Ammarti dossier final d_aprenentatge

  • View
    225

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Anna Maria Mart SolPAC 04 - Metodologia de lensenyamentde la llenguaLliurament, 19 de desembre de 2011

2. Un vdeo?!?!?!?Ai, quantes coseshe daprendreencara!!! 3. Setembre de 2011:Quaprenem?Qu ens ensenyen? Qu sabem? Com ens ensenyen? 4. Declaraci Universal dels Drets HumansArticle 26: El dret a leducaci1.- Tota persona t dret a leducaci [...]2.- Leducaci ha de tendir al ple desenvolupament de lapersonalitat humana i al reforament del respecte delsDrets Humans i de les llibertat fonamentals. [...]Parlem doncs de: persones, educaci, drets, desenvolupament personal i tamb de respecte a les llibertat fonamentals. 5. Un bon model per ensenyar/aprendrellenges: s real de la llenguaoGramtica traducci?oMtode audiolingual?oEnfocament cognitiu?oEnfocament comunicatiu? Gramtica Entendre i ENFOCAMENTnoproduir COMUNICATIU abstractaEls errors sn relatius 6. Qu s important quan volemensenyar/aprendre llenges? RaonemParticipemGaudim Transgredim Innovem MOTIVACI 7. I davant duna aula, qu?Ensenyar no s ms ni menys quecontinuar aprenent.Aprenent es veu la complexitatdensenyar.No hi ha professor sense estudiant,ni alumne sense docent.Aprendre s una actitud que caltreballar.Ensenyar s una habilitat, sovint undo, que cal preservar.Ls de les TIC s una oportunitatque no podem obviar, per mai unimperatiu que ofegui el grup.Per ENSENYAR s tamb innovar, gaudir,fer improvisacions impecablement treballades, motivar i.... posar-hi una mica de COLOR! 8. Atenci a la diversitat: En un mn divers, s essencial garantir la igualtat doportunitats per a totes les persones. 9. Avaluem per enfortir habilitatsAVALUAR NO S JUTJAR:Avaluem per enfortir les habilitats i per Encertar amb el mtodes davaluacipotenciar el desenvolupament personal.esdev crucial en el cam daprenentatge iAvaluem per consolidar el coneixement i per evitar esglais en el futur i ms enrecuperar la capacitat dautocrtica. lmbit de les llenges: 10. La reflexi com a valorReviso contingutsAssimilo conceptesRaono els criterisIncorporo noves ideesVerbalitzo nocionsDossierAssimilo dificultatsdaprenentatgeCertifico els avenosConstato les mancancesAcredito coneixementsCOMPROVO LEVOLUCI DE LAPRENENTATGE 11. Qu he aprs?1.- MEL mha presentat la complexitat densenyar llenges, les estratgies, elsmecanismes, les directrius institucionals, les eines, els procediments...2.- MEL mha redescobert les possibilitats de les eines telemtiques.3.- MEL mha ensenyat a declinar una premissa complicada:ensenyar s aprendre i noms aprenenti aprenent es pot ensenyar4.- Per a ms, he comprovat que tamb quan es tracta daprendre a ensenyarllenges, malgrat la distncia i la virtualitat, la uni:Fa la fora!!!! 12. Desembre de 2011: Per ensenyar llenges cal tenir clar que no sn noms una assignatura, sin que esdevenen un signe que ens unifica, ens cohesiona, ens singularitza, ens identifica, ens fa forts i ens preserva de la fagocitat dels totalitarismes i a partir daqu trametre tota aquesta intensitat personal i global a aquelles persones, grans o petites, que senfrontin per primera vegada, per exemple, a una: 13. Bibliografia: Cuenca, Maria Josep. Teories lingstiques i ensenyament de llenges. Mdul 1. Metodologia de lensenyament de la llengua. UOC 2011 Badia, Antoni. Serrat, Elisabet. Metodologies estratgiques i didctiques en lensenyament de la llengua catalana. Mdul 2. Metodologia de lensenyament de la llengua. UOC 2011 Figueras, Neus. Miquel, Lourdes. Lensenyament de la llengua catalana. Mdul 3. Metodologia de lensenyament de la llengua. UOC 2011 Bov, Carme. Les prctiques. Mdul 4. Metodologia de lensenyament de la llengua. UOC 2011 Declaraci Universal del Drets Humans http://www.un.org/es/documents/udhr/