Biet thu-go-o-maryland

  • View
    200

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Biet thu-go-o-maryland

  • 1. Bit th g MarylandS kt hp ca phong cch ng i v ni tht g t nhin.Bit th Harkavy c thit k bi kin trc s Robert h Gurney. Ngi bit th ny nm Potomac, Maryland, M. Tng din tch ca Harkavy l 2.900 mt vung. Pha trc ngi nhl mt cnh rng. Harkavy c hai tng, vt liu ch yu ca ngi nh l g t nhin. Mi nhc kin trc s m t nh cnh bm thu gom ton b nc ma v rc thi trn mi nhvo h thng x l. Nhng cnh ca knh rt ln cung cp tm nhn rng ln ra ph trc nginh, ni c quang cnh rt p: sng m bao ph b sng Potomac v n hu nai i langthang ven rng.t bp p ni tht g ni tht nh ni tht

2. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 3. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 4. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 5. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 6. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 7. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 8. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 9. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 10. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 11. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht 12. Bit th g Marylandt bp p ni tht g ni tht nh ni tht