Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT

Embed Size (px)

Text of Bộ câu hỏi trắc nghiệm TLHLT

 1. 1. Ch-ng mt Nhp mn tm l hc la tui v tm l hc s- phm Cu hi nhiu la chn Cu 1: S pht trin tm l ca tr em l: a. S tng ln hoc gim i v s l-ng cc hin t-ng tm l. b. S nng cao kh nng ca con ng-i trong cuc sng. c. S thay i v cht l-ng cc hin t-ng tm l. d. S tng ln hoc gim v s l-ng dn n bin i v cht l-ng ca hin t-ng ang -c pht trin. Cu 2: Tr em l: a. Ng-i ln thu nh li. b. Tr em l thc th pht trin t nhin. c. Tr em l thc th pht trin c lp. d. Tr em l thc th ang pht trin theo nhng quy lut ring ca n. Cu 3: Yu t bm sinh, di truyn c vai tr: a. Quy nh s pht trin tm l.
 2. 2. 2 b. L iu kin vt cht ca s pht trin tm l. c. Quy nh kh nng ca s pht trin tm l. d. Quy nh chiu h-ng ca s pht trin tm l. Cu 4: Hon cnh sng ca a tr, tr-c ht l hon cnh gia nh l: a. L nguyn nhn ca s pht trin tm l. b. Quyt nh gin tip s pht trin tm l. c. L tin ca s pht trin tm l. d. L iu kin cn thit ca s pht trin tm l. Cu 5: Tnh tch cc hot ng v giao tip ca mi ng-i trong cuc sng c vai tr l: a. iu kin cn thit ca s pht trin tm l. b. Quyt nh trc tip s pht trin tm l. c. Tin ca s pht trin tm l. d. Quy nh chiu h-ng ca s pht trin tm l. Cu 6: Kinh nghim sng ca c nhn l: a. Kinh nghim chung ca loi. b. Kinh nghim do c th t to ra trong cuc sng. c. Kinh nghim lch s - x hi do c nhn tip thu -c trong hot ng v giao tip x hi.
 3. 3. 3 d. C a, b, c. Cu 7: Ni dung ch yu trong i sng tm l c nhn l: a. Cc kinh nghim mang tnh loi. b. Cc kinh nghim t to ra trong cuc sng c th. c. Kinh nghim lch s - x hi do c nhn tip thu -c trong hot ng v giao tip x hi. d. C a, b, c. Cu 8: Kinh nghim lch s - x hi ca mi c nhn ch yu -c hnh thnh bng con -ng: a. Di truyn t th h tr-c theo con -ng sinh hc. b. Bt ch-c. c. Hnh ng c tnh m mm theo c ch th - sai. d. Theo c ch lnh hi (hc tp). Cu 9: S hnh thnh v pht trin tm l ng-i -c din ra theo c ch: a. Hnh thnh hot ng t bn ngoi v chuyn hot ng vo bn trong ca c nhn v ci t li hnh thc ca hot ng . b. S tc ng ca mi tr-ng bn ngoi lm bin i cc yu t tm l bn trong ca c nhn cho ph hp vi s bin i ca mi tr-ng bn ngoi.
 4. 4. 4 c. S tc ng qua li gia yu t tm l c bn trong vi mi tr-ng bn ngoi. d. Hnh thnh cc yu t tm l t bn ngoi sau chuyn vo bn trong ca ch th. Cu 10: Nguyn nhn c bn ca s pht trin tm l tr l: a. Hon cnh sng v quan h ca chnh a tr. b. Mi tr-ng sng ca tr. c. Hon cnh x hi khi a tr ra i. d. Hon cnh kinh t ca gia nh a tr. Cu 11: Ni dung v tnh cht ca s tip xc gia ng-i ln vi tr l: a. Yu t ch o ca s pht trin tm l. b. Nguyn nhn ca s pht trin tm l. c. Kh nng ca s pht trin tm l. d. iu kin u tin ca s pht trin tm l. Cu 12: Quy lut v tnh khng ng u ca s pht trin -c th hin : a. S pht trin tm l con ng-i.
 5. 5. 5 b. S pht trin c th con ng-i. c. S pht trin v mt x hi ca con ng-i. d. C a, b v c. Cu 13: Trong qu trnh pht trin tm l c nhn, cc giai on pht trin l: a. C tnh tuyt i. b. L kt qu ca s tch lu cc tri thc, k nng, k xo ca c nhn. c. Ch c ngha t-ng i. d. Cc giai on pht trin tm l do s pht trin c th quy nh. Cu 14: Trong s pht trin tm l ca c nhn, nn vn ho x hi c vai tr: a. Quy nh tr-c s pht trin tm l ca con ng-i. b. Quyt nh gin tip s pht trin tm l con ng-i trong mi giai on ca cuc i. c. Quyt nh s pht trin tm l ca tr nh. d. Ch nh h-ng phn no ti s pht trin tm l ca ng-i tr tui. Cu 15: Anh ch khng tn thnh quan nim no d-i y:
 6. 6. 6 a. Con ng-i t thi tch cc tr-c hon cnh ngay t nhng thng, nm u tin ca cuc i. b. Con ng-i ch tch cc hot ng khi -c x hi nh gi. c. Tnh tch cc hot ng s gip tr pht trin tt nu -c ng-i ln h-ng dn chu o. d. Cng pht trin, hot ng ca c nhn cng c tnh t gic. Cu 16: S pht trin tm l ca tr din ra: a. Phng lng, khng c khng hong v t bin. b. Din ra cc k nhanh chng. c. L mt qu trnh din ra cc k nhanh chng, n khng phng lng m c khng hong v t bin. d. Khng phng lng, m c khng hong v t bin. Cu 17: Tm l hc la tui nghin cu: a. c im ca cc qu trnh v cc phm cht tm l ring l ca c nhn. S khc bit ca chng mi c nhn trong phm vi cng mt la tui. b. Kh nng la tui ca vic lnh hi tri thc, ph-ng thc hnh ng. c. Cc dng hot ng khc nhau ca c nhn ang -c pht trin.
 7. 7. 7 d. C a, b v c. Cu 18: Tm l hc S- phm nghin cu: a. Nhng vn tm l hc ca vic iu khin qu trnh dy hc. b. S hnh thnh nhng qu trnh nhn thc, xc nh nhng tiu chun ca s pht trin tr tu v nhng iu kin m bo cho s pht trin tr tu c hiu qu trong qu trnh dy hc. c. Mi quan h qua li gia gio vin - hc sinh, hc sinh - hc sinh. d. C a, b v c. Cu 19: Quan nim: Tr em khng phi l ng-i ln thu nh li l quan im ca: a. Thuyt tin nh. b. Thuyt duy cm. c. Thuyt hi t hai yu t. d. Tm l hc macxit Cu 20: Thuyt tin nh, thuyt duy cm v thuyt hi t hai yu t u c sai lm chung l tha nhn c im tm l ca con ng-i l do:
 8. 8. 8 a. Tin nh hoc bt bin. b. Tim nng sinh vt di truyn quyt nh. c. nh h-ng ca mi tr-ng bt bin. d. C a, b v c. Cu 21: Bn cht s pht trin tm l tr em l: a. S tng ln hoc gim i v s l-ng cc hin t-ng tm l. b. Qu trnh bin i v cht trong tm l gn lin vi s xut hin nhng cu to tm l mi. c. Qu trnh tr em lnh hi nn vn ho - x hi loi ng-i, bng chnh hot ng ca bn thn a tr thng qua vai tr trung gian ca ng-i ln. d. C b v c. Cu 22: Quy lut chung ca s pht trin tm l tr em -c th hin : a. Tnh khng ng u ca s pht trin tm l. b. Tnh ton vn ca tm l. c. Tnh mm do v kh nng b tr. d. C a, b v c. Cu 23: S pht trin tm l tr em tun theo: a. Quy lut sinh hc.
 9. 9. 9 b. Quy lut x hi. c. Quy lut sinh hc v quy lut x hi. d. Khng theo quy lut no c. Cu 24: Yu t gi vai tr ch o trong s hnh thnh v pht trin tm l tr em l: a. Di truyn. b. Mi tr-ng gia nh v x hi. c. Gio dc. d. C a v b. Cu 25: Hot ng ch o c c im: a. L hot ng ln u tin xut hin trong mt giai on la tui, sau tn ti trong sut cuc sng ca c nhn. b. L hot ng m trong cc chc nng tm l ca tr em -c ci t li thnh chc nng tm l mi. c. L hot ng chi phi cc hot ng khc v tin lm xut hin hot ng mi trong cc giai on la tui tip theo. d. C a, b, c. Cu 26: Vic phn chia cc giai on la tui ca tr em ch yu cn c vo:
 10. 10. 10 a. c im tm l ca la tui . b. S pht trin ca cc yu t c th. c. Hot ng ng vai tr ch o. d. Tnh cht ca cc quan h x hi ca tr em. Cu 27: Quy lut khng ng u ca s pht trin tm l tr em -c biu hin: a. Trong ton b qu trnh pht trin c nhiu giai on v cc giai on pht trin khng u nhau v nhiu ph-ng din. b. Trong tng giai on pht trin ca tr c s pht trin khng u nhau gia cc chc nng tm l . c. Tt c tr em u tri qua cc giai on pht trin nh-ng mi tr em s pht trin khng u gia cc giai on. d. C a, b, c. Cu 28: Ni dung hot ng v giao tip ca tr em -c quy nh bi: a. S tr-ng thnh ca cc yu t th cht. b. Mi tr-ng sng ca tr. c. S t-ng tc v pht trin ca chnh hot ng v giao tip ca tr em vi hon cnh sng v vi ng-i ln. d. S tc ng ca ng-i ln.
 11. 11. 11 Cu 29: Trong qu trnh pht trin ca tr em din ra: a. S b tr v tc ng ln nhau gia cc chc nng tm l c. b. Khng c s b tr cc chc nng tm l hnh thnh. c. S iu chnh trong qu trnh pht trin do s mm do ca cc yu t tm - sinh l ca ch th. d. C a v c. Cu 30: Hot ng v giao tip ca tr em trong qu trnh pht trin -c din ra: a. c lp. b. D-i s nh h-ng, h-ng dn v kim sot ca ng-i ln. c. Quy nh bi s tr-ng thnh ca cc yu t th cht. d. Quy nh bi ng-i ln v x hi. Ch-ng hai Tm l hc la tui hc sinh Trung hc c s (Tui thiu nin)
 12. 12. 12 Cu hi nhiu la chn Cu 1: Mnh no d-i y th hin ng bn cht giai on la tui hc sinh THCS (tui thiu nin)? a. Tui dy th. b. Tui khng hong, kh khn. c. Tui chuyn tip t tui th sang tui tr-ng thnh. d. V c bn, thiu nin vn l tr con khng hn khng km. Cu 2: Nguyn nhn khin thiu nin th-ng mi mt, chng mt, hoa mt... ch yu l do: a. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h tun hon. b. S pht dc. c. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h c. d. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h x-ng. Cu 3: S pht trin th cht ca la tui thiu nin v c bn l giai on: a. Pht trin chm, theo h-ng hon thin cc yu t t la tui nhi ng.
 13. 13. 13 b. Pht trin vi tc nhanh, khng ng u, khng cn i. c. Pht trin vi tc nhanh, ng u, cn i. d. Pht trin mnh v tm vc c th (chiu cao, cn nng). Cu 4: S pht dc tui thiu nin, khin cc em: a. Ngi tip xc vi ng-i khc gii. b. Quan tm nhiu hn n ng-i khc gii. c. Tm l mc cm, lo lng v c th. d. Quan tm nhiu hn n bn cng gii cng tui. Cu 5: Nguyn nhn ch yu khin thiu nin th-ng ni "nht gng", cc lc l: a. Mun khng nh tnh ng-i ln ca mnh trong quan h vi ng-i xung quanh. b. Mun che y s lng ngng, vng v ca mnh do s pht trin thiu cn i ca c th gy ra. c. Do phn x vi tn hiu trc tip hnh thnh nhanh hn phn x vi tn hiu t ng. d. S pht trin khng cn i ca c th lm cc em thy mt mi, ngi giao tip.
 14. 14. 14 Cu 6: Nguyn nhn ch yu khin thiu nin th-ng d b kch ng, c cm xc mnh, d bc tc, ni khng, phn ng mnh m vi cc tc ng bn ngoi l do: a. S pht trin h x-ng mnh hn h c. b. Tuyn ni tit hot ng mnh, nh h-ng ti h thn kinh. c. S pht trin mnh nh-ng thiu cn i ca h tun hon, nh h-ng ti h thn kinh. d. Tr em thc v s pht trin khng cn i ca c th. Cu 7: H x-ng ca thiu nin pht trin nh- th no? a. C s pht trin nhy vt v chiu cao. b. H x-ng pht trin khng ng u, thiu cn i. c. Phn ni gia cc t sng vn cn sn nn x-ng sng d b bin dng nu ng ngi khng ng t- th. d. C a, b, c. Cu 8: Qu trnh hot ng thn kinh cp cao thiu nin c c im: a. Qu trnh h-ng phn chim -u th r rt so vi c ch. b. Phn x c iu kin vi tn hiu trc tip thnh lp nhanh hn phn x vi tn hiu t ng. c. Kh nng chu ng cc kch thch mnh, n iu, ko di cn yu, nn d b c ch, hoc d b kch ng mnh.
 15. 15. 15 d. C a, b, c. Cu 9: Biu hin ca hin t-ng dy th l: a. Tuyn sinh dc bt u hot ng. b. C th xut hin cc du hiu gii tnh ph (nch mc lng, nam mc ria mp...). c. Nam c s xut tinh, n c kinh nguyt. d. C a, b, c. Cu 10: Trong giai on pht dc (dy th), a s cc em thiu nin: a. Thit lp -c s cn bng gia s pht trin yu t tm l tnh dc vi tm l x hi. b. tr-ng thnh v mt tm l tnh dc nh-ng ch-a pht trin v mt tm l x hi. c. tr-ng thnh v mt tnh dc nh-ng ch-a tr-ng thnh v c th, c bit l ch-a tr-ng thnh v mt tm l v x hi. d. C th pht trin khng cn i, cn mang nhiu nt tr con. Cu 11: im no d-i y khng c tr-ng cho s pht trin tm l ca tui thiu nin? a. S pht trin mnh m, cn i cc yu t th cht v tm l. b. S pht trin mnh m, thiu cn i v mt tr tu, cm xc v xu h-ng, o c. c. S pht trin mnh m tnh tch cc x hi h-ng n cc chun mc vn ho - x hi.
 16. 16. 16 d. S pht trin din ra khng u,