BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN

 • View
  51.345

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. BI 4: T BiN GEN 05/05/11 SVTH: Nguyn Th Hu GVHD: ThS. L Phan Quc

2. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 1. t bin gen:
 • a. Khi nim:
 • t bin gen l nhng bin i trong cu trc gen.
 • *t bin im: l nhng bin i lin quan n 1 cp nucltit trong gen.

05/05/11 3. Lm thay i trnh t nucltit Tt c cc gen u c th b t bin nhng vi tn s rt thp ( 10 -6 10 4 ) t bin gen c th xy ra trong t bo sinh dng v t bo sinh dc C th mang gen t bin gi l th t bin. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN 1. t bin gen: b. c im ca t bin gen: 05/05/11 4. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:

Hy k tn cc dng t bin im. 05/05/11 5. a.t bin thay th mt cp nu I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN 2. Cc dng t bin gen: 05/05/11 ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1 aa 2 aa 3 ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1' aa 2 aa 3 6. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:
 • a.t bin thay th mt cp nu:
 • Khi nim: l t bin lm thay th mt cp nucltit ny thnh cp nucltit khc trong gen.

05/05/11 7. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:
 • a.t bin thay th mt cp nu:
 • V d: Bnh hng cu hnh li lim gy thiu mu do t bin gen thay th cp A T thnh T A.

05/05/11 8. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:
 • a.t bin thay th mt cp nu:
 • Hu qu: lm thay i trnh t axit amin trong prtin => thay i chc nng ca prtin.

05/05/11 9. b.t bin thm hoc mtmt cp nu Mt I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN 2. Cc dng t bin gen: 05/05/11 ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1 aa 2 aa 3 ADN 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1 aa 2 aa 3 10. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN 2. Cc dng t bin gen: b.t bin thm hoc mtmt cp nu Thm 05/05/11 ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1 aa 2 aa 3 ADN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 mARN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 plipeptit aa m aa 1 aa 2 aa 3 aa 4 11. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:
 • b.t bin thm hoc mtmt cp nu:
 • Khi nim: l t bin lm thm hoc mt mt cp nucltit trong gen.

05/05/11 12. I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN

 • 2. Cc dng t bin gen:
 • b.t bin thm hoc mtmt cp nu:
 • Hu qu: m di truyn b c sai k t v tr xy ra t bin dn n lm thay i trnh t axit amin trong chui plipeptit v lm thay i chc nng ca prtin.

05/05/11 13. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 1. Nguyn nhn:

05/05/11 14. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • S kt cp khng ng trong nhn i ADN:
 • Cc bz nit thng tn ti hai dng cu trc:
 • Dng thng
 • Dng him ( h bin)

05/05/11 15. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • S kt cp khng ng trong nhn i ADN:

05/05/11 G* X T G* A T Nhn i Nhn i 16. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • S kt cp khng ng trong nhn i ADN:
 • C ch: baz nit thuc dng him, c nhng v tr lin kt hir b thay i khin chng kt cp khng ng trong qu trnh nhn i dn n pht sinh t bin gen.

05/05/11 17. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • b.Tc ng ca cc tc nhn gy t bin :
 • Tc nhn vt l(tia t ngoi): c th lm cho hai baz timin trn cng mt mch ADN lin kt vi nhau ->pht sinh t bin gen.

05/05/11 18. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • S kt cp khng ng trong nhn i ADN:
 • Tc nhn ho hc:
 • V d: 5-brm uraxin (5BU) l cht ng ng ca timin gy thay th A-T bng G-X.

05/05/11 19. 05/05/11 t bin A T thnh G-X do tc ng ca 5BU A T 5BU G G X A 5BU Nhn i Nhn i Nhn i 20. II. NGUYN NHN V C CH PHT SINH T BIN GEN

 • 2. C ch pht sinh t bin gen:
 • S kt cp khng ng trong nhn i ADN:
 • Tc nhn sinh hc:do mt s virus cng gy t bin gen nh virut vim gan B, virut hecpet

05/05/11 virut vim gan B 21. III. HU QU V NGHA CA T BIN GEN

 • 1. Hu qu ca t bin gen:
 • a s c hi, gim sc sng, gen t bin lm ri lon qu trnh sinh tng hp prtin.
 • Mt s c li hoc trung tnh.

05/05/11 22. III. HU QU V NGHA CA T BIN GEN 05/05/11 1. Hu qu ca t bin gen Em b b bch tng Nn nhn cht c ixin 23. III. HU QU V NGHA CA T BIN GEN

 • 2. Vai tr v ngha ca t bin gen:
 • a. i vi tin ha:
 • Lm xut hin alen mi.
 • Cung cp nguyn liu di truyn cho tin ho.
 • b. i vi thc tin:
 • Cung cp nguyn liu cho qu trnh chn ging, to ra cc ging mi.

05/05/11 24. III. HU QU V NGHA CA T BIN GEN 05/05/11 2. Vai tr v ngha ca t bin gen: GING LA TN 128 (TN 100) c chn to bng phng php t bin gen Ti Nguyn ma nh chiu x Cban 60 25. Cng c

 • Cu 1: t bin gen l g?
 • A. Ri lon qu trnh t sao ca mt gen hoc mt s gen.
 • B. Pht sinh mt hoc s alen mi t mt gen.
 • C. Bin i mt hoc vi cp nucltit ca ADN.
 • D. Bin i mt hoc vi cp tnh trng ca c th.

05/05/11 26. Cng c

 • Cu 2: t bin gen pht sinh do cc nguyn nhn sau:
 • A. Tia t ngoi, tia phng x.
 • B. Sc nhit, ho cht.
 • C. Ri lon qu trnh sinh l, sinh ho trong t bo, c th.
 • D. C 3 cu A. B v C.

05/05/11 27. Cng c

 • Cu 3: Dng t bin no sau y lm bin i cu trc ca prtin tng ng nhiu nht?
 • A. Mt mt nucltit sau m m u.
 • B. Thm mt nucltit b ba trc m kt thc.
 • C. Thay th 2 nucltit khng lm xut hin m kt thc.
 • D. Thay mt nucltit v tr th ba trong mt b ba gia gen.

05/05/11 28.