of 23 /23
BALAGTASAN By: Christopher Joseph B. Aguila Eugel Tahadlangit Hyacinth Silva Marinel Frias

Balagtasan ( Report by group 5)

  • Upload
    jopher

  • View
    655

  • Download
    29

Embed Size (px)

Text of Balagtasan ( Report by group 5)

Page 1: Balagtasan ( Report by group 5)

BALAGTASAN

By: Christopher Joseph B. AguilaEugel TahadlangitHyacinth SilvaMarinel Frias

Page 2: Balagtasan ( Report by group 5)

DAPAT BA O HINDI DAPAT ISABAY ANG

PANLILIGAW SA PAG-AARAL?

Page 3: Balagtasan ( Report by group 5)

Ang Mga Mambabalagtas

Page 4: Balagtasan ( Report by group 5)

Name Love N. Maturity

Record 56-3-2 (with 37 KO)

Belief Dapat

Weight 167 lbs

Fighting Style

Orthodox

Age 19

Page 5: Balagtasan ( Report by group 5)

Name Mapagmahal

D. PapahuliRecord 37-1-0 ( with 25

KO)Belief Hindi Dapat

Weight 160 lbs

Fighting Style

Southpaw

Age 22

Page 6: Balagtasan ( Report by group 5)

Ang Lakandiwa

Page 7: Balagtasan ( Report by group 5)

Referee for tonight

Aw-aw Burf

Page 8: Balagtasan ( Report by group 5)

Isang malayang diskursoGawain:

Page 9: Balagtasan ( Report by group 5)

Kasaysayan ng Balagtasan

Page 10: Balagtasan ( Report by group 5)
Page 11: Balagtasan ( Report by group 5)

Rosa Sevilla Alvero

Page 12: Balagtasan ( Report by group 5)
Page 13: Balagtasan ( Report by group 5)
Page 14: Balagtasan ( Report by group 5)
Page 15: Balagtasan ( Report by group 5)
Page 16: Balagtasan ( Report by group 5)

Elemento ng Balagtasan

Page 17: Balagtasan ( Report by group 5)

PaksaHalimbawa: DAPAT BA O HINDI DAPAT ISABAY ANG

PANLILIGAW SA PAG-AARAL?

Page 18: Balagtasan ( Report by group 5)

Mambabalagtas• sila ng bumubuo ng dalawang panig; sang-ayon at

di sang-ayonHlimbawa: Dapat isabay ang panliligw sa pag-

aaralHindi dapat isabay ang panliligw sa

pag-aaral

Page 19: Balagtasan ( Report by group 5)

Lakandiwa• tagapagpakilala at tagapamagitan

Halimbawa:

Page 20: Balagtasan ( Report by group 5)

Tagapkinig/ manonood• ito ang malaking kaibahang ng balagtasan

sapagkat aktibo silang kasama sa mga pagtatalo. Kadalasan ay sa kanila iniiwan ng lakandiwa ang responsibilad na magdesisyon sa balagtasan

Halimbawa:

Page 21: Balagtasan ( Report by group 5)

Tanghalan• - pormal na lugar na pagdarausan ng balagtasan.

Mahalaga ito sapagkat kinakailangan ng isang lugar na pagtitipunan ng mga mambabalagtasan at manonood

Halimbawa:

Page 22: Balagtasan ( Report by group 5)

Layunin ng Balagtasan

Page 23: Balagtasan ( Report by group 5)