BI QUYET HOC GIOI TOAN CAP 1

Embed Size (px)

Text of BI QUYET HOC GIOI TOAN CAP 1

PHNG PHP GIP HC SINH LP 2 G RI KHI GII TON TRN MNG

B QUYT HC GII TON CP 1Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Vi cc bc cha m ang c con hc cp mt nhng hc mn Ton khng c tt lm, cc b khng mun hc mn Ton v t ra chn ght mn hc ny, khin bn phi au u v lun mong c lm cch no c th gip con ca mnh hc gii c mn Ton v yu thch mn Ton hn. Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Thu hiu ni lo lng ca cc bc ph huynh, vi kinh nghim trong vic gia s mn Ton, Trung tm Gia S Nhn Tr xin chia s vi cc bc ph huynh cc cch gip b thnh tho vic tnh gi tr biu thc, y l mt phn rt quan trng trong chng trnh cp 1 m cc em hc sinh thng k hc tt.Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

u tin cc bc ph huynh phi gip b nh v vn dng c 4 quy tc khi tnh gi tr biu thc:Quy tc th 1Nu trong biu thc ch c cc php tnh cng, tr th ta thc hin cc php tnh theo trnh t t tri sang phi.Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

4Quy tc th 2Nu trong biu thc ch c cc php tnh nhn, chia th thc hin cc php tnh theo th t t tri qua phi.

Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Quy tc th 3Nu trong biu thc c cc php tnh cng, tr, nhn, chia th ta thc hin cc php tnh nhn, chia trc; ri thc hin cc php tnh cng, tr sau.

Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

6Quy tc th 4Khi tnh gi tr cc biu thc c du ( ) th trc tin ta thc hin cc php tnh trong ngoc.Vic tr thnh tho cc php tnh c bn, nh v vn dng c cc quy tc tnh gi tr biu thc l con bn chim c 50% c hi c 10. Vy 50% cn li l tnh cn thn ca tr. Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

V vy cc bc ph huynh cn rn cho tr thi quen s dng nhp, rn cho tr thi quen kim tra li bi sau khi lm, ph huynh khng nn nn nng, ban u chng ta cn chm m chc sau mi tng dn tc lm bi ca cc em.Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 36 01 83 94 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Mi chi tit thc mc xin lin h:Cng Ty TNHH Gia S Nhn TrT Ho Tr Tu VitTng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCMT Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Jasmine FlowerKenny Gmp3.zing.vn282403.4vie - Zing MP3 - Dinh cao am nhac