Click here to load reader

Albanija balkan

  • View
    87

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Albanija balkan

Albanija

AlbanijaKordinate:41 21' SG , 19 59' IGDJugozapadni deo Balkana.Oblik drave je republika. Dlavni grad Albanije je Tirana. Valuta je lek. 28.748 km23,5 miliona stanovnika

Uvod

Albanija jemediteranskazemlja u jugoistonojEvropi.U priobalnom delu, Albanija je niska i movarna.Albanija se sastoji mahom od brdovitog i planinskog terena.Najvia planina,Korabu oblasti Dibra. Blaga i vlana klima.Geografija

Najdua reka je Drim, koja nastaje spajanjem Crnog I Belog Drima.Skadarsko, Ohridsko i Prespansko jezero.

Hidrografija

Osim prestonice,Tirane, vei gradovi suDra,Elbasan,Skadar,Valona..Gradovi

Prvi ljudi koji su krocili u Evropu naselili su se na obalama Blkanskog poluostrva.Uskoro ih zamenili Heleni.Sukobi izmeu Ilira i Helena.Prostor dananje Albanije kasnije je uao u sastavRimskogi kasnijeVizantinskog carstva.Istorija- stari vek

29. jula1913. formirale novu dravuKneevinu Albaniju.Esad-paa Toptani-Albanski Islamski Emirat.Prvi svetski rat na strani sila AtanteNezavisna od 1928. do 1939.1939. Italijanska marioneta.Za vremeDrugog svetskog rata, faistiki orijentisana.Od 1990. Albanija je orijentisana prema zapadu. Primljena je uSavet Evropei uNATO.

Nezavisnost i ratoviAlbanija je jedna od najsiromanijih evropskih drava. Polovina stanovnitva se bavipoljoprivredom, a petina radi u inostranstvu. U Albaniji se gaje penica, pirina, duvan, pamuk, voe i povre. Znaajna prirodna bogatstva si ume, nafta, zemni gas, nikl i hrom.

Privreda

95% stanovnitva ineAlbanci, uzgrkumanjinu od 3%. Jezik koji se koristi jealbanski. Albanija ima 3,5 miliona stanovnika. Veroispovest albanskog stanovnitva je : muslimanska 70 %/ pravoslavna 20 %/ .katolika 10 %/ .

Demografija struktura sranovnitva

Turizam

Skadarsko jezero

Ohridsko jezero

Prespansko jezero

Albanske ume

Mesto gde planine dodiruju more

Cementni bunkeri irom Albanije