2013 water for life galicia (4)

  • View
    66

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentacin conxunta das escolas galegas para o Encontro de Alcoi

Transcript

  • 1. Conmemoracin del AoInternacional del Agua en laredPEA de Galicia

2. Pluralidad de niveles y enfoques Todos los niveles educativos Infantil, Primaria, Secundaria,Bachillerato) Diferentes enfoques Disciplinar, Interdisciplinar, Integrado El agua como elemento central para: Actividades artsticas, poesa, teatro, msica,investigacin, presentaciones, debate,dilogo, Proyecto Atlntico 3. Participacin en eventosinternacionales Encuentro Internacional de JvenesCientficos (Santarm, Portugal) Dedicado al Ao Internacional del Agua Webinar Internacional sobreBiodiversidad El agua y la biodiversidad WorldPoems Poesa dedicada al Ao Internacional delAgua 4. Actividades en las escuelas deGalicia CEIPMarcos daPortela CEIPCampolongo IES LuisSeoane IES Pedrada Auga 5. Ra Suecia, 1 Monte Porreiro36162 Pontevedra / 986865052 cep.marcos.portela@edu.xunta.es 6. Agua fuente de vidaAgua fuente de vidaQu sabemos delagua?LETRAS DEAGUALETRAS DEAGUA 7. El camino del aguaEl camino del agua 8. Entroido de augaEntroido de auga 9. Agua y arteAgua y arte 10. DESENVOLVEMENTOSOSTIBLE2013 ANO INERNACIONAL:AUGA: FONTE DE VIDAIES LUS SEOANEPONTEVEDRAIES Luis Seoane, Pontevedra 11. AS NACINS UNIDAS PROCLAMARON ADCADA DA ACCIN: A AUGA FONTE DEVIDA (2005-2015) COA FINALIDADE: Conseguir unha xestin sostible a longo prazodos recursos hdricos. Contribuir consecucin dos ODM Axenda 21 Favorecer o Plan de implementacin deJohannesburgo. 12. PUNTO DE PARTIDAA auga un dos recursosmis preciados do planetae un dereito humanofundamental.Mais por mor da malaxestin, os recursoslimitados e os cambiosambientais case unha sextaparte da poboacinmundial non ten acceso aela. 13. NIVEIS INVOLUCRADOS:o2 ESOo3 ESOo4 ESOo1 BacharelatoREAS INVOLUCRADAS:oEducacin para aCidadana.oXeografa.oCiencias Sociais.oHistoria do MundoContemporneo.otica. 14. PROPOSTAS DE TRABALLOAuga e xnero.Auga e seguridadealimentaria.Auga esosteniblilidadeO uso tico daauga. 15. PARTICIPACIN EN EVENTOSo XV ENCONTROINTERNACIONAL DEXVENES CIENTISTAS ENSANTARM (PORTUGAL).o WEBINAR 120 minutosaprendendo sobrebiodiversidade 16. Water for life in PonteareasIES Pedra da Auga 17. Visitas de estudio:Potabilizadora y depuradora 18. Patrimonio culturalTatnviaductfootbridgeFillaboa bridge inSalvaterra de Mio 19. Patrimonio natural ybiodiversidadThey are also captured withnets from the poios and, in theMios mouths, from boats. 20. Encuentro Internacional deJvenes Cientficos ES de S da Bandeira,Santarm Dedicado al AoInternacional del Agua 21. Trabajo en grupos y espectculosculturales 22. Visitastemticas Depuradorade Santarem ypotabilizadorade Lisboa 23. Presentacin de trabajos 24. Actividades ldico-culturales 25. CEIP Campolongo, Pontevedra Da Mundial de los Humedalesy Convencin de Ramsar Proyecto Atlntico- Blog Poemas del Mundo 26. Utilidades del Agua(galera de fotos) 27. Da Mundial de los Humedales 28. Convencin de Ramsar (1975) Espaa ratificou o Convenio en 1982 inclundo nolistadodaszonashmidas:Doana e as Tablas deDaimiel Actualmente5doshumedaismaisdestacadosdeGaliciaformanpartedestelistado: -Ra de Ortigueira e Ladrido -Complexo das praias, dunas e lagunas de Corrubedo -Lagoa e areal de Valdovio -Complexo intermareal Umia-Grove, a Lanzada. PuntaCarreirn e lagoa Bodeira -Ra do Eo Ver sitios Ramsar en Espaa 29. PoemadelAguacongestosinternacio-nalesYogote