of 65 /65
Faglærer: Sven Åge Eriksen 2016.11. 21 V.123 ELEKTRISKE SYSTEMER ELEKTROTEKNIKK DC, KAP.1, 2, 3 og 4, 1.klasser: EKW-BAW- AUW 16-19 . KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT, ½-ÅRS OPPSUMMERING OG PRØVE

2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Embed Size (px)

Text of 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial...

Page 1: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Faglærer: Sven Åge Eriksen

2016.11.21V.123

ELEKTRISKE SYSTEMER ELEKTROTEKNIKK DC, KAP.1, 2, 3 og 4, 1.klasser: EKW-BAW-AUW 16-19.

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT, ½-ÅRS OPPSUMMERING OG PRØVE

Page 2: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Lik strøm gjennom hele kretsen

Page 3: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Totalresistansen er lik summen av resistansene

Page 4: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 5: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 6: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKTKirchhoffs 2.lov

Page 7: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKTKirchhoffs 2.lov

Page 8: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKTKirchhoffs 2.lov

Page 9: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKTKirchhoffs 2.lov

Page 10: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKTKirchhoffs 2.lov

Page 11: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 12: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 13: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 14: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 15: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 16: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 17: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 18: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

Page 19: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

UBELASTET SPENNIGSDELER:En ubelastet spenningsdeler er 2 resistanser som er koblet i serie.

Rs = R1 + R2

I = E / Rs

Spenningen over resistansene:UR1 = I * R1UR2 = I * R2

E = I * R1 + I * R2

Spenningsdeler kan brukes for å gi mer stabil spenning.

Page 20: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

BELASTET SPENNIGSDELER:

Page 21: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

BELASTET SPENNIGSDELER: Når vi kobler til RL, så øker strømmen i kretsen. Når vi beregner strøm og spenning i belastede spenningsdelere, så bruker vi Kirchhoffs 1. (KCL) og Kirchhoffs (KVL) 2.lov, samt Ohms lov:

U =

Page 22: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

TEGN KRETSEN PÅ ENKLEST MÅTE:

Page 23: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

TEGN KRETSEN PÅ ENKLEST MÅTE:

Page 24: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

TEGN KRETSEN PÅ ENKLEST MÅTE:

R1 + R2 = R8R3 + R4 = R9

Page 25: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

KRETSANALYSE: MASKE OG KNUTEPUNKT

TEGN KRETSEN PÅ ENKLEST MÅTE:

R1 + R2 = R8R3 + R4 = R9

Page 26: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPSUMMERING 1. semester ELEKTROTEKNIKK DC

KAPITTEL 1:.

Elektrisk strømAmperemeterElektrisk spenningVoltmeterOhmmeterOhms lovBeregning av resistans

Page 27: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPSUMMERING 1. semester ELEKTROTEKNIKK DC

KAPITTEL 2:.

SeriekretserTotalresistansen i ugreinede kretserStrøm i ugreinete kretserSpenningsfordeling i ugreinete kretser

Page 28: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPSUMMERING 1. semester ELEKTROTEKNIKK DC

KAPITTEL 2:.

ParallellkretserErstatningsresistansen i parallellkretserKombinerte kretserStrømgreiningPotensialBelastet spenningsdelerBrukobling

Page 29: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPSUMMERING 1. semester ELEKTROTEKNIKK DC

KAPITTEL 3:.

Elektromotorisk spenning og indre resistansSeriekobling av spenningskilderParallellkobling av spenningskilderSuperposisjonsteoremetThevenins teoremNortons teorem

Page 30: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPSUMMERING 1. semester ELEKTROTEKNIKK DC

KAPITTEL 4:.

Elektrisk energi og arbeidElektrisk effektStrømmens varmepåvirkningEffektfordelingen i kretserEffekttap og elektrisk energiMåling og beregning av effekt og energi

Page 31: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Viktig ved innlevering:

Skriv navnet ditt i både filnavnet og også på selve innleveringen - på prøver på skolen MÅ du skrive på ditt navn i oppgaven, vi har tidligere flere ganger fått besvarelser uten navn !

Skriv 2 streker under svaret

Vise metode for utregning – det er vanligvis ikke nok å bare skrive svaret !

Page 32: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Viktige lover / formler du skal bruke i oppgavene:Ohms lovKirchhoffs 1. lov (KCL) Kirchhoffs 2. lov (KVL) Parallellkoblinger av resistanserSeriekoblinger av resistanserEffektloven

Page 33: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Hjelpemidler er tillatt,f.eks lærebok, internett, osv

Page 34: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Hvis du synes en oppgave er vanskelig, ikke bruk for lang tid på den, gå videre i stedet, slik at du får svart på flest mulig oppgaver. Så tar du de vanskelige til slutt.

Page 35: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Prøven er f.o.m. oppgave 1 t.o.m. oppgave 15.

Oppgave 16 -30 er ekstra øvingsoppgaver hvis du blir ferdig før tiden.

Page 36: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Se figur 1.Hva er klemmespenningen over batteripolene tilnærmet lik ?.

Hva er strømmen gjennom lyspæra ?.

Hva er effekten i lyspæra ?.

Hvor mye energi omsetter lyspæra på 1 døgn ?

OPPGAVE 1 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Figur 1.

Page 37: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

En lang kobber kabelrull har resistansen 17,5 ohm mellom endene.

Tverrsnittet er A=1,0 mm2

Hvor lang er kabelen ?

Tabell for resistivitet finnes i læreboka eller på internett:

OPPGAVE 2 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

http://www.nb.no/nbsok/nb/66582a36d1f975c16fe58fa1c5d903bb?index=10#20

Page 38: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 3 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

2 lyspærer på 40W ved 230VAC er koblet i parallell og har effekten 80W til sammen.

Du seriekobler de samme lyspærene og har fortsatt tilkoblet 230VAC.

Hvor stor er den totale effekten nå for begge lyspærene til sammen ?(Vi forutsetter i oppgaven at resistansen ikke endrer seg)

230VAC

230VAC

Page 39: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

En person kortslutter batteriet i motorrommet i bilen med en skiftenøkkel av jern. Skiftenøkkelen er ikke isolert.

Hva skjer ? Påstand A eller B ? (IKKE PRØV DETTE SELV I BILEN DIN FOR Å FINNE UT HVA SOM SKJER)

A: Det skjer ingenting..

B: Det dannes gnister i kontaktpunktene og det går en høy strøm gjennom skiftenøkkelen. Skiftenøkkelen blir også oppvarmet av kortslutningsstrømmen. Det kan sprute smeltet bly.

KORTSLUTNING med skiftenøkkel:

OPPGAVE 4 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 40: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

En lyspære er merket med 12V / 55W.Hva betyr denne merkingen ?Hvor stor strøm går det i pæra hvis den tilkobles 12V DC ?

OPPGAVE 5 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 41: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 6 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Du skal sjekke om det er spenning i en stikkontakt. Er det OK å måle spenningen med et multimeter og ha den ene måleledningen på uttaket merket COMog den andre måleledningen på A ?

0,00 A

Page 42: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 7 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

En lyspære som på bildet er merket med 230 V / 100W.

Når pæra er kald, måler du resistansen til å være 47 Ω.

Hva er strømmen i pæra når den har vært tilkoblet 230 VAC noen minutter og har blitt varm ?

Begrunn valg av den formelen du bruker til å regne ut svaret.

Page 43: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 8 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Ohms lov inneholder U, R og I

a) Hva betyr bokstavene U, R og I i denne sammenhengen ?b) Finn U uttrykt ved R og Ic) Finn R uttrykt ved U og Id) Finn I uttrykt ved U og R

Page 44: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 9 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Hvilke 2 former for strøm har vi gjennomgått i elektroteknikk høst ?

Kan du oppgi forkortelsene, hva forkortelsene står for og forklare forskjellen(e).

Page 45: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 10 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Hvor stor strøm går igjennom R3 ?

Page 46: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 11 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Hvor er spenningen over R3 ?.

Hva er resistansen mellom a og b ?

Page 47: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 12 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Hva er elektrisk strøm ?

Page 48: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Et bilbatteri har 6 seriekoblede celler, hver med E = 2 V og Ri = 0,005 Ω.Når vi kobler inn startmotoren, går det 200A fra batteriet.

a) Hvor stor EMS har bilbatteriet ?

b) Hvor stor er den indre resistansen til bilbatteriet ?

c) Hvor stor blir kortslutningsstrømmen til dette bilbatteriet ?

OPPGAVE 13 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 49: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 14 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKKRegn ut strømmen I2 som går igjennom R2. Metode er valgfritt, men du kan f.eks bruke maske- og knutepunktreglene (KVL og KCL) eller superposisjonsprinsippet.

Page 50: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 15 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Effektloven inneholder P, U og I

a) Hva betyr bokstavene P, U og I i denne sammenhengen ?

b) Finn P uttrykt ved U og Ic) Finn U uttrykt ved P og Id) Finn I uttrykt ved P og U

e) Finn P uttrykt ved U og Rd) Finn P uttrykt ved I og R

Page 51: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 16 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Er slike stikkontakter som er montert ved siden av hverandre normalt serie- eller parallellkoblet?

Page 52: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 17 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Er det OK å måle batteriet på denne måten ?

Page 53: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Vi pleier å bruke enheten mA på strømmer under 1 A, gjør om til mA:

a) 0,9 Ab) 0,1 Ac) 0,8 Ad) 0,08Ae) 0,008 Af) 0,55 Ag) 0,05 Ah) 0,003 Ai) 0,088 A

OPPGAVE 18 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 54: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 19 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

a) 100 stk resistanser, hver på 100 er seriekoblet, hva er erstatningsresistansen Rs ?

b) 100 stk resistanser, hver på 100 er parallellkoblet, hva er erstatningsresistansen Rp ?

RESISTANSER:

Page 55: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Hva er erstatningsresistansen Rp i denne kretsen ?

Hva er spenningen over hver enkelt resistans ?

R1=R2=R3=120 Ω Up= 240 V

R1=R2=R3=120 Ω

OPPGAVE 20 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 56: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Hva er total effekt i alle resistansene til sammen og hva er effekten i hver enkelt resistans ?

U= 240 V

R1=R2=R3=120 Ω

OPPGAVE 21 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 57: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

a) Kan du nevne minst en måleenhet for energi ?

b) Kan du nevne minst en måleenhet for effekt ?

OPPGAVE 22 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 58: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

Kan du oppgi minst 4 sentrale lover innen elektroteknikken ? (Formel + navn på formelen)

OPPGAVE 23 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 59: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 24 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Hva kalles et slikt instrument på bildet ?

Hva kan du bruke det til ?

Hvor mange ampereer det vanlig å kunne måle maksimalt med et slikt instrument ?

Page 60: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 25 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Oppgi hvilke terminaler (1,2,3,4) du vil bruke til å måle spenning og oppgi hva du tror er ca indre resistans i måleinstrumentet, ved måling av spenning.

Page 61: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 26 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Oppgi hvilke terminaler (1,2,3,4) du vil bruke til å måle strøm og oppgi hva du tror er ca indre resistans i måleinstrumentet, ved måling av strøm.

Page 62: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 27 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Skriv opp formelen for når denne Wheatstone målebrua er i balanse, dvs at det ikke går strøm igjennom galvanometeret:

Page 63: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 28 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Page 64: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 29 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

Se figur 57 som er hentet fra boka på side 51.Forklar med egne ord hva tabellen beviser mht når det blir utviklet størst effekt.

http://www.nb.no/nbsok/nb/66582a36d1f975c16fe58fa1c5d903bb?index=10#52

Page 65: 2016.11.21 dc test elektriske systemer ekw-baw-auw 1 time - dc v.123 Ohms law Kirchhoffs law serial parallell seriekobling parallellkobling joules law joules lov Sven Åge Eriksen

OPPGAVE 30 – 21.11.2016 - ELEKTROTEKNIKK

http://www.nb.no/nbsok/nb/66582a36d1f975c16fe58fa1c5d903bb?index=10#18

Se figur 15 i elektroteknikkboka som viser målte verdier for strøm og spenning i en 10 ohms resistans.Forklar med egne ord hva figuren viser, legg vekt på at grafen er rett. (Konstant stigningstall)