11
CULTURĂ CIVICĂ. TEORII DESPRE STAT Prezentare proiect didactic Clasa a VII-a Adriana Secoşan (Niv I PU - Sociologie)

Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

CULTURĂ CIVICĂ.TEORII DESPRE STAT

Prezentare proiect didactic Clasa a VII-a

Adriana Secoşan

(Niv I PU -Sociologie)

ianuarie 2016

Page 2: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

TEORII DESPRE STAT

Lecţ

ia d

e do

bând

ire d

e cu

noşt

inţe

(O

biec

tive

oper

aţio

nale

) O1. Să analizeze principalele teorii despre stat.

O2. Să definească noţiunea de „stat de drept”.

O3. Să analizeze importanţa respectării drepturilor

minorităţilornaţionale în statul de drept.

Page 3: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

STRATEGIA DIDACTICĂ

Strategie didactică

Forme de organizare:

colectiv, individual, pe

grupe

Metode: copacul ideilor,

recăutarea, conversaţia

Mijloace: fişe de lucru,

tabla, cartoane colorate, bandă

adezivă

ÎNVĂŢARE: inteligibilă, creativă,

operatorie

Page 4: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

MOMENTELE LECŢIEI Momentele lecţiei Timpul

alocat 1. Organizarea învăţării 2 minute2. Reactualizarea cunoştinţelor

6 minute

3. Captarea atenţiei 2 minute4. Anunţarea temei şi a obiectivelor

2 minute

5. Predarea noului conţinut

20 minute

6. Intensificarea transferului şi asigurarea retenţiei

11 minute

7. Feedback 2 minute 8. Încheierea activităţii 2 minute

Page 5: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

SCHIŢA LECŢIEI

Page 6: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

STATULDefiniţie: Statul reprezintă organizarea administrativ-politică a unei populaţii pe un anumit teritoriu.

https://dexonline.ro/definitie/statul

componente: teritoriu, populaţie, putere

Page 7: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

ORIGINEA DIVINĂ A CONDUCĂTORULUI Antichitatea egipteană şi

romană - conducătorul era considerat zeu, astfel că şi puterea sa era de origine divină în Egipt se considera că

faraonul după moarte se preschimbă într-o divinitate protectoare

Page 8: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

Evul Mediu – conducătorii creştini

Domnitorii Ţărilor Române - particula „Io” – gr Ioanes: „cel ales de Dumnezeu pentru a conduce”Ex: „[...] Io, Mircea, mare voievod şi domn, din mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată Ţara Ungrovlahiei ....” http://dragusanul.ro/cea-mai-veche-istorie-a-romanilor/

Page 9: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

CONTRACTUL SOCIAL J.Jacques Rousseau (1762)Carte în format pdfSuveranitatea îşi are originea în popor„contract” între suveran şi popor – presupuneri obligaţii de ambele părţiLegea este rezultatul voinţei generale care urmăreşte binele comunDrepturile naturale: dreptul la viaţă, la proprietate, dreptul la libertate

Page 10: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

TEORIA LIBERALĂ

La originea statului este starea de libertatePuterea regelui izvorăşte din consimţământul poporuluiSepararea puterilorMonarhie constituţională Legitimarea dreptului la revoltăLimitarea puterii regelui

Page 11: Adriana Secoşan - Prezentare proiect didactic. Teorii despre stat

STATUL DE DREPT

Constituţia României

Statul „nu este absolut independent în activitatea sa, ci este îngrădit de autoritatea dreptului” (Boboş apud Niculescu, 1998:24)Scop: respectarea drepturilor fundamentale ale omului„drept inegal pentru indivizi inegali” „drept egal pentru indivizi inegali”Respectarea drepturilor minorităţilor naţionale