Beca Codina edició 2013

Embed Size (px)

Text of Beca Codina edició 2013

 • Beca Jaume Codina de Recerca dHistria Local 1

  A lombra de Barchinona Antecedents i gnesi

  de la societat feudal a lentorn del delta del

  Llobregat (segles vi-xi)

  Jordi Gibert Rebull

  Beca Jaume Codina de

  Recerca dHistria

  Local (2013)

 • Beca Jaume Codina de Recerca dHistria Local 1

 • Autors varis2

 • Beca Jaume Codina de Recerca dHistria Local 3

  Jordi Gibert Rebull

  Beca Jaume Codina de Recerca dHistria Local (2013)

  EL PRAT DE LLOBREGAT, 2016

  A lombra de BarchinonaAntecedents i gnesi de la societat feudal a

  lentorn del delta del Llobregat (segles vi-xi)

 • Collecci de Textos Locals

  Coordinaci: Arxiu Municipal del Prat de Llobregat. del text: Jordi Gibert Rebull

  Edici: Ajuntament del Prat de LlobregatPlaa de la Vila, 1. El Prat de Llobregat

  Document portada: Espaa. Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte. Archivo de la Corona de Aragn (ACA,ORM,Monacales-Hacienda,Volmenes,Cartulario Sant Cugat, fols. 263r-v.). Document de lany 965, on es fa la primera referencia al lloc de Llanera, el precedent aproximat del Prat de Llobregat.

  Disseny, maquetaci, producci i impressi: Rbrica Editorial

  ISBN: 978-84-87486-35-7 Dipsit Legal: B. 23454-2016

 • Beca Jaume Codina de Recerca dHistria Local 5

 • A lombra de Barchinona... 7

  NDEX

  Prleg de Josep Maria Solias.............................................................................................................................9

  IntroducciObjectius, metodologia i fonts ................................................................................................................15Un entorn fsic canviant: la formaci del delta del Llobregat ........................21

  1. Els antecedents: lextinci de lImperi Rom i la gnesi del poblament altmedieval (segles v-viii) .............................31

  1.1. Els precedents imperials: poblament, territori i xarxa viria en poca antiga ...........................................................................................311.2. La fi del sistema de villae i el nou poblament altmedieval ................361.3. Dun mn a un altre: transformacions socioeconmiques a la fi de lAntiguitat i a linici de lEdat Mitjana .......................................46

  2. La conquesta islmica i la integraci a al-Andalus ...............................552.1. Larribada dels musulmans i la intervenci carolngia ........................552.2. La toponmia dpoca islmica .........................................................................................582.3. Un(s) dirham(s) dpoca omeia al Garraf .................................................................63

  3. La formaci de la societat feudal .........................................................................................653.1. La conquesta comtal i lestabliment de la frontera ms enll del Llobregat ...............................................................................................................653.2. Lentorn del delta del Llobregat en els segles x-xi: relacions de poder i propietat de la terra ..............................................................70

  3.2.1. El Portum de Montjuc .......................................................................................713.2.2. Provenana .....................................................................................................................783.2.3. Cornell ..............................................................................................................................99

 • Jordi Gibert Rebull8

  3.2.4. La villa dAlcal i els prats de Llanera ...................................1073.2.5. El castell dErampruny i el seu terme ....................................141

  4. Cloenda: sobre feudalisme, la formaci del deltai lombra de Barchinona ............................................................................................................................171

  5. Annex: arbres genealgics ............................................................................................................189

  6. Fonts i bibliografia .....................................................................................................................................191

  Agraments .....................................................................................................................................................................209

 • A lombra de Barchinona... 9

  Prleg

  Per a mi s motiu de gran alegria el fet de poder presentar aquesta obra, fruit de les recerques den Jordi Gibert i de la iniciativa de lAjuntament del Prat de convocar la seva Beca de Recerca dedicada al mestre Jaume Codina. I ho s per diferents motius que passar a exposar.

  Lestudi ens ajuda a emplenar un buit historiogrfic important a la comarca. Si b ja disposvem dinvestigacions en el camp de la histria antiga i en el de lpoca medieval, encara mancava un estudi que servs per bastir un pont entre aquests dos mons, separats molts cops per tradicions historiogrfiques diverses. La utilitzaci de fonts diferents, les escasses possibilitats de professionalitzaci duna part dels estudiosos i erudits locals i la manca dinterrelaci entre els especialistes han fet que aquesta poca, entre els segles vi i x, shagi arribat a convertir en la darrera frontera del coneixement de la histria del Pla del Llobregat. En aquest sentit, per, encara que en daltres comarques ja disposem destudis histrics relatius a aquest moment, tampoc no hem doblidar lestat embrionari dels estudis sobre aquesta poca a Catalunya.

  s per aix que em sembla important aquesta investigaci, ja que no noms comena a omplir el forat negre en el coneixement de la comarca sin que ho fa de manera brillant: genera una base slida de coneixement respecte dels inicis del procs feudal a casa nostra i segueix la lnia que en aquests moments sest treballant en grups de recerca consolidats. Com molt b diu lautor, ens trobem en una poca convulsa des dun punt de vista de la superestructura poltica, passem dun imperi rom que es troba en un estat de descomposici avanada a un regne visigtic que, en un moment donat, fixa la seva capital a Barcelona, abans de decantar-se per

 • Jordi Gibert Rebull10

  una localitzaci ms central en la pennsula Ibrica, per passar, tot seguit, a una fase andalusina, seguida de la conquesta carolngia i dun posterior moment comtal.

  Com afecta aquesta inestabilitat la comarca? de quina manera canvien les estructures nuclears en les quals sarticula? com varia la propietat? o, fins i tot, quins sn els sistemes efectius de domini de la poblaci? sn qestions que han amonat i dirigit la recerca den Jordi Gibert i han perms oferir uns interessants resultats, especialment rellevants en parlar de finals del segle x i del segle xi.

  El treball presenta com a preludi una descripci acurada de lestat actual dels coneixements de levoluci fsica del delta del Llobregat i dels seus estanys i llacunes, entre els darrers segles del mn antic i aquests primers segles medievals. Els estudis geolgics i pollnics amb datacions absolutes han perms iniciar una descripci ms acurada de lespai que la clssica de zona daiguamolls que fins fa pocs anys era, encara, la tnica dominant.

  Lestudi de les restes arqueolgiques, toponmiques i fsiques de les darreres fases docupaci tardoantiga, amb la constataci del trencament del model econmic dintercanvis comercials mediterranis, que realitza lautor aporta una nova llum sobre com haurem dinterpretar lestructura de poblament i les estructures que han aparegut datables en aquell moment. Lexplicaci de lpoca dintegraci de la nostra comarca en lemirat dna un nou marc explicatiu a una realitat en qu, fins ara, shavia anat poc ms enll de constatar la presncia de monedes a can Sadurn (Begues) i la permanent cita a Alcal i Almafar, sense aprofundir en un intent dexplicaci histrica. Fins i tot lexistncia duna almnia a la riba esquerra del Llobregat pot obrir camins per explicar lexplotaci del territori en aquest moment.

  Per el gruix del treball lhem de situar en lestudi, fil per randa, de lestat del territori entre Provenana i Castelldefels al llarg dels segles x i xi. Es tracta de la part fonamental del treball i la que aporta ms novetats. Lanlisi documental detallada revela com es va estructurant la propietat i la seva evoluci, en un moviment parallel al procs feudal. Si b ja coneixem les operacions de compravenda dels comtes i altres nobles, aix com de les grans corporacions (el monestir de Sant Cugat en seria el mxim exponent, per no lnic), la recerca den Jordi Gibert fa aparixer una classe social formada per individus que deixen un rastre feble si sanalitzen particularment, per que estudiats en conjunt conformen una classe elitista vinculada als territoris al voltant de la ciutat de Barcelona.

  Aquests personatges actuen directament sobre el terreny i amb una clara voluntat dobtenir rendes de la seva actuaci. s evident que aquests

 • A lombra de Barchinona... 11

  moviments havien de ser promoguts des del poder comtal, com una forma dassegurar-se que cap poder senyorial massa fort no li fes ombra prop de la ciutat.

  Caldr veure ms endavant si aquesta elit terratinent, que es va afermant al llarg de lpoca medieval, formava part dun nou entramat social aparegut amb larribada dels francs o b s hereva de les antigues estructures de poder de la zona i de la ciutat (els descendents dels honestiores romans i gots) amb tot el que aix pot implicar per entendre aquesta evoluci histrica. En tot cas, aix ser una altra recerca.

  En definitiva, ens trobem davant dun treball que ajuda a omplir un buit important en el nostre coneixement i que, tamb, ajuda a formul