Bcnl hoan chinh

  • View
    253

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bo co mn hc Thng Mi in T

Transcript

  • 1. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn LngNHN XT CA GIO VIN HNG DN......Hng Yn, ngy......thng......nm 2012Gio vin hng dnTrang 1Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng

2. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn LngLI CM N Sau mt thi gian lm vic vi s c gng n lc cng vi tinh thn lm vicnghim tc ca cc thnh vin trong nhm, chng em hon thnh ti mn hc vi ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton qua NgnLng.Chng em xin by t lng bit n su sc n: Cng Th Vn Anh Ging vin khoaCng ngh thng tin trng i Hc S Phm K Thut Hng Yn trc tip hngdn, nhit tnh ch bo, ng vin, gip cho chng em thc hin ti ny.Chnh nh cng n ging dy, ch bo tn tnh, nh hng nghin cu ca c chng emc th p dng nhng kin thc c hc v mn Thng mi in t, v c th honthnh c ti mn hc.Do thi gian, kinh nghim v kin thc c hn nn ti khng trnh khi nhng thiust hn ch. Nhm ti rt mong nhn c s ch bo hng dn ca cc c v cc bn ti ca nhm chng em c hon thin hn.Chng em xin chn thnh cm n!Nhm sinh vin thc hin:01V Tng Lm Nguyn Th Thanh HoiNguyn Th Cng Trang 2Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng 3. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn LngMC LCNHN XT CA GIO VIN HNG DN ................................................................ 1LI NI U ..................................................................................................................... 6CHNG I: M U ....................................................................................................... 8 Tn ti: ........................................................................................................................ 8 L do chn ti ............................................................................................................. 8 Khch th v i tng nghin cu ................................................................................. 9 Gii hn v phm vi nghin cu...................................................................................... 9 Mc tiu nghin cu ...................................................................................................... 10 Phng php nghin cu ............................................................................................... 10 Cng c pht trin, i tng nghin cu ..................................................................... 10CHNG II: TNG QUAN V NGN LNG .......................................................... 11 2.1 Gii thiu v Ngn Lng ....................................................................................... 11 2.2 Li th ca Ngn Lng .......................................................................................... 13 2.3 Hng dn ng k .................................................................................................. 15 2.4 Hng dn tch hp ................................................................................................. 19 2.5 Hng dn than ton ............................................................................................... 26 2.6 Cc hnh thc thanh ton ......................................................................................... 31 2.7 Mt s chc nng khc ............................................................................................ 32CHNG III: CC PHNG PHP BO MT .......................................................... 48 3.1 Tn cng bng SQL Injection .................................................................................. 48 3.2 S dng Url rewrite ................................................................................................. 55 3.3. Backup Restore d liu........................................................................................ 57CHNG IV: C T GIAO DIN .............................................................................. 58 4.1. Trang ch ................................................................................................................ 58 4.2. Trang sn phm ...................................................................................................... 59 4.3. Trang sn phm chi tit .......................................................................................... 59 4.4. Trang gi hng ........................................................................................................ 60 4.5. Trang tin tc ........................................................................................................... 61 Trang 3Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng 4. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn Lng 4.6. Trang tm kim sn phm ....................................................................................... 62 4.7. Trang tm kim theo gi ......................................................................................... 62 4.8. Trang tm kim theo hng ....................................................................................... 62 4.9. Trang Lin h.......................................................................................................... 63 4.10 Trang qun tr ........................................................................................................ 63 4.11 Trang qun l chc nng ....................................................................................... 64 4.12 Trang qun l Tin tc ............................................................................................ 65 4.13 Trang qun l Duyt tin ......................................................................................... 65 4.14 Trang qun l Gp .............................................................................................. 66 4.15 Trang qun l Hng sn xut ................................................................................. 66 4.16 Trang qun l Menu .............................................................................................. 67 4.17 Qun l Nh cung cp ........................................................................................... 67 4.18 Trang qun l Banner qung co ........................................................................... 68 4.19 Trang Backup v Restore c s d liu................................................................. 68 4.20 Trang qun l Sn phm ........................................................................................ 69 4.21 Trang qun l Ti khon........................................................................................ 69 4.22 Trang Thng k sn phm bn .............................................................................. 70CHNG V: TNG KT ................................................................................................ 71CHNG VI: TI LIU THAM KHO ........................................................................ 73Trang 4Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng 5. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn LngDANH MC CC HNH NHSTTTn hnh nhTrang1Giao din trang ch 582Giao din trang sn phm593Giao din trang sn phm chi tit 604Giao din trang gi hng615Giao din trang tin tc 616Giao din trang lin h 637Giao din trang ch qun tr648Giao din trang qun l chc nng 649Giao din trang qun l tin tc 6510 Giao din trang duyt tin 6511 Giao din trang qun l gp 6612 Giao din trang qun l hng sn xut 6613 Giao din trang qun l menu6714 Giao din trang qun l nh cung cp6715 Giao din trang qun l banner & qung co6816 Giao din trang qun l backup & restore d liu6817 Giao din trang qun l sn phm6918 Giao din trang qun l ti khon 7019 Giao din tran thng k sn phm bn70Trang 5Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng 6. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn Lng LI NI UNgy nay, cuc cch mng khoa hc cng ngh v nhng thnh tu ca n lmbin i su sc mi mt ca i sng x hi. My tnh in t khng cn l mt thphng tin l lm i vi mi ngi m n dn tr thnh mt cng c lm vic v giitr thng dng v hu ch ca chng ta, khng ch cng s m cn ngay c trong gianh.Tr thnh cng c khng th thiu trong nhiu lnh vc hot ng nh: ng dngtrong cng tc qun l, nghin cu, trao i thng tin, mua bnTrong xu th ton cuha nn kinh t trn th gii, nhu cu ca con ngi dn c p ng, c bit l nhucu v trao i hng ha v mua bn. Bn cnh s cnh tranh gia cc cng ty tin hccng ngy cng tr nn gay gt vi mc ch thng mi v phc v nhu cu ca conngi. Cc gii php v u t ci thin cc sn phm ang c y mnh trong cccng ty tin hc hng u th gii. Mt gii php khng th thiu m chng ta d dngnhn thy l s pht trin ca thng mi in t.ng trc s cnh tranh gay gt v th trng v khch hng, cc t chc v ccdoanh nghip u tm mi bin php xy dng hon thin h thng thng tin ca mnhnhm tin hc ha cc hot ng tc nghip ca n v, v cc n v kinh doanh inthoi di ng cng khng nm ngoi s .Hin nay cc cng ty tin hc hng u th gii, cc cng ty hot ng trong lnhvc kinh doanh khng ngng u t v ci thin cc gii php cng nh cc sn phmnhm cho php tin hnh thng mi ha trn Internet. Thng qua cc sn phm v cngngh ny, chng ta d dng nhn ra tm quan trng v tnh tt yu ca thng mi int. Vi nhng thao tc n gin trn my c ni mng Internet bn s c tn tay nhng gmnh cn m khng phi mt thi gian v tn nhiu cng sc.in thoi di ng ngy nay tr nn quen thuc v tr thnh vt dng khngth thiu vi nhiu ngi. Cho d bt c ni u nhng ch vi vi giy kt ni chngta c th lin lc vi nhau mt cch d dng. Khng ch tha mn nhu cu trao iTrang 6Nhm 01: V Tng Lm Nguyn Th Thanh Hoi Nguyn Th Cng 7. ti: Xy dng website bn in thoi di ng c tch hp thanh ton Ngn Lngthng tin,vi nhiu ngi in thoi cn l phng tin gii tr, gip h chng t bnlnh, ng cp v s snh iu.Ngy nay, trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring xut hin rt nhiucc website c tch hp thanh ton, v thanh ton l mt phn rt quan trong trong thngmi in t. Nu khng c thanh ton th thng mi in t ch dng li mc giithiu v qung co sn phm m thi. h tr cc cng ty kinh doanh in thoi ymnh pht trin thng qua nn thng mi in t, nhm chng em a ra ti Xydngwebsite bn in thoi di ng c tch hp thanh ton qua Ngn Lng . Vicxy dng website s gip cho cng vic kinh doanh tr nn thun li v d dng hn,p ng c nhu cu lm vic mi lc, mi ni, ng thi tha mn nhu cu xem thngtin, mua bn onlineca mi i tng khch hng. Trang