of 14/14
Božanstva starog istoka

Božanstva starog istoka

  • View
    3.935

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija bozanstva starog istoka!

Text of Božanstva starog istoka

  • 1. Boanstva starog istoka

2. Drave starog istoka Mespotamija (dananji Irak i Sirija) Egipat Persija (dananji Iran) Anatolija (dananja Turska) Levant (dananja Sirija, Libanon ,Izrael, Palestina i Jordan) 3. Religija Mesopotamije 4. Re religija znai povezan sistem verovanja, rituala i pravilaponaanja. Religija obezbedjuje duhovno i etiko vodstvo i nudiprihvatljivo objanjenje misterija smrti. Religija Mesopotamije jedala svetu njegovu prvu mitologiju. Mitologija Mesopotamije jepretoena u niz pria koje objanjavaju neobjanjivo i osnova sunjihove religije. Religija Mesopotamije je najstarija religija okojoj se mogu nai materijalni zapisi.Znamo da su se svi drevni Sumeri pitali isto ono to se oduvekpostavlja kao pitanje u okvirima oveanstva ....KO SMOMI?...GDE SMO MI?...KAKO SMO DOLI OVDE?Ljudi mesopotamije su verovali da: je svet ravan disk okruen ogromnim prazim prostorom i da jeovaj prostor sadran u nebesima koja nas okruuju. je more sa svih strana zemlje, gore, dole i sa strane. je univerzum roen iz ove vode. 5. Sumerska rec za univerzum je an-ki. Ovo oznacava boga AN i boiceKI. Njihov potomak je ENLIL- bog vazduha. On se smatranajmonijim bogom u Sumerskom panteonu bogova. ReligijaMesopotamije za dananje standarde je politeistika. Sumeri su izvesnobili u dodiru sa duhovnim svetom ... U stvarima kao to je fizikozdravlje oslanjali su se na duhovne lekove, poznavali su egzorcizam dabi se oslobodili loih duhova ako bi ih zaposeli. Enlil i njegove moci sline su grkom bogu Zevsu i rimskom boguJupiteru. Stotine ostalih bogova i boica je rodjeno od ovih Sumerskih bogova:UTU - suncani bog i jedno od glavnih boanstava, NINHURSAG-Majka Zemlja i izvor ivota, ENKI-gospodar mudrosti, INANNA-boica ljubavi i rata. Bogovi su prozor u sistem vrednosti ljudi Mesopotamije - oni su ceniliplodnost, traili zatitu u ratu, potovali mudrost, i imali su potovanjeza zemlju. Prema mitologiji Mesopotamije, ljudska bia su stvorena da bi bogoviimali sluge. Jedan od mitova stvaranja iz Vavilona kae ovo... "Ljudi ce biti zaduen da slue bogovima, da bi im bilo lako." Primetite da je ovaj pogled na Boga u protivrenosti u odnosu nakoncepte koji dolaze iz Hebrejske i Hrianske tradicije. Ukratko, vi biste voleli da se ponaate prema bogovima i boicama napravi nain jer ce vam oni obezbediti sve to vam je potrebno. 6. Nekoliko puta dnevno u sloenom ritualu nudili su hranu bogovima. Hranaje stavljana pred statuom boga ili boice, uz muziku i paljenje miriljavihtapica. Sledi dnevni meni za boga Anu u Uruku: 12 sudova vina 2 suda mleka 108 sudova piva 243 krike hleba 29 korpi datula 21 ovna 2 bika l krava 8 jagnjadi 60 ptica 3 drala 7 pataka 4 divlje svinje 3 jajeta od patke 7. Oni su imali veoma dobar apetit. Via kasta je radila svepripreme, a pojedinci su dolazili u kontakt sa boanstvom kadasu statue iznoene van hrama i etane ulicama. Ritualni pogrebi Sumera su vezani za njihova verovanja uduhovni svet i oni su pratili stroga pravila: Telo je bilo obmotano u crveni tkaninu ili povremeno smetano ukoveg. Le je bio smetan zajedno sa posudom sa vodom u blizini usta. Neke vredne stvari koje je posedovao pokojnik su ile u grob. Sudovi sa hranom i tenou su smetani u bilizinu tela tako da biduh pokojnika bio sit i ne bi se vraao po hranu. Grobnice su ukraavane prema onome to je porodica mogla dapriuti ... tako da su bogatake grobnice bile pune vrednihpredmeta. 8. Egipatska relgija Kao veina antikih drava i Egipani su bili mnogoboci. U Starom Egiptu svetenici su bilinajmudriji i najueniji i bili su u faraonovoj slubi. I za same faraone mislilo se da su bogovi koji susili sa neba da bi vladali ljudima. 9. Ra je bio Bog sunca. Bio je jedan odnajznaajnijih bogova starog Egipta.Geb je bio bog zemlje.u (ut) je smatran za fiziko bie kojeposeduju i ljudi i predmeti.Predstvljao je ljudsku senku jer su egipaniverovali da je ovek sastavljen od tela(khet), imena (ren), senke (u) i tri due(ka, ba, ah). 10. Oziris je bio bog plodnosti i vegetacije.Set je bio bog tame,zla,oluje i oruzija.Izida Boginja plodnosti, zatitnica brakai majinstva (Velika boginja majka). 11. Horus bog neba, sunca i faraona (Bog Soko)Ba boginja obilja.Anubis bog umrlih i pratilac mrtvih naputu za zagrobni ivot (Bog akal). 12. Persijska religija Religije starog Bliskog Istoka su bile mnogoboake.Oboavali su prirodu. Sunce i Mesec,vatra , voda i vetar su impretstavljali svetinje. Njima su prinosili rtve: konje i volove.Obred se obavljao na oltarima kraj kojih je veno gorela vatra.Nad rtvom su citane molitve i rtve su polivane svetim picem haoma , koje se zatim davalo vernicima.Zoroastrijska vera Religiju je osnovao Zaratustra (Zoroaster je grcki oblik )iranski prorok koji je prema predanju ziveo od 628. do 551.godine p.n.e . Zalagao se protiv prinoenja rtava, mnogobogova i protiv pijenja haome. Po njegovom shvatanju Bog semoe voleti ako se voli svo oveanstvo. 13. Zoroastrijska vera sadri dualistiki sistem u kojem su snagedobra, istine i svetlosti, koje je stvorilo glavno bozanstvo AhuraMazda, suprotstavljene silama zla , neistinostii mraka ,kojepredvodi Ahriman. Postoje dobri duhovi ,ili ahure i zli ,ili daeve,isukob izmedju ovih dveju suprotstavljenih sila e na krajurezultirati pobedom Ahura Mazde. Vatra, najistija manifestacijaAhura Mazde, je znaajna, a kremiranje nije dozvoljeno zato stobi moglo zaraziti vatru. Umesto toga , lesevi su stavljani podjedan kamen da ga zivotinje ne bi odnele i tako zagadile vodu ibilje. Ostavljeni su tako dok ih ptice ne pojedu , a zatim sunjihove kosti stavljane u urnu i zakopavane. Posto su verovali daje Sunce proistujua sila , tela su uvek ostavljali danju.Zoroastrizam jos zivi kao religija. Kad su muslimani pokoriliPersiju i poceli ubijati one koji nisu hteli da predju u islam, jednapoveca grupa Iranaca je odbegla u Indiju , gde su nastavili irenjezoroastrizma. Danas se nazivaju Parsima , a rec parsi znaciPersijanci. 14. KRAJ