Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları

Embed Size (px)

Text of Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramlar

1

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

renme Hedefleri: Bilgisayarn mimarisi hakknda bilgilenmekBilgisayarn temel bileenlerini anlamak Donanm hakknda bilgilenmekBilgisayarn alma mantn kavramak

nite: 1

2

Teknolojinin gelimesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmtr. Bilginin toplanp derlenerek anlaml bir duruma getirilmesi ve bu bilgilere eriimde her geen gn daha fazla nem kazanmaktadr. Bilginin istenilen zaman ve yerde doru olarak elde edilmesi iin bilgi ve iletiim sistemleri kurulmaktadr. Gnmzde bilgisayarlar ve onu destekleyen dier rnler, bilgi ve sistemlerinin ayrlmaz bir parasdr.

Giri:

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1

2

3

Biliim teknolojisi, bilginin toplanmasnda, ilenmesinde, depolanmasnda, alar araclyla bir yerden bir yere iletilip kullanclarn hizmetine sunulmasnda kullanlan iletiim ve bilgisayarlar dahil btn teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.Bilgisayarn donanm, yazlm ve iletiim teknikleri kullanlarak verilerin beklenen amaca ynelik deerlendirilmesi, sonularn istenilen ortama kaydedilmesidir.

Giri:

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1

4

Biliim teknolojisinin balca unsuru olan bilgisayar;

Aritmetiksel ve mantksal ilemler yapabilen,

Her trl bilginin saklanmasn ve saklanan bilgilere istenildiinde rahatlkla ulalmasn salayan,

Ayn zamanda tm bu ilemleri ok hzl yapabilen elektronik bir aygttr.

Bilgisayar Nedir?

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1

5Bilgisayarn Mimari Yaps

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1 Bilgisayar yapsal olarak temel fonksiyona sahip bir makinedir; Bilgilerin girilmesi Girilen bilgilerin durumlara gre ilenmesi lem sonularnn alnmas

6Bilgisayarn Mimari Yaps

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1Bu temel fonksiyonu gerekletirebilmek iin sahip olmas gerekenler ise;

1. Girdi niteleri.2. Merkezi lem Birimi (CPU) (lemci) 3. kt niteleridir.

7Bilgisayarn Mimari Yaps

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1Girdi niteleri: Bilgilerin bilgisayara aktarlmasn salayan klavye, fare, tarayc yada veri yolu zerine taklm fax-modem kart gibi herhangi bir kart olabilir.

8Hafzamz snayalm

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1Sizce aadakilerden hangisi girdi nitesine rnektir?

a) bilgisayarb) klavyec) tabletd) bilgisayar

9Bilgisayarn Mimari Yaps

Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

nite: 1Merkezi lem Birimi: Veriyi ileme kabiliyetine sahiptir. temel grevi vardr:

Mantksal lemler: 1