Bai 20: Mang may tinh

  • View
    88

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. Tin hc 10Chng IV: MNG MY TNH V INTERNETNi dung chnh:Mt s kin thc c s v mng my tnhGii thiu mt s dch v trn internet 2. Tin hc 10Bi 20MNG MY TNH(2 tit) 3. Yu cu v kin thcBit nhu cu kt ni mng my tnhBit khi nim mng my tnhBit phn loi mng, cc m hnh mng 4. MNG MY TNH1. Mng my tnhl g?2. Phng tin, giaothc truyn thngNidung3. Phn loi mng 4. Cc m hnh mng 5. 1. Mng my tnh l g?chia s d liuHnh 1dng chung my inHnh 2 6. 1. Mng my tnh l g?chia s d liu->Mc ch cakt ni mng:cn kt ni mngdng chung my in, thit bcn lm g cc my tnh& cc phn mm, cc ti nguyn 7. -Mng my tnh l g? Phm vi kt ni?-Mng my tnh gm nhng thnh phnno? Cc my tnh Cc thit b mng Phn mm -> cc my tnh giao tip vi nhau 8. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni c dyKt ni khng dy 9. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni c dy- Cc thit b cn thit: Cp truyn thng: cp xon i, cp ng trc,cp quangxem hnh Gic cm dng ni dy mng vo cc thit b V mng cho php my tnh c th kt ni vo mng 10. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni c dy-Ngoi ra cn c th c cc thit b:B khuch i (Repeater) B tp trung (hub)B nh tuyn (router) 11. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni c dyKiu b tr cc my tnh trong mng xem thmKiu ng thng Kiu vng Kiu hnh sao 12. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni khng dy- Phng tin: sng radio, bc x hng ngoi-hSo cd trnugy pnh thnngg tqiuna gv tin hk t ni?-u im so vi mng c dy?-Hy tr li cu hi 3 SGK trang 140 13. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni khng dy 14. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni khng dy lp mt mng khng dy n gin, cn cnhng g?-im truy cp khng dy (WAP)hoc dng b nh tuyn khng dy(wireless router)-My tnh phi c v mng khng dyWireless Access PointXem hnh 15. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni khng dyCu hi m rngim truy cp khng dy (WirelessAccess Point)v b nh tuyn khng dy (wirelessrouter) ging hay khc nhau?Wireless Access Pointwireless router 16. 2. Phng tin, giao thc truyn thnga) Phng tin truyn thng (media)Kt ni khng dyCn lu cc yu t khi la chn dng kt niv b tr my tnh trong mng (v iu kin thct, mc ch s dng)Cc yu t no? 17. 2. Phng tin, giao thc truyn thngb) Giao thc truyn thng (Protocol)-Giao thc truyn thng l g?(HS ghi khi nim trong SGK)-Cc my tnh trong mng, mun giao tip cvi nhau th chng phi nh th no?Chng phi dng chung giao thc-B giao thc ph bin hin nay c dng toncu trn internet l TCP/IPTCP: (Transmission Control Protocol) : Giao thciu khin truyn vn 18. Cng c bi (tit 1)HS ln lt tr li 4 cu hi cui bi(SGK trang 140) 19. Cp xon iCp ng trcbackCp Quang 20. v mng (card mng) 21. ng truynKiu ng thng (Bus):12 345back 22. Kiu ng thng (Bus): u im : t cp, d lp t, gi thnh r Nhc im : n tc khi lu lng chuyn trong mngln Kh pht hin h, mun sa phi ngngton b h thng 23. Kiu vng (Ring)Tt c my tnh c kt ni vi nhauthnh 1 vng trn khp knPC5, cho bn, khng phi ca ti.Ti phi chuyn i thi.1Xin cho !2345 24. 12345PC5, cho bn????Hic hic,ti b h ri,hng chuyn i c.Kiu vng (Ring) 25. Kiu vng (Ring Topology)Cc my tnh c kt ni thnh mt vng trn theophng thc im - imBackbone 26. Hello?TruynHello i.Hi !Kiu hnh sao (star) 27. Hello?Ti b h ri!????Kiu hnh sao (star) 28. Kiu hnh sao (star)Nhc im Khong cch t mimy n trung tmngn (100m) S m rng camng tu thuc honton vo thit btrung tm Nu thit b trung tmc s c ton mngs ngng hot ng 29. backV mng khng dy (Wireless Network Card).