Albatros Jelena Spasic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Albatros Jelena Spasic

  • 1. Albatrosarl Bodler

2. Albatros, sa rasponom krila od 2, 5 metara brzje i izdrljiv leta. Gnezdi se na usamljenimokeanskim ostrvima. 3. arl Bodler (1821-1867) Godine 1857. jo jedanfrancuski pisac umesto dabude slavljen, tuen je iizveden pred sud.Petnaest godina je pesnikarl Bodler pisao stihoveu koje je utkao celosvoje srce", kako je pisaojednom prijatelju. Poslemnogo napora uspeo jeda ih objavi podnaslovom Cvee zla" uizdanju svog prijateljaPule-Malasija. 4. Zato pesnik lepotu trai u zlu? itav ivot francuskog pesnika arla Bodlera bio je prepun oaja, mrnje, neuspeha, skandala. Ali da krenemo od uzroka. Bodler je roen 1821. u Parizu. Njegov otac Fransoa umire kad je arlu bilo svega pet godina. Dete ivi od rente koju mu otac ostavlja. Meutim, majka se preudaje za generala Opika i tu kree deakova patnja: ouh ga stavlja pod tutorstvo, sud odreuje koliko e malian primati novaca od rente, kasnije ga ouh i majka alju na kanjeniki iskupiteljski put u Indiju odakle on bei. Nije ni udo to se kasnije odao alkoholu, drogama, prostitutkama, zaradio sifilis, odgovarao pred sudom Zbog svega ovoga ne moemo oekivati da Bodler pie ljubavnu poeziju punu pastelnih boja i prijatnih mirisa. Njegova zbirka Cvee zla je 1857. dovela pesnika do propasti. Naime, sud odluuje da su njegove pesme skandalozne i nemoralne i ne pridaje im nikakvu umetniku vrednost. Bodler umire u 46-oj godini ivota u potpunoj agoniji i uz povremene trenutke ozarenja u vidu opijuma, haia i ljubavnih zanosa. 5. Njegova pesma Albatros, nastala jos 1841. za vremepesnikovog putovanja u Indiju. U ovoj pesmi ptica jeimala vrednost simbola neshvaene i ismejane veliine, aBodler joj je dao sasvim novo znacenje. U palomalbatrosu, razlici izmedju onog pre, kad je bio kraljazura i sad kad je bedan i jadan, on docarava prolaznosti promenjivost sudbine. Poslednjom strofom celokupnusimboliku vezuje za sudbinu pesnika , koji se kraljem"osea u visinama, ali "na tlo prognan, gde ga svet saporugom gura, od divovskih krila ne moe da hoda". Onoto mu je u njegovom svetu, u visinama, fantasticnoorudje koje ga ini kraljem, oborenom albatrosupredstavlja teret, porugu i smetnju. I opet smo svedocitotalnog doivljaja sveta u kojem se spajaju lepota istrava, ljubav i smrt. 6. Albatros je ptica junih mora i nebeskihvisina. Nju nita ne plai: ni oblaci, nivetrovi, ni munje.Dok leti, ona je simbol zamaha, slobode,nedostizna je i predmet covekovogdivljenja. 7. Meutim, kada sleti na brod, kada je koji odmornara uhvati, kao sto ponekad biva, onda onapostaje predmet brutalne igre: stavljaju joj lulu ukljun i oponaaju njen nevet hod.Deava se upravo ono u ta se mogao uveriti isam Bodler kada je brodom putovao u Indiju,zbog ega se i potukao sa nekim mornarom,priao je kasnije jedan od njegovih saputnika. 8. Simbol albatrosa Stvorena da leti, da vladavisinama, da izaziva divljenje -dok na brodu, na palubi kojaoliava svet oveka i njegovoovozemaljsko stanite, ona jeneveta, smena, troma,nesrena. Tako je pticaalbatros poprimila ire iuniverzalnije znaenje postala je simbol pesnika injegovog udesa ovde na zemljii medju ljudima, u masi, gde jeosuen na nesporazume,nerazumevanje i podsmeh. 9. Albatros, dok leti, izgleda fascinantno, izaziva divljenje; slicno je i sa pesnikom. Kada je sam, u trenutku dok stvara, on je u svom svetu, u svojim neobinim snovima i zanosima. On, tada, leti na krilima mate (krilati putnik), pa njegovo trajanje u trenucima opijenosti visinama, svetom i njegovim lepotama nalii na let albatrosa u azurnim visinama. 10. Dok stvara, dok je unekim svojim visinama,pesnik nadilazi obineljude svojomimaginacijom, znanjem,nadahnuem, intuicijomi sposobnostima da osetii vidi ono to je drugimanedostupno i zauvekskriveno. Ali, kada senadje u drutvu, kada jemedju ljudima u kojimavlada povrnost, zavist,mrnja, potreba samo zasticanjem i golimtraganjem, pesnik seosea kao i albatros napalubi. 11. Motivska struktura pesme 12. ALBATROSU letu Na palubisilansputankraljmalikrilati putnik nevetprekrasanzbunjenknez oblakapokunjendrui se s burom smeanmunjom poji ocijadanKad stvara U drutvu PESNIK 13. Uenik: Jelena SpasiProfesor: Dragana PetroviPredmet: Srpski jezik i knjievnostikola: Ekonomska kola Ni