Centralni nervni sistem-mozak

  • View
    7.057

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem

Centralni nervni sistem

MOZAKKIMENA MODINA

Obrauju informacije koje putem nerava stiu do njih.

Oni upravljaju radom celog organizma.

MOZAKKIMENA MODINA

Centralni nervni sistemPeriferni nervni sistem

Delovi centralnog nervnog sistema

MozakKimena modinaZatien u lobanjiZatiena u kimenom kanalu

Telo-orkestarMozak-dirigent

Glavni kontrolni centar naeg tela.MOZAK

Mozak-opte osobine

Teak je oko 1350 gtite ga:1. lobanja2. tri ovojnice (opne) tvrda pauinasta meka3. tenost-likvor-izmeu opniMozak tei 2% telesne mase, a troi 20% energije. KOAPOKOSNICAKOSTTVRDA OPNAPAUINASTA OPNAMEKA OPNA

MOZAK

tite ga od potresa, povreda, mikroorganizama, slui za prenoenje kiseonika i hranljivih supstanci6

Delovi mozga

Produena modinaSrednji mozakMeumozakPrednji (veliki) mozakZadnji (mali) mozak

Produena modina (vor ivota)

Produena modina

Proireni nastavak kimene modine8

Centri smeteni u produenoj modinivakanje i gutanje, luenje pljuvake, sisanjeDisanjeKaljanje i kijanjeRegulacija rada srca

Luenje suza

Treptanje

Ukrtanje nervnih puteva u produenoj modini

Leva polovina mozgaKontrola desne strane telaDesna polovina mozgaKontrola leve polovine tela

ali (zadnji) mozak

Mali mozak

, . , , , .11

Centri smeteni u malom mozgu

Odravanje ravnotee tela, kontrola i koordinacija pokreta, usklauje rad miia, kontrola refleksnih pokretaPrecizni pokreti (pisanje, crtanje, pletenje)

Meumozak

Meumozak

Nalazi se ispod prednjeg mozga, a iznad srednjeg13

Centri smeteni meumozguRegulie rad vegetativnog nervnog sistemaRegulie telesnu temperaturu

Regulacija krvnog pritiska

Regulacija aktivnosti creva

Centri za glad, sitost, e

Kontrola emocionalnih reakcija, ispoljavanja oseanja tj. ponaanja

Kad vam neko kae da vas voli iz sveg srca, znajte da je srce samo pumpa, a centri za emocije su smeteni meumozgu

Hipofiza-najvanija endokrina lezda

Sa donje strane meumozga tj. hipotalamusa17

Srednji mozak

Srednji mozak

Nalazi se izmeu produene modine i meumozga18

Centri smeteni u srednjem mozgu

Regulacija i odravanje tonusa (napetosti) miia

Refleksno uspostavljanje i odravanje poloaja tela

Veliki (prednji) mozak

Veliki mozak

Raspored sive i bele mase u mozgu

BELA MASASIVA MASA-kora

Poveanje povrine mozga-brazde i vijuge

Dve polovine

Leva hemisferaDesna hemisfera

NAUKA

OSEAJIUMETNOSTORIJENTACIJA

eoni reanj-voljni pokreti-govor-uenje-pamenje-razmiljanjeTemeni reanjDodirToplota, hladoa, bolSlepooni reanj-sluh-ukusPotiljani reanj-vid

Centri smeteni u eonom renju

UenjeGovorRazmiljanjePamenjeVoljni pokreti

Mirisni centar

Centri smeteni u temenom renjuOseaji iz koe (dodir, toplota, hladnoa, bol), oseaji iz miia, zglobova i unutranjih organa

Centri smeteni u slepoonom renjuSluh prepoznavanje zvuka

Tumaenje napisanih i izgovorenih rei

Centri za ukus

Centri smeteni u potiljanom renjuOsjeaj vida i stvaranja slike

Uenje i pamenjeRezultat je obrazovanja mnotva veza izmeu nervnih elija u kori velikog mozga.

Svaka nervna elija je preko sinapsi povezana sa 10 000 drugih nervnih elija.

10-15 milijardni nervnih elija gradi mozak30

Domai radZanimljivosti o ljudskom mozgu!