of 21 /21
Ang Rebolusyong Industriyal, Syensya at Sining

Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Embed Size (px)

Text of Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Page 1: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Ang Rebolusyong Industriyal, Syensya

at Sining

Page 2: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Rebolusyong Industriyal

• Nagpabilis sa pagbabago ng pamumuhay ekonomiya

• Nagsimula sa Inglatera• Sinuportahan ng Rebolusyong Agraryo na

nagbigay-daan sa pagtaas ng mga produksyon ng pagkain

• Nagpalaya sa mga magsasaka upang makapagtrabaho sa lungsod bilang manggagawa

Page 3: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

4 pwersang pinagtuunan ng atensyon noong 1815-1848

1. Rebolusyong Industriyal2. Pagkilala sa konstitusyonalismo na naging

resulta ng iba’t-ibang pulitikal na pag-aalsa

3. Pag-usbong ng nasyonalismo4. Pag-unlad ng sosyalismo bilang protesta

sa kasalukuyang buhay-sosyal at ekonomiko

Page 4: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Rebolusyong Industriyal

Makabagong pamamaraan sa industriya:Kagamitan sa pananamit (palamuti)Pagpapalayok at hardwareKagamitang pagsasaka (binhi ng prutas

at gulay)Pinalitan ang pangkamay na trabaho sa

makina

Page 5: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Kalagayang pinagmulan ng Rebolusyong Industriyal

1. Kasaganaan sa likas na yaman ng bakal at karbon

2. Laki o dami ng manggagawa3. Dahil sa makabagong makinarya, ang

mga tao ay naging edukado at mahusay

Page 6: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Bansang Inglatera

• Orihinal ng pinanggalingan ng Rebolusyong Industriyal

• Ang mga tao dito ay bumili ng mga bagong makinarya at nagpagawa ng bagong gusali

• Likas na yaman: uling, bakal at batong mineral

• Matatag, maayos at mapayapang bansa• Makapangyarihang pwersang kolonyal

Page 7: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagpapalaganap ng Rebolusyong

Industriyal sa iba’t-ibang bansa at mga

imbensyon sa panahong ito

Page 8: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

• Sa industriya ng tela ng bansang Inglatera nagsimula ang pagbabago

• Ang sistemang ito ay hindi kayang punan ang pangangailangan sa tela kung kaya’t naghanap ng paraan ang mga tao

• Mula Inglatera lumaganap ang Rebolusyong Industriyal hanggang sa Estados Unidos, Australya, New Zealand, India, Asya, Aprika, at Latin Amerika

Page 9: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan Pangalan ImbensyonTaon

(kailan naimbento)

John KayFlying Shuttle

1733

Eli Whitney & Catherine

Littlefield Green

Cotton Gin 1793

Count Alessandro

VoltaBaterya 1800

Page 10: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan Pangalan

Imbensyon/

Natuklasan

Taon (kailan

naimbento)

Andre Ampere

Magnetismo at

elektrisidad1800

Samuel Morse

Electrical Telegraph

1837

Alexander Bell

Telepono 1876

Page 11: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan PangalanImbensyon

/Natuklasan

Taon (kailan

naimbento)

Thomas Alva Edison

Incandescent Electric

Bulb1879

MarconiTeleponong

walang kawad

1896

Henry Bessemer

Bessemer Process

---

Page 12: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan PangalanImbensyon

/ Natuklasan

Taon (kailan

naimbento)

Justus Von Leibig

Gumamit ng abono o pataba

---

Cyrus McCromick

Makinang pang-ani

---

Nikolaus Otto

Combustion Engine/ ‘’Silent

Machine’’

---

Page 13: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan PangalanImbensyon

/ Natuklasan

Taon (kailan

naimbento)

Gottlieb Daimler

Combustion Engine (mas mabilis at mas malakas)

1886

Robert Foulton

Steam-Powered Machine

1803

Louis Daguerre

Potograpo 1839

Page 14: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Larawan PangalanImbensyon

/ Natuklasan

Taon (kailan

naimbento)

Elias HoweMakinang

Tahian1846

Zenobe T. Gramme

Generator 1870

Christopher Sholes

Makinilya 1873

Page 15: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabagong dulot ng Rebolusyong Industriyal at Pampulitika

• Nagpahirap sa manggagawa at magsasaka• Naging makapangyarihan ang mga

kapitalista sa larangan ng pulitika• Nahati ang tao sa 2 uri ng pananaw:1. Laissez-faire- kanya-kanyang pagsisikap na umunlad sa trabaho2. Sosyalismo-dapat mapasailalim sa estado ang lahat ng ari-arian at alisin ang kapitalismo (sabi ni Karl Marx)

Page 16: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabahaging Pang-ekonomiya ng mundo

• Tatlong ekonomiyang heograpiya1. Europa2. Silangang Asya (Tsina at Hapon)3. India, Australia, South Africa atbp.

Page 17: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabahaging Pang-ekonomiya ng mundo

• Ang ibayong pagpapalawak ang nagdulot sa Europa ng pakikipagtunggali sa 2 magkaibang bahagi ng mundo:

1. Tinitirhan ng mga etnikong tao (Indian/Negro)

2. Ibang sibilisadong Indians, Tsino at Hapon

Page 18: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabahaging Pang-ekonomiya ng mundo

Dahil sa makinarya sa pabrika ay nagkaroon ng napakaraming produkto

Ang resulta ay pagkakaroon ng surplusNapilitang magsara at nawalan ng

hanapbuhayButi na lang at naipagbili nila ito sa

mga karatig-bansa

Page 19: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabahaging Pang-ekonomiya ng mundo

• Naging maginhawa ang pamumuhay dulot ng Rebolusyong Industriyal dahil sa transportasyon at imbensyon

• Ngunit hindi para sa karaniwang manggagawa dahil sa kahirapan kahit bata ay pinagtatrabaho

Page 20: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Pagbabahaging Pang-ekonomiya ng mundo

• Dahilan sa hindi pantay-pantay ang paghahati-hati ng yaman sa lipunan, nagkaroon ng 2 grupo:

Burgis Proletaryat

Pari Maharlika

Mangangalakal

Manggagawa

kawaniMagsasak

a

Page 21: Ang Rebolusyong Industriyal, syensya at Sining

Maraming Salamat po sa pakikinig!

Inihanda ni: Julius Cagampang