Boneka prasekolah

  • View
    13.763

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Boneka prasekolah

  • 1. PENGENALANBoneka merupakan benda atau barang yang menyerupai patung. Biasanyaboneka selalu digunakan untuk mengajar kelas pemulihan atau di kelas prasekolahyang dijadikan sebagai bahan bantu belajar untuk guru dan murid. Boneka jugaboleh dijadikan sebagai alat permainan untuk kanak-kanak dan dijadikan perhiasanbilik atau rumah terutamanya untuk anak perempuan.Perkataan boneka berasal daripada perkataan boneca di dalam bahasaportugis. Boneka telah wujud pada masa 3000-2000 masihi lagi. ketika itu bonekayang dihasilkan hanya diperbuat daripada tanah liat, tulang dan potongan kain. Bagimasyarakat Yunani dan Romawi kuna, mereka menggunakan boneka sebagaigentian korban manusia.Selain itu, menurut kamus pelajar, boneka bermaksud barang permainan yangmenyerupai orang: atau patung orang. Orang yang dianggap sebagai alat ataubarang permainan. Menurut kamus Dewan Bahasa Edisi Ke 4 pula, mentakrifkanboneka adalah anak patung, anak-anakan. Patung yang boleh digerakkan dengantali atau dengan memasukkan tangan ke dalam dan menggerakkannya.DEFINISI BONEKABoneka merupakan sebagai sebarang, benda atau objek yang digerak, dandilakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuanmenyampaikan mesej. Pemain akan cuba menghidupkan watak sama ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarangdialog.Boneka digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita yangberkesan. Pendengar dapat menghayati disamping melibatkan diri secara tidaklangsung melalui penggunaan boneka.

2. JENIS-JENIS BONEKABoneka Sarung lidi tangan/ jari BonekaShadow tanganpuppetBonekaBertali JENIS - JENIS BONEKA 3. Boneka Sarung Tangan/ JariRajah 1: Boneka Sarung Tangan/JariBoneka ini boleh diubah menjadi badan atau anggota boneka. Semasamenggunakan jenis ini, kesemua jari atau sebilangan jari dimasukkan ke dalamsarung tangan itu dan pemain boleh gerakkan tangan bagi menggerakkan watak.Manakala setiap jari mempunyai peranan masing-masing. Misalnya jika temakeluarga, jari ibu mewakili boneka bapa, jari telunjuk boneka emak, jari hantu bonekaabang, jari manis boneka kakak dan jari kelingking ialah boneka adik.Boneka jari ini juga dikenali sebagai finger puppets. Boneka ini bolehdihasilkan daripada kertas, kain felt atau benang kait yang dilukiskan wataknya dansaiznya sesuai dengan jari kanak-kanak.Boneka Lidi Rajah 2 : Boneka Lidi 4. Boneka lidi diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudia lidipanjang diletakkan pada badan boneka atau anggotatertentu bagimenggerakkannya. Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas yang tebal,,diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Boneka ini juga boleh dibuat daripadakulit,, kad manila, plastik lutsinar atau kertas biasa kemudian dilaminatekan ia.Boneka ini sangat senang dihasilkan dan kanak-kanak sendiri boleh lakukan di managuru hanya memberi template boneka, contohnya kaum-kaum di Malaysia. Setelahsiap mereka gamkan pada lidi dan boleh melakonkan aksi spontan menggunakanboneka itu bersama-sama temannya.Shadow PuppetsRajah 3: Shadow PuppetsShadow Puppets amat popular di gunakan untuk persembahan cerita, diikutidengan nyanyian dan tarian. . Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu di bahagian badan boneka itu.Semasa memainkan boneka ini, ia ditempatkan dibahagian belakang satu skrinputih. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atasskrin . lidi digoyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Wayang ini biasanyadimainkan untuk menghiburkan orang ramai. Contohnya wayang kulit. Watak-watakyang dibentukkan juga hendaklah menarik misalnya seperti bentuk yang bolehdigerak-gerakkan, mulut yang boleh dibuka dan ditutup dan sayap yang bolehdikepakkan. Shadow Puppets memerlukan kemahiran yang tinggi dalam pengawalanpergerakan watak-watak yang dibina dalam plot sesebuah cerita 5. Boneka BertaliBoneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache-plaster-of-Paris atau kayu. Ada juga boneka tali dihasilkan menggunakan belon. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.Tali yang digunakan adalah jenis tali biasa atau tali tangsi yang lebih elastic supayapergerakannya lebih nampak natural. Semasa digunakan tali akan ditarik-tarik untukmenggerakkan anggota badan boneka. Boneka jenis ini sesuai digunakan untukwatak seperti berlari, terbang, menggelongsor dan melompat.Boneka TanganBoneka tangan merupakan alat yang paling mudah untuk dihasilkan danselalu juga digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar untuk kanak-kanakprasekolah kerana ianya sangat menarik dan efektif. Antara bahan yang boleh 6. dijadikan boneka tangan adalah stokin, beg kertas, sarung tangan, sampul surat,kotak dan sebagainya.PENGGUNAAN BONEKA DALAM KELAS PRASEKOLAHBoneka adalah satu bahan bantu mengajar yang sangat berguna untuk gurumenyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak prasekolah.Ianya boleh digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita atau mesejbagi menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak.Menurut Piaget dan Vygotsky. Imaginasi terikat kepada cara bagaimanakanak-kanak memahami dunia persekitarannya dan perkara-perkara yang berlakudisekeliling mereka. Murid juga seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahandan alatan yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti bermain dan aktiviti seni.Apa yang penting, kanak-kanak seronok dan menurut kajian daripada penggunaanboneka amatbermanfaat bagi meningkatkan keberkesanan penyampaianpenganjaran dan pembelajaran ataupun sebagai satu terapi untuk kanak-kanak yangterganggu emosi.Implikasi boneka dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dapatmeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid dimana mereka dapat mewujudkanemosi marah, sedih, gembira, sunyi, malu dan cemburu. Selain itu, murid juga dapatmenggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial. Dua kemahiran iniamat penting diterapkan dalam diri murid kerana ianya sangat membantu muridmencapai kemahiran sosial yang positif dan bahasa yang digunakan akan lebihtersusun kreatif dan memperluaskan diksinya.Dalam teori Kecerdasan Manusia Gardner (1983) mengesyorkan bahawaterdapat tujuh jenis kecerdasan pelbagai, ia amat menggalakkan murid mencapaiobjektif kendiri dalam melancarkan lagi proses pembelajaran. Boneka amatmembantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna keranapendekatannya yang menarik dan sememangnya mudah difahami oleh muridsekaligus akan menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. 7. Disamping itu, penggunaan boneka dalam pembelajaran juga dapatmelahirkan individu yang berdaya saing, inovatif dan unik dengan rekaan-rekaanboneka yang pelbagai. Bukan sahaja guru yang boleh menghasilkan boneka, malahmurid juga boleh diminta menghasilkan boneka sendiri mengikut kreativiti masing-masing.KAEDAH PERSEMBAHAN BONEKAPersekitaranPentas Kerusi Pentas Rentang PentasPersembahan Pentas Tingkap KAEDAHPERSEMBAHAN Pentas Meja BONEKA Pentas Berlipat Susun aturPentas Tanpa Pentas TeknikPenyampaian 8. KESIMPULANAktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat meransang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan, kefahaman dan membina sebuah cerita. Guru perlu lebih kreatifterutama dalam penyediaan bahan.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalahsebagaikaedah mempengaruhi kanak-kanakmenghubungkaitkan dengan keseronokan, meningkatkan perhatian, meredakantekanan, meluaskan perbendeharaan kata kanak-kanak disamping memperkenalkankanak-kanak kepada penggunaan simbolik.Membentukdanmembuat boneka merupakansatu bidang yangmengutamakanpenguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.Perancangan rapid an mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Justeru itu,guru haruslah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pengajaran danpembelajaran yang berkesan demi meningkatkan prestasi perkembangan kreativitiyang lebih positf dan tidak terhalang