14
Av Amalie Skram

Amalie Skram

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Amalie Skram

Av Amalie Skram

Page 2: Amalie Skram

Den litterære perioden

Mor-datter forholdet «Du har altså visst det!» Ory strakte halsen fremover.

«Visst det og ikke sagt et mukk om noen ting til meg. Å, mamma, mamma, hvor kunde du være således!» (Skram, 2009:13)

«Ja, hvorfor har du ikke sagt mig beskjed om dette i forveien, mamma? Så kunde jeg ha reddet mig i tide.»

(Skram, 2009:14)

Ekteskapet

Page 3: Amalie Skram

Huset til familien Alver

Page 4: Amalie Skram

Konfirmasjonsbilde av Amalie

Page 5: Amalie Skram

Amalie og skipsfører Müller

Page 6: Amalie Skram
Page 7: Amalie Skram
Page 8: Amalie Skram
Page 9: Amalie Skram

Hva skal vi gjøre i dag? Oversikt

En liten historie om Amalie Skram

Læreren leser første kapittel høyt for klassen Elevene noterer ord etter setninger de kan tenke seg at en elev

i 7ende kan syntes er vanskelig å forstå.

Helklassesamtale Elevstyrt Dagens samfunn Amalies erfaringer

Avsluttning (”Knyte sekken”) Hva har vi gjort/lært i dag?

Page 10: Amalie Skram

«Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri»

(LK06:10)

Page 11: Amalie Skram

«Å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det

samfunnet de er en del av» LK06:7

Å lese skjønnlitteratur kan være utfordrende, fordi man må tolke teksten på et dypere plan (Roe, 2008)

Forventningshorisonter (Skei, 2006;Skarðhamar, 2004)

Page 12: Amalie Skram

Innledning: Forfatterorientert

(Skei, 2011;Skarðhamar,2004)

Høytlesning: Arbeid med begreper samt motiverer elever

(Maagerø og Tønnesen, 2006)

Helklassesamtalen: Forfatterorientert og

innholdsorientert/samfunnsorientert (Skei, 2011;Skarðhamar,2004)

Kunnskapsproduksjon! (Askeland, mfl., 2003)

Page 13: Amalie Skram

Aktivere forkunnskaper og skape forventninger

Stille relevante spørsmål til teksten

Finne vanskelige formuleringer i teksten

Utarbeide relevante spørsmål til teksten

(Penne, 2010)

Førlesningsfasen

Førlesningsfasen

Underveis lesningsfasen

Etter lesningsfasen

(Maagerø og Tønnesen, 2006;Roe, 2008)

Page 14: Amalie Skram

Roe, A. (2008), Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. Oslo, Universitetsforlaget

Askeland N., Otnes. H., Skjelbred, D., Aamotsbakken B., (2003) Tekst i tale og skrift – innføring i tekstabeid (2. utgave), Oslo, Universitetsforlaget

Skarðhamar, A.K., (2004) Litteraturundervisning – teori og praksis. Oslo, Universitetsforlaget

Skei, H.H., (2011) Å lese litteratur (2. utgave), Oslo, Gyldendal akademisk

Maagerø og E. Seip Tønnesen (red): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Mortensen-Buan, Anne-Beathe (2006): Lesestrategier og metoder: arbeid med

fagtekster i klasserommet. I E.

Penne S. (2010) Litteratur og film i klasserommet – didaktikk for ungdomstrinnet og videregående, Oslo, Universitetsforlaget

Utdannings- og forskningsdepartementet (2006): Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring.

Skram, A. (2009) Forrådt. Litauen: Gyldendal.

Andersen, P. T. (2011) Norsk litteratur historie. Oslo: Universitetsforlaget.

Bilder: Googleimages