Click here to load reader

Ayat tunggal

  • View
    1.176

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Ayat tunggal

MINGGU 11BBM3203

Ayat TunggalDisediakan oleh ;Mohd fadhli bin mod yakofJenny bailinINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAH1AYAT TUNGGALAyat yang terdiri daripada satu klausa sahaja.Konstituen untuk setiap unsur ayat seperti subjek dan predikat hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan.Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan.Semua unsur inti diperlukan, di samping unsur bukan inti seperti keterangan tempat, waktu dan alat.Ayat tunggal wujud dalam bentuk bentuk pendek dan dalam bentuk panjang.Contoh:>Dia guru>Pensyarah bahasa kami akan dikirimkan ke negeri China.>Kami mahasiswa>Orang yang datang ke rumah saya semalam itu mahasiswa tahun akhir UPM.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHBINAAN SUBJEK AYAT TUNGGAL FRASA NAMA

Kata nama nama am nama terbitan

Nama khas

Kata ganti nama nama orang nama tunjuk

Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama

Kata adjektif yanmg berfungsi sebagai kata nama.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHBINAAN SUBJEK AYAT TUNGGALFRASA NAMAContoh:>Buah kedondong itu untuk isterinya (KNAm).>Dato Seri Dr. Mahathir Mohammad mantan Perdana Menteri Malaysia (KNKhas).>Lakonannya amat mengagumkan (KNTerbitan).>Ini kawasan larangan (KGNTunjuk).>Kita berlakon drama (KGNOrang).>Berternak ikan amat menyeronokkan (KKJ).>Manis itu racun (KADJ).INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHBINAAN PREDIKAT AYAT TUNGGALPredikat FN nama khas nama am nama terbitan

Predikat FKJ kata kerja asal (berimbuhan dan tidak berimbuhan) kata kerja terbitan kata bantu (aspek dan ragam) unsur keteranganPredikat FAdj

Predikat FSNINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHUNSUR FRASA PREDIKATUNSUR UTAMA UNSUR PILIHAN

Frasa Nama (FN) Kata Nafi Frasa Kerja (FKJ) bukan, tidakFrasa Adjektif (FAdj) kata pemeri Frasa Sendi Nama (FSN) ialah, adalahINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA NAMADua FN akan mewujudkan ayat jika terdapat pemisahan yang wajar antara bahagiannya sehingga dapat ditafsirkan sebagai dua FN.

Predikat FN dikenali juga dengan nama ayat persamaan atau ayat ekuatif.

Contoh:>Orang itu Perdana Menteri Turki (KNkhas)>Beliau sasterawan (KNam)>Pandangannya suatu keasyikan (KNterbitan)>Dua orang perawan itu (frasa)>Dua orang itu perawan (ayat) (S + P)>Dua orang itulah perawan (ayat) (P + S)INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPredikat frasa kerjaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAKATA KERJA ASAL

Contoh:

>Mahasiswa itu bising (KKTT).>Mahasiswi ini makan budu (KKT).>Mahasiswi itu minum todi (KKT).>Motosikal itu tercampak ke gaung (KKTT + imbuhan)>Manaf mencipta pantun (KKT + imbuhan)INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAKATA KERJA TERBITAN

KATA NAMAKATA ADJEKTIF

KATA KERJA TRANSITIF

membuahkanmenghadiahimenyekolahkanmemperindahmenghalusimempertajamINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAContoh:

>Usahanya telah membuahkan hasil. (KN)>Suami telah menghadiahkan kereta kepada isterinya. (KN)>Orang itu telah menyekolahkan anaknya. (KN)>Rahimah telah mempercantik hiasan dalaman rumahnya. (KAdj)>Perdana Menteri menghalusi memorandum itu. (KAdj)>Orang muda perlu mempertajam minda. (KAdj)INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAKATA BANTU

KBA + KBRKBRKBA

sedang hendakhendakakanbelum mahumahubelumharus pernahharuspernahbelum bolehmestisedangmasih belum dapatbolehmasihmasih bolehdapatsudahmesti bolehtelahmesti dapatbelum pernahharus dapatmasih belumINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAContoh:

>Anaknya akan berkahwin minggu hadapan.>Mahasiswi itu hendak berkenalan dengan anda.>Murid harus boleh membaca buku.>Anda belum boleh berumah tangga.>Isterinya sedang hendak bersalin.>Ayahnya sudah pergi ke laut.>Dia mahu bercakap tetapi malu.>Orang tua itu masih boleh mengangkat kelapa.>Ahmad masih belum dapat mencari buah hatinya.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAKATA KERJA TAK TRANSITIFKATA KERJA TRANSITIF

UNSUR KETERANGAN(FRASA SENDI NAMA)INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA KERJAContoh:

>Dia membincangkan perkara itu dengan kawannya.

>Angin bertiup dengan laju.

>Peperiksaan akan berakhir pada jam 4.00 petang.

>Buah hatinya menonton wayang di Singapura.

>Mahasiswa itu berlagak seperti pelakon filem.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA ADJEKTIFKATA SELAPISKATA GANDA

biru, jernih, pahit, manis,pandai-pandaimuda, geram, nipis, tebal,panjang-panjanghijau amat, sungguh keruh,kelabu-kelabusangat pahit, terlalu tua,cemas-cemasgeram benar, dalam sekali,jahil-jahilbaik betul, indah nian,malu-malulebih ajaib, paling cemburu,rajin-rajintermanis, terkesimabodoh-bodohINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA ADJEKTIFContoh:

>Air sungai itu amat jernih.>Kulit mahasiswi ini sangat nipis.>Warna laut itu bniru amat.>Suaminya terlalu tua.>Isterinya lebih cemburu daripada isteri saya.>Nanas itu termanis.>Orang di sini pandai-pandai>Suaminya malu-malu kucing.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA ADJEKTIFAyat statif (FN + Adj) dapat memanfaatkan kata pemeri adalah untuk memisahkan subjek dengan predikat. Contoh:>Penampilannya adalah hebat.>Pakaiannya adalah anggun.>Orang ini adalah berani.Ayat statif diingkari dengan kata ingkar tidak. Contoh:>Mahasiswi ini tidak gembira.>Isterinya tidak ganas>Masakannya tidak sedap.Ayat statif boleh menggunakan kata ingkar bukan, apabila ada kontras. Contoh:>Dia malas Dia bukan malas, Orang itu cerdik Orang itu bukan cerdik.Jika predikatnya kata adjektif ganda, subjek tidak perlu digandakan. Contoh:>Bajunya mahal-mahal belaka>Baju-bajunya mahal belaka>Bajunya mahal belaka.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA SENDI NAMAKATA SENDIKATA NAMA

disungaikePadang BesardariGolokdaripadaibu bapanyauntukkekasihpadamasa itudenganbuah hatikepada semua pelajarINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHPREDIKAT FRASA SENDI NAMAContoh:

>Rumahnya di atas pokok.>Kedua-dua isterinya ke Padang Besar.>Letupan itu di Golok.>Hadiah ini daripada ibu bapanya.>Cincin ini untuk buah hatinya.>Memorandum itu pada Perdana Menteri.>Buku dengan anaknya.>Surat kepada Dekan.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHUNSUR PILIHAN FRASA PREDIKATKATA NAFI / INGKAR

BUKANTIDAK

Menafikan FN dan FSN- menafikan FKJ dan FAdj

Menafikan FKJ dan FAdj jikajika bertentangan maklumatINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKATA NAFI / INGKARContoh:

>Surat ini bukan daripada suaminya>Itu bukan rumahnya.>Bunga ini bukan daripada buah hatinya.>Karya ini bukan oleh sasterawan negara.>Mahasiswa tidak datang kuliah semalam.>Pakaiannya tidak anggun.>Kelakuannya tidak sopan.>Mahasiswa itu bukan hendak berkahwin tetapi main- main sahaja.>Anaknya bukan jahat sangat, hanya nakal.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHUNSUR PILIHAN FRASA PREDIKATKATA PEMERI

PERSAMAAN / EKUATIFHURAIAN / KUALITATIF

ialah + FNadalah + FAdjadalah + FSN

>Kata pemeri tidak boleh hadir bersama dengan kata nafi, kecuali dalam struktur FN + tidak + FAdjINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKATA PEMERIContoh:

>Dia ialah pramugari (FN)>Warna merah ialah warna kebenciannya (FN).>Anaknya adalah sangat rajin. (FAdj)>Rantai ini adalah untuk buah hatinya. (FSN)>Perbuatannya adalah tidak sopan.>Kecantikan adalah tidak kekal.

* Kata pemeri bersifat pilihan sahaja.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKONSTITUEN AYAT TUNGGALSUSUNAN BIASASUSUNAN SONGSANG

- kata penegas+ kata penegas

Pendepanan Seluruh PredPendepanan Sebahagian Pred

- kata penegas+ kata penegas

Pendepanan FKJPendepanan FAdjPendepanan FSNINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKONSTITUEN AYAT TUNGGALSUSUNAN BIASA (S + P)

- kata penegas>Sekumpulan pelajar itu mahasiswa UPM.>Orang yang ditangkap itu amat jahat.>Semua lanun telah menyerah diri.>Mereka ini dari Kelantan.

+ kata penegas>Mereka ini pun dari kampung.>Orang itu teringin juga ke Thailand.>Kita memohon rahmat daripada-Nya juga.>Sepanjang masa dia bermenung sahaja.>Pasukan Selangor kalah lagi.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKONSTITUEN AYAT TUNGGALSUSUNAN BIASA (S + P)

Jika kata penegas lah dan kata yang ditambah pada subjek dalam ayat tertentu, maka subjek itu akan bertukar fungsinya menjadi predikat. Contoh:

>Pasukan Selangorlah yang kalah lagi.>Lanun yang ditangkap itulah yang amat jahat.>Mahasiswa inilah yang ditangkap malam tadi.>Isterinyalah yang cantik itu.>Pakaian orang itulah yang paling mahal.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHKONSTITUEN AYAT TUNGGALSUSUNAN SONGSANG (P + S)

Pendepanan Seluruh PredikatPendepanan Sebahagian Predikat

Pendepanan FKJPendepanan FAdjPendepanan FSN

KKJKAdjFSN PredKKJ + Objkb + KAdjFSN Ketkb + KKJINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHSUSUNAN SONGSANG (P + S)PENDEPANAN SELURUH PREDIKAT

Unsur Wajib>Siapakah nama anda?>Apatah daya kita.>Hujankah malam tadi?>Dialah buah hatinya.Unsur Pilihan>Baik amat perlakuannya.>Gagal juga akhirnya usaha itu.>Sungguh rajin mahasiswa itu.>Masin sekali gulai ini.>Rakyat Indfonesia isterinya.>Dalam butan rumahnya.>Di pasar budaya kedainya.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHSUSUNAN SONGSANGPendepanan Sebahagian Predikat FKJ

Pendepanan KKJ>Berlari-larian mahasiswa itu di padang.>Tersentak orang itu di sana.>Melamun dia setiap senja.Pendepanan KKJ + Obj.>Makan budu mahasiswa itu setiap pagi.>Menanam ubi bapa di sawah setiap hari.>Terpikat hatiku oleh senyumannya.Pendepanan kb + KKJ>Masih menjanda mahasiswi itu sejak>Akan berangkat dia ke bulan pagi esok.>Sedang mandi adiknya.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHSUSUNAN SONGSANGPendepanan Sebagaian Predikat FAdj.

Pendepanan KAdj>Adil hakim itu pada setiap masa.>Pandai orang ini sejak dahulu.>Cermat isterinya apabila membeli pisang.>Lucu orang ini apabila bercerita.Pendepanan kb + KAdj>Masih dahaga beruk itu hingga kini.>Sudah masak buah ini sejak seminggu lalu.>Sedang gering puteri itu sejak semalam.>Belum mahir mekanik itu meskipun>Masih malas budak ini walaupunINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAHSUSUNAN SONGSANGPendepanan Sebahagian Predikat FSN

FSN sebagai Predikat

>Untuk kekasihnya cincin ini.>Daripada sutera baju ini.>Kepada isterinya surat ini.>Masih pada Halimah buku itu.

FSN sebagai Keterangan dalam Predikat.

>Pada janji saya berpegang.>Ke dalam kuali ikan ini dimasukkannya.>Di hadapan menteri pelajar itu merusuh.>Untuk peperiksaan ini, pelajar telah menelaah pelajarannya sepanjang malam.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN, SABAH