Aktivan život

  • View
    799

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija NVO Aktivan ivot i nauenih lekcija iz projekta koji smo radili u partnerstvu sa GTZ-om Jaanje struktura za osnaivanje i participaciju mladih u Srbiji

Transcript

  • 1. ACTIVE life

2. Ko smo mi? Omladinska organizacija iji su osnivai i lanovi mladi ljudi od 15-30 godina 3. Tim i organizacija Programi za osnaivanje Akcije i pokret Budi aktivan u svakodnevnoj ivotnoj promeni i ostvari svoj pun potencijal 4. Ciljna grupa Mladi uzrasta od 15-30 godina Iskusni sportisti i profesionalci koji se bave mladima 5. Sport u funkciji osnaivanja Mlada osoba je aktivna u promeni i podrana u svom drutvenom (druenje, aktivizam, volonterizam, slobodno vreme, izgradnja tima) psiholokom (samospoznaja, uenje po modelu) fizikom (zdravlje, izgled, snaga i kondicija) i emotivnom (vrnjaka podrka, vrnjaki kouing) razvoju 6. Zato ba sport? Dostupan Utie na raspoloenje i stav Stvara se zajednice Podrka smo jedni drugima Briga i odgovornost za zdravlje Prevencija je problema Prilika je za inkluziju Kroz sport se lako iskusi: realizacija elje, posveenost, disciplina, izdrljivost, reenost 7. - Samospoznaja: prepoznavanje potencijala pojedinca i kreiranje ivotne misije i ciljeva - Osnaivanje za aktiviranje - Informisanje, odluka i prihvatanja promene - Promena postaje navika - Navika postaje novi ivotni stil -ivotni stil irimo dalje kroz sopstvene akcije Program za osnaivanje PROGRAM KROZ SPORT OSNAUJE MLADE ZA NJIHOV RAST I RAZVOJ NA SVIM NIVOIMA 8. Metode Radionice vrnjaka edukacija Sportski treninzi i izazovi Online forum Neformalna individualna podrka (couching) Putovanja 9. Nai izazovi u realizaciji programa 1. Organizacija aktivnosti za veliki broj korisnika >> sport moe i treba da bude masovna akcija koju treba na odgovarajui nain uskladiti sa potrebama edukativnog dela programa 2. Dalja motivacija to veeg broja korisnika >> one for one, izbor sporta koji e najvie motivisati mladu osobu na ivotne promene ali i na ostajanje u jednom sportu 3. Izbor pravih tema za osnaivanje - promena, donoenje odluka, liderstvo, motivacija - ivotne vetine 4. Podrka kreiranju kontinuirane usluge za mlade 5. Praenje potreba korisnika >> nove projektne ideje, partnerstva podrka malim akcijama 6. Umreavanje i saradnja >> sa drugim omladinskim organizacijama, LKM, privrednim sektorom, drugim omladinskim inicijativama 7. Finansije >> fondovi za novonastale organizacije 10. Nai izazovi kao omladinske organizacije 1. Upravljaki kapaciteti organizacije >> rast organizacije, projekti, finansije 2. Angaovanje punog potencijala lanova organizacije kao i svih potencijalnih korisnika organizacija je prepoznata kao platforma za realizaciju mnogih ideja koje mladi ljudi imaju 3. Prostor za realizaciju aktivnosti ali i za identitet organizacije i mladih sa ,,svojim prostorom i idejama, ansa za volonterizam 4. Dalje usavravanje i uenje 5. Prerastanje u pokret >> kontinuirani rast i razvoj organizacije, programa, aktivnosti 11. Budunos t 2015 Regionalni projekti i saradnja Nai programi su inovativni i dostupni Na sopstveni prostor je u punoj funkciji i prua usluge mladima non-stop Klub aktivnog ivota okuplja nove mlade ljude i decu onih koji su danas lanovi kluba Trkaki pokret Festival aktivnog ivota 2020 A je brand poznat u svetu Program >> Curriculum se usavrava u skladu sa svetskim trendovima Utie na zdravstveni sistem nae zemlje i kvalitet ivota novih generacija mladih ljudi Beograd je 2020. EU prestonica kulture i sporta! 12. Nae vrednosti i anse Izgradnja zajednice i oseaja pripadanja Druenje Volonterizam Aktivizam Participacija