Bom Topecare Registration Form

Embed Size (px)

Text of Bom Topecare Registration Form

 • Gi dch v Start Basic Pro Super Pro Customize

  Lng Email / thng 8.000 18.000 40.000 100.000 100.000+

  Ph hng thng (VN) 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 Hy gi cho chng ti bit

  thng tin chi tit

  (84.8) 3-925-9399

  Thit k bn tin (VND) (*) 300.000 VN/ bn tin

  Danh sch email TOPeCARE (**)

  + 20%/chi ph hng thng

  Private Label: Khng hin th logo ca nh cung cp dch v

  500.000 VN/thng

  STT Dch v Gi (VN) S lng (thng) Thnh tin (VN)

  01 Gi dch v: 12

  02 Thit k bn tin 0 12 0

  03 Danh sch email ca TOPeCARE 12

  04 Private Label 0 0 0

  Tng cng (VN)

  Gim gi:

  Thanh ton (VN)

  Gi trn cha bao gm VAT (10%)

  Khch hng ng k trong vng mt nm c GIM 5% v MIN PH thit k bn tin.

  Khch hng thanh ton trc 1 nm c GIM 30% v MIN PH thit k bn tin

  Thanh ton trong vng 7 ngy k t ngy ng k dch v.

  (*) Thng tin s do qu cng ty cung cp v chu trch nhim, TOPeCARE s thit k v la chn hnh nh ph hp xut bn bn tin in t cho qu khch hng. Dung lng bn tin (