BETA.KOMM - undersøkelse om sosiale medier i kommunesektoren

  • View
    1.705

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BETA.KOMM er en underskelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren frste kvartal 2011. Underskelsen er utfrt av HK Reklamebyr AS p oppdrag fra KS Forskning og utvikling.

Transcript

  • 1.BETA.KOMMUnderskelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

2. Underskelsen er utfrt av HK Reklamebyr AS p oppdrag fra KS FoU.Trondheim, april 2011.www.h-k.no 2 3. SammendragEnglish summary Underskelsen beskriver status og erfaringer fra kommunesektorens bruk avThe study describes thesosiale medier per frste kvartal 2011. Datagrunnlaget bestr av en kvantitativ delstatus and experience oflocal governments use of med sprreunderskelse rettet mot alle kommuner og fylkeskommuner, samtsocial media for the firstdybdeintervjuer og case-eksempler som belyser resultatene i underskelsen.quarter of 2011. The dataconsists of a quantitativepart with questionnaire Resultatene fra underskelsen viser at kommune-Norge str midt oppe i arbeidetaddressed to all munici-palities and counties, asmed ta i bruk sosiale medier: 58 % har allerede tatt i bruk sosiale medier, og iwell as depth interviewshenhold til planer vil tallet stige til 71 % innen utgangen av 2011. Langt frre harand case examples thatutarbeidet strategi for bruk av sosiale medier, men 46 % av kommunene vil haillustrate the results of thesurvey. dette p plass i lpet av ret.The survey shows thatthe municipalities are in Hovedutfordringene er knyttet til ressurstilgang og kompetanse, intern organisering,the midst of their effortsstrategisk forankring og evne til skape dialog. Mange kommuner bruker sosialeto make use of socialmedier som en enveis kanal, selv om de fleste mener at potensialet og essensen avmedia: 58 % have alreadyadopted social media, and sosiale medier er tenke dialogbasert kommunikasjon. Kun 41 % av kommuneneaccording to plans, thesom har utarbeidet strategi har mlsetning om dialog, og det viser seg at vednumber will increase to71 % by the end of 2011.faktisk bruk har bare 22 % dialog.Far fewer have establishedprofessional strategies forFacebook er den klart viktigste kanalen for kommunesektoren. 96 % av kommunenetheir use of social media.som benytter sosiale medier er til stede p Facebook. Og 65 % av dem har toOnly 46 % of the munici-eller flere Facebooksider. Underskelsen viser at de som har jobbet med strategi,palities say they will havethis in place this year.gjerne bruker flere kanaler og har flere bruksomrder enn de som ikke har utarbeidetstrategi.The main challenges seemto be related to access toresources and expertise,Foruten tilgang til kompetanse og ressurser, og da gjerne i form av engasjerteinternal organization,ildsjeler, s er de viktigste identifiserte suksessfaktorene at; man har utarbeidetstrategic support and(in)ability to create govern- strategi og retningslinjer, kurset ansatte, bred involvering av ansatte og ledere,ment-citizen dialogue.bredde i verkty og bruksomrder, samt markedsfring av tilstedevrelsen overforMany municipalities are innbyggerne.still using social media asa one-way channel only,although most understandErfaringene til n er for det meste positive, men det vises til at potensialet somthat the true power ofligger i sosiale medier ikke er fullt utnyttet og at det er vanskeligere f til dialogsocial media is its capacityenn antatt. Bruksomrdene s langt har vrt tett knyttet til kommunens rolle somto enable dialogue. Thesurvey indicates there will tjenesteutvikler. Eksempler p bruk og uttalelser fra dybdeintervjuer viser til at detbe more focus on two-wayblir mer fokus p politiske diskusjoner og prosesser i tiden fremover.communication, politicalprocesses and discussionsin the future.3 4. InnholdSammendrag ..................................................................................................... 3Hovedresultat .................................................................................................... 5Om underskelsen ............................................................................................ 6Bakgrunn..................................................................................................... 6Metode ........................................................................................................ 6Resultater .......................................................................................................... 8 Strategi og strategiprosess ............................................................................ 8Strategiplaner.............................................................................................. 9Strategiprosessen ..................................................................................... 10Ildsjelers betydning ................................................................................... 12Mlsetninger ............................................................................................. 12Bruk av sosiale medier .................................................................................... 15Bruksomrder ........................................................................................... 18Mlsetninger versus bruksomrder .......................................................... 23Kanalvalg og verkty ................................................................................ 24Organisering, ressursbruk, kompetanse og retningslinjer ............................... 28Overordnet ansvar .................................................................................... 28Dialogansvarlige og innholdsprodusenter ................................................ 29Kompetanseheving ................................................................................... 31Retningslinjer ............................................................................................ 33Bruk av Facebook ........................................................................................... 38Antall Facebooksider ................................................................................ 38Synliggjring og markedsfring av Facebooksidene ................................ 42Antall fans/tilhengere og henvendelser ..................................................... 45Utfordringer og suksesskriterier ...................................................................... 48Positive og negative erfaringer ................................................................. 48Mloppnelse og suksesskriterier ............................................................ 53Oppsummering................................................................................................ 57Status ........................................................................................................ 57Manglende dialog ..................................................................................... 57Suksessoppskriften .................................................................................. 58Vedlegg............................................................................................................ 60Lenker til mer informasjon ........................................................................ 604 5. BRUK AV SOSIALE MEDIER I KOMMUNESEKTOREN STATUS PR. FRSTE KVARTAL 2011 TATT I BRUK JA58%NEI42% STRATEGI FOR BRUKRSAKER Ressursmangel Avventer strategiprosess Usikkerhet rundt personvern/sensitive data JA17% 1% 17% Ingen har tatt tak i det Mangler kompetanse interntNEI83%43% 39%Har utarbeidet strategiHar planer om utarbeide strategiHar ikke behandlet eller tatt stilling til detteSkal ikke utarbeide strategi PLANER OM BRUK UsikreJA 30% 31% 38%NEIKANALER I lpet av 2011 vil 71 % av kommuneneML vs. BRUK22% DIALOG 96% ha tatt i bruk sosiale medier.67% Enveis41%DIALOG24% 42%48% EnveisUTFORDRINGERMangel p kompetanse og ressurser RolledilemmaadministrasjonLite dialog ogengasjementog politikere 5 6. Om underskelsenSosiale medierBakgrunnBegrepet sosiale medierKS nsker bidra til kt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens brukhenviser bde til medie-kanaler (verkty) og nyeav sosiale medier gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer,kommunikasjonsformersamt en vurdering av hvilke muligheter og utfordringer sosiale medier byr p forog arbeidsmetoder dissekanalene tilrettelegger for:kommunen i rollen som samfunnsutvikler, lokaldemokratiutvikler og tjenestetilbyder.Sosiale medier er kanalereller plattformer somUnderskelsen er gjennomfrt i perioden 15. januar30. april 2011. Underskelsenved hjelp av webbaserter utarbeidet og gjennomfrt av HK Reklamebyr AS p oppdrag fra KS FoU.teknologi (via Internett)pner for interaksjon mellomto eller flere menneskerRdmannsutvalget i Mre og Romsdal har vrt referansegruppe for prosjektet.(brukere), og som tillaterskapelse og deling avbrukergenerert innhold. MetodeMed interaksjon mellomDatagrunnlaget er basert p en kvantitativ sprreunderskelse og kvalitativebrukerne menes blantdybdeintervjuer. Sprreunderskelsen er rettet mot alle kommuner og fylkes-annet deling, rating ogtagging eller poste kommuner. Underskelsen ble sendt ut 28. januar 2011, med svarfrist 1. mars.kommentarer til bilder,258 kommuner og 16 fylkeskommuner har respondert p sprreunderskelsen,artikler eller annet innholdog informasjon. hvilket har gitt en svarrespons p henholdsvis 59 % og 85 %. SprreunderskelsenKilde: Wikipedia.no er utfrt i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse AS.Sosiale medier er enarbeidsmte ogFor bekrefte, avkrefte og utdype resultatene i sprreunderskelsen, ble detkommunikasjonsform.gjennomfrt 11 dybdeintervjuer med kommuner som har tatt i bruk sosiale medier.Nettsamfunn og nett-aktiviteter basert p bruker- Intervjuobjektene er valgt med bakgrunn i hvor de str i prosessen med bruk avskapt innhold gjr detsosiale medier; noen i startgropa andre med flere rs erfaring. Videre er det tattmulig dele informasjon,videreutvikle egne og hyde for kommunestrrelse og geografisk spredning. Flgende kommuner er blittandre ideer, og innhenteintervjuet: Trondheim, Oslo, Stavanger, Troms, Kongsvinger, Porsgrunn, Moss,kunnskap p en ny mte.Utsira, Vg, Hery og Rde.Sosiale medier skiller segfra tradisjonelle mediersom er avsenderkontrollert,Videre er resultatene i sprreunderskels