Aralin 7 negosyo

 • View
  563

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Aralin 7 negosyo

 1. 1. Ano ang Negosyo? Anumang gawaing pang-ekonomiya na may layuning kumita o tumubo. Mga gawaing nakakalikha at nagbebenta ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao.
 2. 2. Uri ng Negosyo Manufacturing pagbuo o paggawa ng kalakal Service pag-alok ng serbisyo sa mga mamimili Sales pagbebenta ng kalakal na walang binago. Wholesale - maramihan Retail isahan
 3. 3. Organisasyon ng Negosyo Solong pagmamay-ari Korporasyon Kooperatiba Sosyohan
 4. 4. Solong Pagmamay-ari Negosyong pagmamay-ari at pinamamahalaan ng iisang tao lamang. Kabutihan Di-Kabutihan May kalayaan sa pagpapatakbo Simple Mababang panimulang puhunan May benepisyo sa buwis Walang limitasyon sa pananagutan Kakulangan ng magpapatuloy Mahirap kumuha ng pondo Pagdepende sa iisang tao
 5. 5. Sosyohan Negosyong pagmamay-ari ng dalawa o higit pang tao. Kabutihan Di-Kabutihan Mas maraming pinagsamang talento. Dagdag na pondo Madaling buuin Kaunting pangangailangang legal Walang limitasyon sa pananagutan Kakulangan ng magpapatuloy Kahirapan ng paglilipat ng pagmamay-ari Posibilidad ng tunggalian
 6. 6. Korporasyon Negosyong nilikha ng estado. Hiwalay ang nagmamay-ari, komokontrol at nagpapatakbo sa negosyo na may legal na pananagutan ang mga kasapi nito. Kabutihan Di-Kabutihan Limitadong Pananagutan Tiyak ang pagpapatuloy May propesyunal na pamamahala Madaling lumaki ang pondo. Posibilidad ng tunggalian sa pamamahala Malaking halaga sa pagsisimula. Maraming regulasyon Dobleng pagbubuwis
 7. 7. Kooperatiba Isang uri ng samahan na ang pangunahing layunin ay matulungan ang mga kasapi nito. Kabutihan Di-Kabutihan Maliit ang panimulang puhunan Layunin ang kagalingan ng mga kasapi. Makatarungan ang pamamahagi ng kinikita at yaman. Maliit ang interest sa mga pautang. Mahirap ang pamamahala. Kawalan ng mga propesyunal na tagapamahala. Malaki ang posibilidad ng pagkalugi Maaring maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan
 8. 8. Ano ang dapat na katangian mayroon ang isang entreprenyur upang maging matagumpay sa negosyo? PAGPAPAHALAGA
 9. 9. Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI