12
Кичмењаци- нервни систем Еволуција нервног система Централни Периферни Опне Цереброспинална течност Шупљине и коморе

5. Nervni sistem

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 5. Nervni sistem

Кичмењаци- нервни систем Еволуција нервног система

Централни

Периферни

Опне

Цереброспинална течност

Шупљине и коморе

Page 2: 5. Nervni sistem

Кичмена мождина

Кичмени канал

Сива маса- тела неурона

Бела маса- нервни путеви

Кичмењаци- нервни систем

Page 3: 5. Nervni sistem

Мождано стабло (код човека)

у продужетку кичмене мождине, испод малог мозга

продужена мождина

Варолијев мост

средњи мозак

Кичмењаци- нервни систем

Page 4: 5. Nervni sistem

Завршни мозак (продужена мождина)

Кратак сегмент са задебљалим кровом (мали мозак код сисара)

Регулација моторичких активности

Чвор живота

Кичмењаци- нервни систем

Page 5: 5. Nervni sistem

Средњи мозак

Најразвијенији је код кошљориба

Код нижих кичмењака је центар за вид, слух

Код сисара је слабо развијен (око Силвијевог канала)

Доње слушне квржице, горње видне квржице

Релејни центри на боку средњег мозга

Кичмењаци- нервни систем

Page 6: 5. Nervni sistem

Мали мозак

На крову IV мождане коморе

Две хемисфере и ценрални црв

Сива маса- споља (тела н. ћелија)

Бела маса (мијелизована влакна)

Кичмењаци- нервни систем

Page 7: 5. Nervni sistem

Међумозак

Епифиза на крову, хипофиза на поду

III мождана комора

Релејни центри, регулација висцералних активности

Кичмењаци- нервни систем

Page 8: 5. Nervni sistem

Предњи мозак

Церебралне хемисфере, I и II мождана комора

Рибе и водоземци- мирисна функција, сива маса унутра

Гмизавци и птице- појављује се кора, померанје сиве масе према споља

Сисари- избраздана кора, сива маса споља

Кичмењаци- нервни систем

Page 9: 5. Nervni sistem

Предњи мозак

Код човека је центар виших нервних делатности

Кичмењаци- нервни систем

Page 10: 5. Nervni sistem

Периферни нервни систем: мождински и мождани нерви

Мождински нерви

Парне творевине

Сензорна влакна (спинална ганглија)

Интернеурони

Моторна влакна

Мешовити нерв

Кичмењаци- нервни систем

Page 11: 5. Nervni sistem

Мождани нерви:

Допремају информације из чулних органа главе

Инервишу неке мишиће главене области

Сензитивна и моторна улога

Предњи мозак I n. olfactorius II n. оpticus

Средњи мозак III n. oculomotorius IV n. trochlearis

Варолијев мост V n. trigeminus VI n. abducens VII n. facialis VIII n. vestibulocochlearis (пр. мождина)

Продужена мждина IX n. glossopharyngeus X n. vagus XI n. accesorius XII n. hypoglossus

Кичмењаци- нервни систем

Page 12: 5. Nervni sistem

Кичмењаци- нервни систем Аутономни (вегетативни) нервни систем:

Преганглијска влакна ( добро мијелизована) Постганглијска влакна Гмизавци, птице и сисари:

Двојна инервација Симпатикус Парасимпатикус