Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och anmälningar

 • View
  940

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och anmälningar - Stadshuset i Södertälje den 11 november

Text of Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och anmälningar

 • 1. Barn- och elevombudet

2. Barn- och elevombudet Lars Arrhenius Barn- och elevombud Kansli: 1 kanslichef/jurist 7 jurister/utredare 1 skolexpert 1 pressekreterare 1 administrativsamordnare 3. Carl-Gustav Sidenqvist Skolexpert / Senior Advisor [email_address]

 • Bevakar skolperspektivet i utredningar och beslut
 • Beslutsfattare
 • Stter skadestnd
 • Rdgivning
 • Utbildning
 • Utredning

4. Vanliga frgor

 • Vad fr man egentligen gra fr att hlla ordning?
 • Hnder det att man hittar p krnkningar fr att f ut skadestnd eller fr att stta dit en lrare?
 • Det r helt OK att eleverna fr hjlp, men vem ger oss hjlp och std om vi blir anmlda?
 • Hur noga ska man egentligen dokumentera fr att det ska duga i en utredning och eventuell rttegng?
 • Kan vi f exempel p riktigt bra utredningar och planer?
 • Kan man f skadestnd om skolan inte har gett std eller den undervisning som frldrarna krver?

5. BEO: s renden

 • 1500 2000 kontakter via telefon och mail per r
 • 67 kritikbeslut frn Skolinspektionen 2008
 • 514 renden/utredningar2008
 • 525 renden/utredningar2007
 • 53 skadestndsbeslut sedan 1 april2006
 • skadestndskrav 5000 432 500kr

6. Lagstiftning Tv lagar skyddar barn och elever frn krnkningar, trakasserier och diskriminering Skollagen 14 a kap.Bevakas av BEO Diskrimineringslagen. Bevakas av DO Dessa erstter barn- ochelevskyddslagen (BeL)2006-04-01 2008-12-31 7.

 • Bestmmelsernas syfte
  • Frmja barns och elevers lika rttigheter
  • Motverkadiskriminering, trakasserier och krnkande behandling
  • Lagstiftarens budskap
  • Frskolan och skolan ska vara en frizon mot
 • krnkande behandling = nolltolerans

8. Barn- och elevombudetDiskrimineringsombudsmannen

 • KRNKANDE BEHANDLING
 • (Annan krnkande behandling)
 • Utifrn Skollagen 14a kap
 • Ett upptrdande som, utan att vara trakasserier, krnker ett barns eller en elevs vrdighet.
 • Enligt brottsbalken, t. ex:
 • Olaga tvng Olaga hotMisshandel
 • (Bristande utredning och tgrder )

DISKRIMINERING = att direkt ellerindirekt missgynna TRAKASSERIER= att krnka Utifrn diskrimineringslagen Ett upptrdande som krnker ett barns eller en elevs vrdighet och som har ett samband med ngon av diskrimineringsgrunderna. Kn Etnisk tillhrighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell lggning Funktionshinder Knsverskridande identitet lder 9. DO= JmO + DO + HO + HomO

 • DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dvarande ombudsmnnen mot diskriminering slogs ihop.
 • Jmstlldhetsombudsmannen(JmO ) hade hand omknsdiskriminering
 • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering(DO)vervakade diskriminering som hade samband medetnisk tillhrighet, religion eller annan trosuppfattning
 • Handikappombudsmannen(HO)hade hand om diskriminering p grund avfunktionshinder
 • Ombudsmannen mot diskriminering p grund av sexuell lggning(HomO ) vervakade att lagar om diskriminering p grund avsexuell lggningfljdes.

10.

 • Vad gller?
 • Absolut frbud
 • Frebyggande arbete
 • Handlingsplikt utredning och tgrder
 • Krav p aktiva tgrder
 • Skadestnd

11. Handlingsplikt 12. Handlingsplikt

 • Nr personalen fr knnedom om att ett barn eller en elev anser sig vara utsatt fr krnkande behandling
 • Utredning:huvudmannen r skyldig att utreda omstndigheterna kring de uppgivna krnkningarna (14 a kap. 10 skollagen)
 • tgrder: i frekommande fall vidta de tgrder som skligen kan krvas fr att frhindra krnkande behandling i framtiden. (14 a kap. 10 skollagen)

13. Krnkningar frn personal Absolut frbud Frbud fr personal (lrare, rektor, vaktmstare) att utstta barn och elever fr krnkande behandling (14 a kap. 9 skollagen) 14. Bevisning? Barnet eller elevenvisar omstndighetersomger anledning att antaatt han eller hon har blivit utsatt fr krnkande behandling Huvudmannen ska visa att krnkande behandling inte har frekommit ( 14 a kap 15 skollagen ) (Eller att man har utrett, tgrdat och ftt krnkningarna att upphra om det r barn/elev krnkningar.) 15. Aktiva tgrderenligt 14 a kapEtt mlinriktat arbete fr att motverkakrnkande behandling av barn och elever enligt 6 . Vad det betyder framgr av 7 och 8 Plan mot krnkande behandlingupprttas rligen med en versikt ver de tgrder som behvs fr att frebygga och frhindra enligt 8 Frebygga och frhindraatt barn och elever utstts fr krnkande behandling enligt 7 Utreda och tgrdavid knnedom om krnkningar enligt 10 16. FRMJANDE arbete FREBYGGANDE arbete TGRDANDE arbete syftar till att frstrka respekten syftar till att avvrja risker fr krver goda rutiner fr att fr allas lika vrde, diskriminering, trakasserier upptcka, utreda och tgrda omfattar alla diskrimineringsgrunderna, eller krnkande behandling, diskriminering, trakasserier riktas mot alla och bedrivs och eller krnkande behandling, utan frekommen anledning, omfattar endast omrden ska pbrjas genast nr det samt som i en kartlggning av kommit signaler om att ett r en naturlig del i det verksamheten identifierats barn eller en elev knner sig vardagliga som riskfaktorer. diskriminerad, trakasserad arbetet. eller krnkt, samt innebr att verksamheten mste vidta tgrder som dokumenteras och utvrderas fr att frhindra att krnkningarna upprepas. Exempel Exempel Exempel Att ge pojkar och flickor lika Att genomfra vrderingsvningar Utifrn den aktuella situationen stort inflytande och utrymme utifrn identifierade fra samtal p individ i verksamheten. behov. och gruppniv. Att belysa rasismens Att ha rastvakter som har uppsikt idhistoria. ver platser som eleverna Att i frskolan anvnda bcker upplever som otrygga som belyser olika typer av familjebildningar eller olika minoriteter. 17.

   • rlig plan ( plan mot krnkande behandling )
   • Likabehandlingsplan
  • Tv planer utifrn varsin lag
  • ( En plan mot krnkande behandling enligt 14 a kap 8 skollagenoch en likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen)
  • Huvudmannens ansvar
  • Fr samlas i ett dokument
  • En plan fr varje verksamhet
  • Upprttas varje r
  • Barn och elever ska involveras i arbetet

18. Vad sger lagen?

 • versikt av verksamhetens behov utifrn kartlggning
 • Redovisning av uppfljning av fjolrets tgrder Nyhet!
 • Redogrelse fr de tgrder som ska pbrjas eller genomfras under ret
 • Klara och tydliga ml fr likabehandlingsarbetet

19. Vad sger lagen?

 • Rutiner fr akuta insatser, uppfljande tgrder och dokumentation
 • Plan fr varje enskild verksamhet
 • Upprttas rligen Nyhet!
 • Delaktighet av barn och elever

20. Planens struktur

 • Vision
 • Formulera en vergripande policy som tydligt markerar skolans instllning.
 • Nulgesanalys/kartlggning Arbetet ska utg frn lokala behov
 • Tydliga ml och konkreta tgrder Det ska framg vad som ska gras, hur det ska gras vem som ska gra det och nr det ska vara klart .

21. Planens struktur

 • Uppfljning
 • Utvrdering av fjolrets tgrder ska ing i nsta
 • rs plan
 • Ny plan upprttas varje r
 • Arbetet fortstter med en ny analys av nulget med
 • nya mlsttningar och tgrder

22. 23. Att kartlgga, exempel

 • Planerade samtal
 • Enkter
 • Incidentrapporter
 • Genomgng av rutiner och regler
 • Tnk p att:
 • Engagera barnen/eleverna och olika yrkesgrupper
 • Ta upp bde krnkande behandling och
 • diskrimineringsgrunderna

24. Exempel p tgrd

 • Nulgesanalys:Elever upplever obehag i samband med toalettbesk.
 • Ml:Elevtoaletterna ska vara skra att anvnda och inte g att rycka upp nr de r lsta.
 • tgrd:Samtliga toalettdrrar och ls ska inventeras i samarbete med eleverna. De som gr att rycka upp ska bytas ut.
 • Klart:Till vrterminens start 2010
 • Ansvarig:Vaktmstare
 • Tilldelade resurser:10 000 kr

25. Exempel p tgrd

 • Nulgesanalys:Trygghetsvandring visar att elever r otrygga i omkldningsrummet till idrotten.
 • Ml:Alla elever ska knna trygghet i omkldningsrummet.
 • tgrd:Schemat ses ver. En vuxen personal ska alltid finnas med i omkldningsrummet nr eleverna byter om.
 • Klart : Vrterminens start 2010
 • Ansvarig:Rektor
 • Tilldelade resurser:0 kr

26. Exempel p tgrd

 • Nulgesanalys:Personalen behver lra sig om nyheterna i lagstiftningen mot krnkande behandling