Bai 1 tong quan ve qttc

Embed Size (px)

Text of Bai 1 tong quan ve qttc

 • 12/6/2013

  1

  ChngChng 1:1:TNG QUAN V

  QUN TR TI CHNHQUN TR TI CHNH

  06/12/2013 1ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM

  QUN TR TI CHNHQUN TR TI CHNH

  Qun tr ti chnh: lin quan n vic hoch nhchin lc ti chnh cho doanh nghip thngqua vic ra v thc hin 3 quyt nh ti chnh quyt nh u t, quyt nh ti tr vquyt nh qun tr ti sn nhm t mc tiuti a ha gi tr doanh nghip t ti aha gi tr ti sn cho ch s hu doanhnghip.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 2

  THO LUNTHO LUNV CC MC TIU CA DNV CC MC TIU CA DN

  1. Mc tiu Ti a ha li nhun2. Mc tiu Ti a ha Li nhun trn 1 c phiu

  (EPS)3. Mc tiu ti a ha gi tr ti sn ca ch s hu.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 3

  McMc tiutiu caca doanhdoanh nghipnghipTi a ha gi tr ti sn cho ch s hu

  doanh nghip.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 4

  Gi tr c to ra khi ti a ha gi c phiu chocc c ng hin hu.

 • 12/6/2013

  2

  McMc tiutiu caca doanhdoanh nghipnghipTi a ha gi tr ti sn cho ch s hu

  doanh nghip.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 5

  Gi c phiu c xem nh l phong v biu o lng hot ng kinh doanh.

  Cc yu t c quan tmLi nhun, EPS ca hin ti v tng laiYu t thi gian v ri ro ca li nhun vEPSChnh sch c tcCc yu t khc c lin quan

  3 QUYT NH TI CHNH3 QUYT NH TI CHNH Quyt nh u t Quyt nh ti tr Quyt nh qun tr ti sn

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 6

  Nhm

  Ti a ha gi tr doanh nghip

  QuytQuyt nhnh uu ttL quyt nh quan trng nht, gn lin vi phabn tri ca Bng cn i k ton. C th n baogm nhng quyt nh nh sau:

  Doanh nghip cn nhng loi ti sn no phc v chosn xut kinh doanh?

  Mi quan h gia ti sn lu ng v ti sn c nh nnnh th no?

  Doanh nghip cn u t bao nhiu vo ti sn lu ng?Bao nhiu vo ti sn c nh? Chi tit hn, doanhnghip cn u t bao nhiu vo hng tn kho, bao nhiutin mt cn c trong hot ng kinh doanh hng ngy?Nn mua sm nhng loi ti sn c nh no? v.v.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 7

  QuytQuyt nhnh titi trtrQuyt nh ti tr li lin quan n bn phi cabng cn i k ton.

  Quyt nh nn la chn loi ngun vn no ti tr chovic mua sm ti sn: vn ch s hu hay vn vay.

  Nn s dng li nhun tch ly hay nn ku gi thm vnt c ng, nn vay ngn hng hay nn huy ng vn bngcch pht hnh cc cng c n, nn pht hnh tri phiuhay thng phiu, nn dng vn ngn hn hay vn di hn

  Xem xt mi quan h gia li nhun li ti u t v linhun c phn chia di hnh thc c tc (chnh schphn phi)

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 8

 • 12/6/2013

  3

  QuytQuyt nhnh qunqun ll titi snsn Ti sn phi c qun l sao c hiu qu nht? Qun tr ti sn lu ng c tm quan trng hn

  so vi qun tr TS c nh v ti sn lu ng lloi ti sn d gy ra tht thot v lng ph khis dng..

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 9

  T CHC QUN TR TI CHNHT CHC QUN TR TI CHNHTi cc cng ty hin i: c s tch bitgia ch s hu & nh qun tr doanhnghip.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 10

  GimGim cc titi chnhchnh (CFO)(CFO)

  Hi ngqun tr

  Tng gimc (CEO)

  Gim csn xut

  Gim cti chnh

  (CFO)

  Gim cMarketing

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 11

  Gim c ti chnh(CFO)

  Phng ti chnh- Hoch nh ngn sch vn u t di hn

  - Qun tr tin mt v u t ngn hn- Qun tr tn dng v tn khoChnh sch phn phi c tc

  Phn tch v hoch nh ti chnhQuan h cng ty chng khon, NHTM

  Quan h vi cc c ng

  Phng k ton- K ton chi ph- Qun tr chi ph- Bo co k ton- Kim sot ni b

  - Chun b cc d bo

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 12

 • 12/6/2013

  4

  13

  Gim cti chnh

  CFO

  Nh u t(nhngngitha tinnhng chalm g)

  (1) Nhn tin t nh u t

  (1)Hot ngCng ty

  (2) u t tin vo hot ng cng ty

  (2)

  (4a) Tin dng ti u t

  (4a)

  (4b) Tin hon tr cho nh u t

  (4b)

  VaiVai trotro ccaa GiGimm cc ttii chchnhnh

  (3) Mang tin v t hot ng

  (3)Ti sn

  THTHTRNGTRNGTITICHNHCHNH

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 14

  ThTh trngtrng titi chnhchnhTh trng ti chnh bao gm tt c ccnh ch ti chnh v cc th tc cho vicmua bn cc ti sn ti chnh (cng c tichnh).

  nh ch ti chnh?

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 15

  nhnh chch titi chnhchnh

  Cc nh ch ti chnh (Financial Institution):- Bao gm cc ngn hng, qu tit kim, qu hu

  bng v cc cng ty bo him.- L nhng trung gian ti chnh thc hin chc

  nng chu chuyn vn hiu qu nht cho nnkinh t

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 16

  Cc c nhn, tchc trong x

  hi

  Cc nh ch tichnh

  Cc t chc, cnhn bit sdng vn chiu qu

  Gitin

  u t,Cho vay

  Vai tr:- C ch thanh ton- Hot ng vay v cho vay- Phn tn ri ro

 • 12/6/2013

  5

  ChChcc nngnng ccaa thithi trtrngng ttii chchnhnh ng vai tr l knh dn vn t ngi tit

  kim n ngi kinh doanh Gip cho vic s dng vn c hiu qu

  hn Gip a dng hoa ri ro Cung cp kh nng thanh khon cho cc

  chng khon Cung cp thng tin thi trng

  19/08/2012 17ThS. Nguyn Nh nh

  ThThtrngtrng

  titichnhchnh

  Th trng s cp

  Th trng th cp

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 18

  Cn c vo s lun chuyn cc ngun ti chnhCn c vo s lun chuyn cc ngun ti chnh

  PhnPhn loiloi tthh trngtrng titi chnhchnh

  Th trng s cp (primary markets): nhngti sn ti chnh c pht hnh ln u tin

  Th trng th cp (secondary markets):-L ni giao dch mua bn cc ti sn ti chnh c pht hnh trn th trng s cp.-Th trng m bo tnh thanh khon cho cc tisn ti chnh pht hnh v khng lm nhhng n lng tin mt, ti sn v nhng hotng khc ca cng ty pht hnh ti sn ti chnh.

  19/08/2012 19ThS. Nguyn Nh nh

  Th trng th cpTh trng th cp Theo tnh cht t chc ca th trng:

  Th trng chng khon tp trung (th trng chngkhon c t chc): thc hin mua bn cc loi chngkhon nim yt c t chc mt cch cht ch. Hnhthi in hnh ca TTCK tp trung l S giao dchchng khon. Ti s giao dch, cc giao dch c tptrung ti 1 a im, cc lnh c chuyn n sngiao dch v gi giao dch c xc nh theo phngthc khp lnh tp trung.

  Th trng chng khon phi tp trung (OTC- over thecounter market): l th trng giao dch cc chngkhon cha nim yt c cc cng ty chng khonthc hin qua mng thng tin.

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 20

 • 12/6/2013

  6

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 21

  Th trng th cpTh trng th cp

  Theo loi hng ha giao dch trn th trng: Th trng c phiu; Th trng tri phiu; Th trng chng khon phi sinh.

  19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 22

  PhnPhn loiloi thithi trtrngng ttii chchnhnhCn c vo thi gian s dng ngun ti chnh huy

  ng c Th trng vn: L th trng din ra vic

  mua bn cc cng c n di hn nh c phiu,tri phiu. Th trng vn c phn thnh bab phn l th trng c phiu, cc khon chovay th chp v tri phiu.

  Th trng tin t: L mt th trng tichnh ch c cc cng c ngn hn (k hnthanh ton di 1 nm);

  19/08/2012 23ThS. Nguyn Nh nh

  CC HNH THC T CHC DNCC HNH THC T CHC DN

  06/12/2013 24ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM

  Doanh nghip t nhn

  Cng ty hp danh

  Cng ty TNHH

  Cng ty c phn

 • 12/6/2013

  7

  Doanh nghip t nhnDoanh nghip t nhn Khng c t cch php nhn Ch s hu duy nht l 1 c nhn, l i din

  theo php lut ca doanh nghip, chu trchnhim v hn i vi mi mn n ca doanhnghip.

  Ch DNTN c ton quyn quyt nh i vimi hot ng sn xut kinh doanh ca doanhnghip v i vi li nhun sau khi thc hincc ngha v i vi nh nc. Ch DNTN cth trc tip qun l hoc thu ngi khc qunl

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 25

  Doanh nghip t nhnDoanh nghip t nhnTHUN LI- n gin, d thnh

  lp- CP thnh lp thp- Ph hp vi quy m

  SXKD nh- To s tin tng cho

  i tc

  KH KHN- Mc ri ro ca

  ch DNTN cao- Kh khn trong huy

  ng vn- C cu t chc n

  gin- K nng qun l hn

  ch- i sng hu hn

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 26

  Cng ty hp danhCng ty hp danh C t cch php nhn Phi c t nht 2 thnh vin hp danh, ngoi ra c

  th c cc thnh vin gp vn Thnh vin hp danh:

  Phi l c nhn c trnh chuyn mn v uy tn ngh nghip C quyn qun l cng ty, tin hnh cc hot ng SXKD nhn

  danh cng ty Chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v cc ngha v

  ca cng ty. Thnh vin gp vn:

  Khng c tham gia qun l cng ty v khng c tin hnhcc hot ng SXKD nhn danh cng ty

  c quyn chia li nhun theo t l quy nh ti iu l cng ty Chu trch nhim i vi cc ngha v ca cng ty trong phm vi

  s vn gp vo cng ty06/12/2013

  ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 27

  Cng ty hp danhCng ty hp danhTHUN LI- n gin, d

  thnh lp- CP thnh lp thp,

  nhng cao hnDNTN

  - Trch nhim huhn i vi ccthnh vin gpvn

  KH KHN- Mc ri ro cao i vi

  thnh vin hp danh: trchnhim v hn vi ccngha v n ca DN.

  - Kh trong vic huy ngvn nhng d hn DNTN

  - Kh trong vic chuyndch vn gia cc thnhvin

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 28

 • 12/6/2013

  8

  Cng ty TNHH 2 thnh vinCng ty TNHH 2 thnh vin C t cch php nhn Cng ty TNHH khng c quyn pht hnh c

  phiu huy ng vn Thnh vin gp vn c th l t chc hoc c nhn.

  S lng thnh vin gp vn ti thiu l 2, ti a l50

  Thnh vin gp vn chu trch nhim i vi cckhon n ca cng ty trong phm vi vn gp camnh trong cng ty.

  Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln phi cHi ng thnh vin, Ch tch Hi ng thnh vin,Gim c. Cng ty TNHH c t 11 thnh vin tr lnphi c Ban kim sot.

  06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 29

  Cng ty TNHHCng ty TNHH 22 thnh vinthnh vinTHUN LI- t gy ri ro cho

  ngi gp vn- Ch chuyn

  nhng vn ciu chnh chtch nn nh ut d dng kimsot c victhay i cc thnhvin.

  KH KHN- Trch nhim hu hn i

  vi cc thnh vin gpvn.

  - Vic huy ng vn b hnch do cng ty khngc pht hnh c phiu.

  - Vic chuyn nhng vncho nh u t khckhng d dng.

  - ng thu 2 ln06/12/2013

  ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 30

  CngCng tyty cc phnphn C t cch php nhn Vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau c

  gi l c phn (stock) C phiu (Share) l loi chng khon xc nhn quyn v li

  ch hp php ca ngi s hu i vi mt phn vn cphn ca t chc pht hnh

  Ngi s hu c phn ca cng ty c gi l c ng. C ng chu trch nhim v n v cc ngha v ti sn khc ca

  cng ty trong phm vi vn gp vo cng ty C ng c quyn t do chuyn nhng c phn ca mnh cho

  ngi khc, t