Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bedömning för lärande - elevaktivt arbetsätt leder till ökad måluppfyllelse - förstår eleverna syftet ökar det förståelsen och delaktigheten - hur utvärderar vi undervisningen? - beprövad erfarenhet - systematiskt kvalitetsarbete

Text of Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete

  • 1. BFL p riktigtMount 28/10sandra.svensson@grkom.se

2. Vilka r vi?Pedagogiskt CentrumGR Utbildnings skolutvecklingsenhetSandra Svensson 3. Vilka r ni?Jag heterOch undervisar i ...pMitt frhllande till BFL rMina frvntningar p denna frmiddag r 4. En utgngspunkt:Undervisningen ska vila p vetenskaplig grundoch beprvad erfarenhet.- Skollagen (2010:800)Fundera:Vad ska vi lra oss i skolan idag och vilken kunskap r viktig? Vilka frmgorbehver eleverna i framtiden? 5. En bakgrund:- Vi behver frbttra elevers prestationer- Detta krver frbttrad lrarskicklighet- Frbttra nya lrares skicklighet tar fr lng tid- Vi mste drfr frbttra de lrare vi har- Flera stt att n frndring- Vissa kommer eleverna tillgodo, andra inte.- De som gr det innebr frndringar i lrares undervisning- Att frndra undervisning krver en ny typ av lrande fr lrare- Dylan Wiliam 6. Fortbildning idag?Kollegialt lrande - olika metoderHelen Timperley: elevernas behov och lrarnasbehov och aktivt prova ver tidkad mluppfyllelse genom kadelevdelaktighet 7. BFL och nyckelstrategierna 8. De tre frgorna- Bedmning fr lrande p tv minuter 9. Den stora idn 10. Tydliggra ml och kunskapskrav- att synliggra kunskaper och frmgorml med ml, liksom... 11. Tydliggra ml och kunskapskrav- Att synliggra kunskapskrav och frmgor Lroplan, kursplaner Centralt innehll, kunskapskrav, frmgorprogressionen i vrdeorden Tydliga exempel, elevexempel, sjlvskattning MatriserSamsyn hr? 12. TvminuterssamtalHur arbetar du med atttydliggra mlen medeleverna idag?Prata med din granne. 13. Skapa aktiviteter som synliggrlrandet- 0,9 sekunder:pingis eller basket?- Att stlla frgor- ppna- Diagnostiska- Pstenden- BordsfrgorLraren mste skapa aktiviteter som tareleven frn det aktuella tillstndet till detnskvrda tillstndet.- Dylan Wiliam 14. MentimeterDiagnostisk frgaVndpunktsfrga (hinge questions)Vndpunktsfrgor baseras p de viktiga begrepp i en lektion som r kritiska freleverna att frst innan du gr vidare i lektionen.Mentimeter 15. Skapa aktiviteter som synliggrlrandet- No hands up- glasspinnar- miniwhiteboard- trafikljus 16. terkoppling som fr lrandet framt- Exit tickets- Tumme upp och ner- Miniwhiteboard- Padlet, todaysmeet- KompassbokenElev vs lrare 17. Padlet som terkopplingterkoppling lika mycket fr lraren.Lrarens planering? Detaljplanering?Prova att gra en 18. Aktivera elever som lrresurserfr varandra- Bordsfrgor ochfrgeldor- Google docs, plattform- Kamratrespons- C3B4MEEtt effektivt redskap fr att kalrandet!Klassrumsklimat och vrdegrund....Men vad ger eleverna respons p? 19. Aktivera eleven som gare av sinegen lrprocess- Lra sig att lra- Iup-processen i dialog med elev,lrare och vrdnadshavare- Alla strategier harmoniserar 20. Elevdelaktighet = kad mluppfyllelse Uppgiftsstyrt vs mlstyrt Elevstyrt vs lrarstyrt Frmedlingspedagogik vs handleda Erfarenhetsbaserat och p riktigt Lust och motivation EU:s tta nyckelkompetenser och det entreprenriellalrandet 21. TvminuterssamtalP vilket stt kan BFL ledatill kad elevdelaktighet?Prata med din granne. 22. kad mluppfyllelse -systematiskt kvalitetsarbeteFrgor att fundera ver:Vad behver ni titta p?Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?r ni verens om vad ni behver frbttra?Hur ska ni kartlgga? Vilka metoder ska ni anvnda? 23. TillvgagngssttMaterial/dokument - vilken kartlggning -utvrdera - analysera/bedma (var r vi ochvart ska vi?) - planera/genomfra(elevperspektivet) - beprvad erfarenhet 24. KartlggningSamtal/intervjuer med elevernaEnktDokumentanalysObservationer 25. SammanstllningarSkolinspektionens granskning betyg ochbedmningDialog lrare emellanSambedmningInformation om ml och kunskapskrav och terkopplingEn organisation som stdjer, rektors ansvar = det systematiska kvalitetsarbetet 26. Nhramodellen Utifrn innehllet Coachande frhllningsstt Lyssna och vnta Stll kompletterande ppnafrgor G igenom hela modellenfr en person i taget Kollegan som blir Nhradfr i slutet lite tid att skrivaner ngra punkter pAgera 27. Nsta steg?Agera handlingsplanenhttps://todaysmeet.com/ElevinflytandeHur fljs detta upp?