Anboto 417

  • View
    340

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anboto 417

  • 1. 2011ko maiatzaren 27aHerririk Herrianboto10. urtea - 417 zk. durangaldeko astekaria 3 Berbaz 9 Kultura 11 www.anboto.orgDurangoko nekazariek ere Baserritik A. Bikandi: Datozen belaunaldientzatRAM memoria erakusketaz berbaplazara leloa erabiliko dute plazan izango da ona Tabakoaren Legeaegin digu Zaloa Fuertes argazkilariakGreba mugagabeahasi dute A.P. Ibericaenpresako langileekIzar guztiak lehiatukoMallabia Langileak astelehenetikdaude greban, eta oraindik 2009koHitzarmen Kolektiboagaz dabiltza-la salatu dute, besteak beste. Zuzen-dira Emakumeen Birandaritzak greba bertan behera uzteaeskatu du negoziazioekin hasteko Ekainaren 9tik 12ra korrituko den Biran Azken hiru aldietako irabazleak datoz: Judithbaldintza moduan.ikuskizuna agindu dute antolatzaileek Arndt, Marianne Vos eta Claudia Hausler 216Hiltegiko lanei aurtenekiteko eskatu duHerria auzo elkarteakDurango Durangoko Udaleko Hiri-gintza Batzordeak 2012ko martxoa-ren 1era arteko epea eman dio lanakhasteko Erralderi. Herria auzo elkar-teak lanak aurtengo urriaren 1a bai-no lehenago hastea eta 2013ko otsai-lerako amaitzea eskatu du.2 2011KO UDAL ETA BATZAR NAGUSIETARAKOHAUTESKUNDEAK15-18Antolatzaileak, laguntzaileak eta babesleak batu ziren Emakumeen Biraren aurkezpenean. Kepa Aginako.I u r r e t aOkela eta Ardao Eguna ospatukodute zapatuan Askondon5D u r a n g oSpinning Maratoia etzi, euskararenerabilera soziala sustatzeko 2I z u r t z aPlan Orokorra hasieraz onartuta 8

2. H22011ko maiatzaren 27a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIDURANGO kontratua etetea" izango litzate-Martxan daHiltegiko obrak arinagoke klausula horren eginkizuna. Hauteskundeak tarteanaurtengohasteko eskatu du HerriakHiltegi berriko obrak hasi baino lehenago Erraldek finantziazio egi- tasmoa aurkeztu behar du Duran-Sanfaustoetakokartel lehiaketaHirigintza Batzordearen azken erabakiak baloratu ditu auzo elkarteak goko Udalean. Irailaren 30a baino lehenago aurkeztu beharko du Urriaren 8tik 16ra egingo dituz- proiektu hori. Tartean udal hau- te aurten Sanfausto jaiak, etaurangoko Udaleko Hirigin- ko dute. Denbora tarte horretara-teskundeak izan direnez, enpresa-dagoeneko hasi da jaietako kar-D tza Batzordeak Erralderi2012ko martxoaren 1eraarteko epea eman dio lanak has- Berrizko obrak hasteko mugako luzatuko lioke alokairu kontra-tua udalak. Herriako kideek, ordea,lanok arinago hasi eta amaitzea ko zuzendaritzan aldaketak egin- tela aukeratzeko lehiaketa. Uztai-laren 22ra arteko epea egongo dakartelak Herritarren Arreta Zer-teko, baina Herria auzo elkarteak datorren urteko martxoangura dute: aurtengo urriaren 1aKontratua luzatzeko, Erraldekbitzuan uzteko.aurten bertan hasi daitezen guraipini du udalak; Herriakaurretik hasi eta 2013ko otsaila-finantziazio proiektua urriaKartel irabazleak 1.000 euro-du. Auzokideen batzar nagusianaurten hastea gura du ren 28a baino lehenago amaitzea; orduko aurkeztu behar du ko saria edukiko du. Aukerake-erabaki dutenez, hirigintza batzor- "data horretatik aurrera, Erraldekta egiteko, aurkeztutako lanende berrian presazko agerraldiaezingo luke gaur egungo instala-artean bost kartel aukeratukoeskatuko du Herriak.zioetan jardun", diote Herriakoek. go dituzte laster, eta, besteak bes- ditu epaimahaiak. Gero, herri- Hile honetan Durangoko Uda- Epeei buruzko eskariez gaine- te, horregatik luzatu dute bozketa egiteko aukera egongoAlokairuko baldintzen gaineanleko Hirigintza Batzordeak eraba- ra, alokairu kontratuan klausula finantziazio proiektua aurkeztekoda, udaleko webgunearen bidezberba egiteko Hirigintzakitakoaren arabera, hiltegi berri-bat sortzeko eskatu gura dio epea. Herria ados dago epe horre- www.durango-udala.net.Boz-ko lanak 2012ko martxoa bainoBatzordean agerraldia Herriak Hirigintza Batzordeari.gaz, baina obrak egin bitartekoketa horrek azken erabakianlehenago hasi beharko ditu Erral- eskatuko du auzo elkarteak"2007an Erraldek eta Herriak sina- alokairua udalak proposatu baino % 40ko pisua izango du. Lehia-dek, eta 2014ko otsailaren 28a bai- tutako akordioko edozein baldin- gutxiago luzatzea gura du auzo ketako oinarriak udalaren web-no lehenago amaituta egon behar-tza betetzen ez badute, alokairu elkarteak. A.Ugalde. gunean bertan daude. A.U.Kirolean euskara sustatu guran, Tabernetan terrazaspinning egitera joateko deia estaliak ipintzekoDurangaldeko I. Spinning Maratoi Txapelketa antolatu dute domekarakoeredua aurkeztu duteTerrazen ordenantza berrian horretarako aukerakegon daitezkeen aztertuko dute PERCO mahaian"Urtaroetara mugatuta ez dauden onartu gura dutela azaldu duteterrazak" edukitzeko moduak mahai horretako kide diren poli-aztertzen eta ekarpenak batzentikariek.dabiltza Durangon. TabakoarenHerria tabernan ipinitako egi-legea dela-eta terraza bereziak turak bi zati ditu: sabaia eta man-ipintzeko aukeretako bat aurkez-parak. Sabaiak eguzki filtroa etatu du +Dendak elkarteak Herriaura batzeko kanaloiak dauzka.tabernan. Aste bete barrura arteLed teknologiako lanparak ereegongo da bertan, ostalariek, badauzka, eta eguzki plaka batekherritarrek eta udal arduraduneksortutako energiaz pizten dira.ikusteko eta iritziak emateko. Modelo ugari daude eta taber-Merkataritza bultzatzeko hel- na bakoitzak terrazarako espazioburua duen PERCO mahaiandesberdina daukanez, zer auke-terrazen ordenantza berritzen ra dauden aztertu beharko deladabiltza, eta 2012ko urtarrilerakoazaldu du Guillermo Oarbeaskoa+Dendakeko lehendakariak. Iritziak eta ekarpenak ema-Taberna bakoitzak daukanteko +Dendak-en bulegora jo dai-espazioaren araberateke. Plateruen plazan daude,aztertuko dituzte aukerak astegunetan, 19:00ak arte. A.U.Euskararen erabilera soziala areagotu gura dute antolatzaileek, azaldutakoaren arabera.Kirolean ere euskaraz lelopeanLehen mailan jardun zuen txirrin-Durangaldeko I. Spinning Mara-dulari abadiarrak maratoia gida-toi Txapelketa antolatu du iraba- tu ere egingo du tarte batean:Mikel Zarrabeitia Abadiokozi asmorik gabeko ITG elkarteak.Bizikleta gainean lehen mailakotxirrindulari ohiakDomekan jarri dute hitzordua, txirrindulariekin leihan ikusi dugu-10:30ean, Ezkurdi plazan. Hez-bat egin du ekimenagaznontzat, ohore bat da jakitea las-kuntza esparrutik haratago, eus-terketa talde berean dihardugulakararen erabilera soziala areago-euskararen erabileraren bideantzea dute helburu. Durango etadio Sergio Murillok, lasterketakoDurangaldeko herritarren euska- bultzatzaileetariko batek.raren ezagutza maila handia den Irabazleak nekazal etxearren, bestelakoa da egunerokoKirolean ere euskaraz batean asteburuko egonaldia ira-erabilera, diote.lelopean antolatu dutebaziko du; bigarrenak, euskaraz- Dagoeneko ehundik gora spinning maratoi txapelketa ko kultur ekitaldiak ikustekolagunek eman dute izena , eta sarrerak: www.bizieuskeraz.comMikel Zarrabeitia txirrindulari webgunean sartuta eman daitekeohiak ere egin du bat ekimenagaz. izena. A.BasauriDatorren barikura arte egongo da terraza berezia Herrian. 3. Herririk herrianboto 2011ko maiatzaren 27a, barikua 3 HMerkatu plaza bultzatzenZ apatu honetatik aurrera Baserritik plazara leloa daramaten mantelekin jar-zariek, eta erosleak, berriz, gehia-go. Indarra galdu badu ere, pla-za zuzeneko salmentarako osoahaleginduko dira baserritarrak dungo dute Durangaldeko neka-zariek Durangoko merkatu pla-zan. Euren burua ezagutaraztekoleku interesgarria dela diote, etahorregatik ikusten dute Duran-goko plaza zaindu eta bultzatze-Baserritik plazara dioten mantelekin emango dute ezagutzera euren burua beharrean hasi dira nekazari horie- ko premia.tako batzuk: Gure generoagaz etasasoian sasoiko produktuekinbakarrik beharra egiten dugun Azaldu dutenez, azken 30nekazariak gara,azaldu du Urdas- urteetan plazako baserritarpal Alberdik, nekazarien izenean. kopurua erdira bajatu da; Udalagaz eta merkatariekin erosle kopurua gehiagohartu-emanetan hasi dira, baina,zain egon barik, plaza bultzatze-ko pausoak ematea erabaki dute-Leku faltala adierazi du Alberdik. MerkatuSalatu dutenez, Durangoko plaza-plazan azken hogeita hamar urtee- ko baldintzak ez dira egokienaktan baserritarren kopurua erdi-nekazarientzat: Lekuak ez daudera bajatu dela adierazi dute neka- adostuta, eta askok furgonetangeneroaz gain mahaiak ekarribehar izaten ditu plazan lekurik ezUdalagaz hartu-emanetandaukalako. Alberdik azaldu due-gaude, baina euren zain nez, baldintza horiek hobetzekoegon barik pausoak ematen eskaria egin dute nekazariek, etahastea erabaki dugulaster udalagaz batzartzekotandira. A.UgaldeOraingoz, Durangoko merkatu plazan saltzen duten zortzi nekazarik egin dute bat ekimenagaz.GARAI ELORRIOWi-fi konexioa herri osoanKiroldegiko teilatua Ferixazabaldu gura dute aldatuko dute udazkenean Nausikoetarako kartel lehiaketaInternet konexioa ordaindu egin beharko da, eta Obrek ez lukete kiroldegiko martxan eragingoherritarrek alta eman beharko dute zerbitzuan eta 240.000 euro inguruko gastua izango dute martxan da Ekainaren 10a ipini dute mugaGaraiko Udala herrian internettuta, 9.500 euroko aurrekontuaHaizeteek eta txingor egunekOndare Ibilbidea argiztatzea Ferixa Nausikoetarako kartelzelan zabaldu aztertzen dabil, etazehaztu dute; Udaletxean, Kulturbehin baino gehiagotan arazoakOndare Ibilbideko monumentuaklehiaketara lanak aurkezteko.wi-fi konexioa erabiliko du horre-Etxean eta frontoian dagoenekoeragin dituzte Elorrioko kirolde- argiztapen bereziagaz nabarmen-Irailaren 2tik 11ra izangotarako. Antza denez, hainbat herri- badago konexioa.giko teilatuan. Aurten teilatua tzeko egitasmoa ere aurrekon-dira aurten jaiak, eta, iazko legez,tarrek arazoak izan dituzte seina-berriztea onartu dute udal aurre- tuetako asmoetako bat da. Argiz- kartela aukeratzeko erakusketalea lortzeko, eta horregatik hartuOrdaindu egin beharko dakontuetan, eta lanen proiektua ipiniko dute lehenengo. Ekaina-dute erabakia ordezkariek.Kultur Etxean internetera konek-idazteko lana Estudio K enpresa- ren 20tik 30era Iturri kultur Instalazioa, martxan jartzea tatu gura duenak doan egin ahal ri esleitu dio udalak hile honetan, Ondare Ibilbidea zelan etxean egongo dira kartel