och r en av Europas tiostrsta fullservicebanker mtt i brsvrde. Nordeaaktien r noterad p NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingforsoch Kpenhamn. www.nordea.com

2. Nordea Rapport fr tredje kvartalet 20112 (50)Vd har ordetkunna n njdare kunder, stigande intkter och stabilDet senaste kvartalet har varit ett av Europas mest lnsamhet, trots krisen.dramatiska och problematiska sedan euron infrdes.Som ett svar p finans- och skuldkrisen har lagstiftare,Nordeas resultat pverkas av turbulensen, men hlls nringsliv och de flesta banker vidtagit tgrder fr attsamtidigt uppe av en solid utveckling av kundverksam- frhindra att liknande kriser upprepas. Bankerna msteheten med hga intkter. Anpassningen till det nyaanta sin viktiga roll i framtidens ekonomi som buffert frnormala fortskrider enligt plan med kad kapitalef- framtida strningar och finansiella bubblor.fektivitet, lgre underliggande kostnader och minskad Nya krav p kapital, likviditet och upplning r nycklarnapersonal. Vi har lagt fast ett nytt finansiellt ml i linje till rollen. Men de medfr ocks kostnader. Nordeas rligamed vr ambition att vara bland de bsta bankerna i upplningskostnad har till exempel kat med cirka 400 mnEuropa: en avkastning p eget kapital (AEK) peuro sedan 2007, fre krisen. Denna inverkan p15 procent i ett normaliserat ekonomiskt lge.bankernas upplningskostnader kommer att bli strre ochkat fokus p statsskulder, marknadsturbulensen, lgredriva fram nya affrsmodeller och andra frndringar prntor n vntat och vikande framtidstro bland hushll ochden globala bankmarknaden under mnga r framver.fretag pverkade Europas banker under kvartalet. Nordea vidtar terigen proaktiva tgrder fr attskerstlla genomfrandet av relationsstrategin. Vi harMarknadsturbulensen pverkade resultatet negativt, trotshjt vr kapitalbas, frlngt lptiderna p vr upplningatt Nordea inte har ngon direkt exponering mot PIIGS-och kat vr likviditet till hllbara niver. Vi hjer vrlnderna. De viktigaste effekterna var strre kapitaleffektivitet och vi ska hlla vra kostnader i stortkreditmarginaler och volatilitet p rntemarknaden, lgre sett ofrndrade. Minskningen av antalet tjnster i Nordearntelge och svaga aktiemarknader som pverkade vra fortskrider enligt plan. Samtidigt fortstter vi att utvecklainnehav. Resultatet har ven pverkats negativt av attvrt relations- och rdgivningskoncept fr privat- ochavgifter inom Liv & Pension i Danmark har redovisats p fretagskunder.ett reserveringskonto.I linje med vr ambition att vara bland de bsta bankerna iNordeas kundverksamhet utvecklades emellertid vl.Europa har Nordea ocks beslutat att erstta sina tidigareAntalet privat- och fretagskunder fortstter att ka och vifinansiella ml med ett enda: att uppn en AEK pgr fler affrer med varje kund, vilket gav ett hgt rnte- 15 procent i ett normaliserat ekonomiskt lge. Vi bedmernetto och strre affrsvolymer. Intkterna steg under tredjeatt de tgrder som vi nu vidtar och det fortsattakvartalet, exklusive kortsiktiga effekter frn turbulensen. effektivitetsarbetet ska resultera i en betydande hjning avMarknadsturbulensens negativa inverkan uppvgdes ocksAEK under de kommande tv ren.av en positiv underliggande kostnadsutveckling. VraOmorganiseringen som vi presenterade i vras har nu fulltrrelsekostnader minskade med ver 30 mn euro, justerat ut genomfrts. Denna kvartalsrapport r uppbyggd kringfr kostnader p 171 mn euro fr omstruktureringen av vra nya affrsomrden, vilket frtydligar deras ansvar frverksamheten till det nya normala. Personalkostnadernasina och koncernens resultat.var i stort sett ofrndrade.Alla tgrder som vi vidtar i denna fas av vrExklusive omstruktureringskostnader minskade resultatet relationsstrategi har ett enda syfte: att vi ska kunna gejmfrt med andra kvartalet. Resultatet fr de frsta nio lngvariga positiva kundupplevelser under de nyamnaderna 2011 str sig dock vl mot 2010, ven regelkraven. Genom att agera snabbt fr att hjainklusive kostnader fr omstruktureringsreserven. Trots effektiviteten vill vi skerstlla vr frmga att katurbulensen ligger AEK ver 10 procent, freaffrsvolymerna och AEK. Vi ska skydda vrt kreditbetygomstruktureringskostnader.och drmed vr starka likviditet och upplningspositionVr relationsstrategi i det nya normala eftersom detta r avgrande fr att vi ska kunna erbjudaNordea ska fortstta med en mer fokuserad rtt produkter och tjnster till rtt pris till varje kund.relationsstrategi. Genom att strva efter positivaChristian Clausenkundupplevelser frdjupar vi relationen med varje kundvd och koncernchefsamt kar affrsvolymen och intkterna. I varje fas avfinanskrisen har vi proaktivt justerat vr inriktning fr att Intkter, mn euro Avkastning p eget kapital, % Fr kv3 2011, inklusive och exklusive omstruktureringskostnader2 500202 000151 500 101 00055000 0kv1/06 kv3/06kv1/07 kv3/07kv1/08 kv3/08kv1/09 kv3/09kv1/10 kv3/10kv1/11 kv3/11kv4/07 kv2/08kv4/08 kv2/09 kv4/09 kv2/10kv4/10 kv2/11 3. Nordea Rapport fr tredje kvartalet 20113 (50)Resultatrkning1 Kv 3 Kv 2 Frndr. Kv 3 Frndr.Jan-sep Jan-sep Frndr.Mn euro 20112011 %2010% 20112010 %Rntenetto 1 379 1 32641 31054 029 3 7946Avgifts- och provisionsnetto 582 623 -7525 111 807 1 538 17Nettoresultat av poster till verkligt vrde111 356-69446-751 011 1 333-24Andelar i intressefretags resultat -413-13129-1142761-56vriga rrelseintkter2324 -4 53-57 69 101-32Summa rrelseintkter2 091 2 342-112 363-126 943 6 8272Personalkostnader -887 -744 19-72123-2 399-2 109 14vriga administrationskostnader -474 -485 -2-436 9-1 412-1 3197Avskrivningar av materiella och immateriellatillgngar -52 -4613 -3933-142-118 20Summa rrelsekostnader-1 413-1 27511-1 19618-3 953-3 546 11Resultat fre kreditfrluster678 1 067 -36 1 167 -42 2 990 3 281 -9Kreditfrluster, netto-112-118-5-207 -46-472-713-34Rrelseresultat566 949 -40 960 -41 2 518 2 568 -2Skatt -160-249 -36-249 -36-670-675 -1Periodens resultat 406 700 -42 711 -43 1 848 1 893 -2Volymer, nyckeluppgifter130 sep30 jun Frndr. 30 sep Frndr.Md euro 20112011 %2010 %Utlning till allmnheten332,5325,022314,06In- och upplning frn allmnheten 185,3180,922165,812 varav sparkonton 54,8 54,2 150,3 9Kapital under frvaltning177,9 191,1 -7180,2 -1Eget kapital25,1 24,8 123,6 6Summa tillgngar 671,0573,9217 600,712NyckeltalKv 3 Kv 2Kv 3 Jan-sep Jan-sep 2011 20112010 20112010Resultat per aktie efter utspdning, euro 0,100,180,180,460,47EPS, rullande 12 mnader till periodens slut, euro0,650,730,580,650,58Aktiekurs3, euro6,077,417,686,077,68Totalavkastning, % -17,4 -1,6 8,2-20,2 -0,5Eget kapital per aktie3, euro 6,206,135,856,205,85Potentiellt antal utestende aktier3, miljoner 4 047 4 047 4 043 4 047 4 043Vgt genomsnittligt antal aktier efter utspdning,miljoner 4 026 4 027 4 024 4 0264 021Avkastning p eget kapital, % 6,5 11,512,210,0 11,0K/I-tal, % 68545157 52Krnprimrkapitalrelation, exkl vergngsregler2 %11,011,010,411,0 10,4Primrkapitalrelation, exkl vergngsregler3 %12,112,111