of 19 /19
[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes APARELL LOCOMOTOR: Els músculs: Generalitats Músculs de la cara i el coll

Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

  • Author
    mamacal

  • View
    6.381

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

Page 1: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

APARELL LOCOMOTOR:

Els músculs: Generalitats

Músculs de la cara i el coll

Page 2: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

TIPUS DE TEIXIT MUSCULAR

• Llis (o visceral o involuntari)• Cardíac (o miocardi) • Estriat (o somàtic o voluntari)

– Esquelètic– No esquelètic

Page 3: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Teixit muscular llis

• Cèl·lules allargades en forma de fus

• Citoplasma sense estries

• En general, de contracció involuntària i lenta

• Propi de les vísceres

scu

l lli

s b

y a

kay

Page 4: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Teixit muscular cardíac

• Cèl·lules allargades i ramificades, amb diversos nuclis

• Citoplasma estriat• Contracció

involuntària i rítmica (automatisme)

• Propi del cor

scu

l ca

rdía

c b

y a

kay

Page 5: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Teixit muscular estriat

• Cèl·lules molt grans i cilíndriques, amb molts nuclis i mitocondris

• Citoplasma estriat en bandes

• Contracció voluntària (pot ser també involuntària)

• Propi dels músculs esquelètics i cutanis

scu

l est

riat

by a

kay

Page 6: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Parts del múscul estriat• Os• Perimisi• Vasos sanguinis• Fibra muscular• Endomisi• Fascicle muscular• Múscul – Epimisi• Tendó

Page 7: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Miofibril·les

Banda A Banda ILínia Z

Sarcòmer

Page 8: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Agonistes i antagonistes

• Músculs agonistes– Col·laboren a la

realització d’un determinat moviment

• Músculs antagonistes– Produeixen moviments contraris– Per a que un faci el

moviment corresponent, cal que l’altre es relaxi

Page 9: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Innervació muscular

• Unitat motora: Sistema format per cada fibra nerviosa motora i les fibres musculars a les que arriba

• Placa motora o motriu: Zona de contacte entre cada ramificació de la fibra nerviosa i la membrana d’una fibra muscular

• Precisió Poques fibres musculars per a cada fibra nerviosa

Page 10: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs facials

Molts dels músculs del cap no estan units a ossos (almenys en la seva inserció): s’insereixen a la pell o al teixit connectiu de sota de la pell i són els causants de les expressions facials o mímica facial

Page 11: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs facials

scu

ls d

e la c

ara

by a

J G

AZ

MEN

Page 12: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del cap (esquelètics)

• Frontal: Produeix arrugues transversals al front

• Músculs de la masticació:– Masseter: Uneix el malar i el maxil·lar

inferior i eleva el maxil·lar inferior– Temporal: Uneix el temporal amb el

maxil·lar inferior i eleva el maxil·lar inferior– Pterigoides: Uneix l’esfenoide amb

l’articulació temporomandibular i tira endavant el maxil·lar inferior

Page 13: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del cap

scu

ls d

e la c

ara

by a

J G

AZ

MEN

Page 14: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del cap (cutanis)

• Elevador de la parpella: Situat dins la parpella, l’aixeca

• Orbicular de l’ull: Tanca fort els ulls

• Zigomàtic: Uneix el malar amb la pell i fàscia dels llavis, tira amunt la comissura bucal

• Buccinador: Forma la massa principal de la galta, per a bufar

• Orbicular dels llavis: Tanca i tira endavant els llavis

Page 15: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del cap (cutanis)

Elevador de la parpella

Orbicular de l’ull

Orbicular dels llavis

Zigomàtic

Buccinador

Músculs de la cara by aJ GAZMEN

Page 16: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del coll

• Esternoclidomastoïdal: Uneix l’estèrnum a la clavícula i a les apòfisis mastoïdals del temporal. Fa girar el cap a un costat i un altre.

• Espleni: Fa estendre el coll per mirar cap a dalt i els costats (tira el cap enrere).

• Trapezi: Va de la base de l’occipital amb insercions a l’espatlla i a les vèrtebres cervicals i dorsals. Intervé en el moviment de les espatlles.

Page 17: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del coll

scu

ls d

e la c

ara

lat

pro

fun

ds

by a

J G

AZ

MEN

Page 18: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Músculs del tòrax

• Intercostals: Situats entre les costelles, les eleven durant la inspiració, així augmenta el volum de la caixa toràcica

• Diafragma: S’uneix per sota a la caixa toràcica, separa el tòrax de l’abdomen. Quan s’aplana, augmenta el volum de la caixa toràcica. El travessen l’esòfag, l’artèria aorta i la vena cava inferior

Page 19: Aparell locomotor - Músculs de la cara i el cap

[email protected] Anatomia i Fisiologia Humanes

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.ca

La realització d’aquest material ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008))

Lourdes Sánchez SalvadorDEPARTAMENT D’IMATGE

PERSONALIES CAL·LÍPOLIS