Ch1 tong quan VTCC

 • View
  103

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TS. inh Th Thanh Bnh409-410/A9, Trng i hc GTVT, Lng thng, ng a, H NiCell phone: 04-37 664 053, 090 439 57 58Email: dinhthanhbinh.utc@gmail.com

  B mn Quy hoch v Qun l GTVT

  24/12/2016

  QUY HOCH V QUN L VN TI CNG CNGPUBLIC TRANSPORTATION PLANNING AND MANAGEMENT

  (chnh sa ln 1)

  Bi ging

  H Ni, thng 12 nm 2016

  TRNG I HC GIAO THNG VN TI

  Transport Plainning and Management Section

  1

 • Cch tnh im

  Trong :

  P = im tng kt mn hc

  pcc = im chuyn cn

  pKT = im bi kim tra, tho lun

  pBTL= im bi tp ln

  pTHM= im thi ht mn

  nh gi kt qu hc tp

  24/12/2016

  THMBTLKTcccc pWpWpWpWP **** 321

  Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758 2

 • Khi lng ging dy: 3 TC

  60 tit = 30 LT + 15 TL + 15 BT

  C cu im:

  Chuyn cn Wcc = 5%

  Bi kim tra, tho lun: Wkt = 10%

  BTL: WBTL = 15%

  Thi ht mn: Wthi = 70%

  iu kin d thi ht mn:

  Hon thnh trn 50% s lng bi tp v nh & kim tra

  Hon thnh bi tp ln

  nh gi kt qu hc tp

  24/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758 3

 • Ti liu tham kho1. Bi ging Vn ti hnh khch thnh ph, PGS.TS. T S Sa, Trng HGTVT, 2004

  2. Giao thng th - TS. Nguyn Xun Thy, NXB GTVT, 1990

  3. Thuyt minh n Thnh lp n v O&M ng st th H Ni, TRANCONCEN, 2011.

  4. Thuyt minh n Thnh lp PTA H Ni, SUD, 2015.

  5. Lecture (slides) Public Transport planning, Dr-ing. M. Altenhein, VGU, 2014

  6. Urban Transit Operations, Planning and Economics, Vukan R. Vuchic, Jonh Wiley & Sons, 2005 .

  7. Urban Transit Systems and Technology, Vukan R. Vuchic, Jonh Wiley & Sons, 2007.

  8. Optimization in Public Transportation-Stop Location, Delay Management and Tariff Zone Design in a Public

  Transportation Network, ANITA SCHBEL Georg-August University, Gttingen, Germany , Springer, 2006

  9. Public Transport-Its Planning, Management and Operation, Fifth edition, Peter White, 2009.

  10. , . . , , 1980.

  11. - , . . , a , 1975.

  12. - , ..

  , , 2013.

  13. -

  , .. , , 2010.

  14. , . . , , 2006.

  15. ,

  , , 2011.

  16. 3-01 3.03.02-97 , , 2002.

  17. - -

  , . . , , 2014.

  18. - , .. , , 2005.

  19. , . . , 2002.

  Quy hoch v Qun l vn ti cng cng

  424/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

 • Chng 1: Tng quan v VTCC

  Chng 2: c im cc phng thc VTCC

  Chng 3: Quy hoch VTCC

  Chng 4: K hoch vn hnh v t chc VTCC

  Chng 5: Kinh t v Qun l VTCC

  Ni dung mn hc

  24/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758 5

  Quy hoch v Qun l vn ti cng cng

 • 1.1. th ha v nhu cu i li

  1.2. Vai tr ca VTCC trong th

  1.3. Cc ch tiu nh lng trong VTCC

  1.4. Nghin cu nhu cu VTCC

  CHNG 1. TNG QUAN V VTCC THNH PH

  624/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

 • Khi nim:

  th l im dn c tp trung vi mt cao, ch yu l lao ng phi

  nng nghip, l trung tm tng hp hay chuyn ngnh, c vai tr thc y

  pht trin kinh t x hi ca mt vng, mt quc gia hay mt khu vc a

  chnh tr.

  7

  c im chung ca th:

  - L trung tm tng hp hay chuyn ngnh c vai tr thc y s pht trinkinh t x hi mt vng lnh th nht nh

  - Phi c quy m v mt dn s ln.

  - T l lao ng ph nng nghip chim trn 50% tng s lao ng, l ni csn xut hng ho, thng mi v dch v pht trin.

  - C kt cu h tng k thut, cc cng trnh, thit b v cc dch v cung ngcho nhu cu v mc ch cng cng.

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

  24/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

 • Phn loi th v cp qun l th th c phn thnh 6 loi:

  Loi th c bit Loi 1 Loi 2 Loi 3 Loi 4 Loi 5

  Dn s, nghn ngi 1.500 500 250 100 50 4

  % lao ng phi nngnghip

  90% 85% 80% 75% 70% 65%

  Mt dn s, ngi/km2

  15.000 12.000

  10.000

  8.000 6.000 2.000

  8

  Cp qun l th gm : Thnh ph trc thuc Trung ng (H Ni, TPHCM, Hi Phng, Nng); Thnh ph thuc tnh; th x thuc tnh hoc th x thuc thnh ph trc thuc

  Trung ng; Th trn thuc huyn.

  Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • th ha (Urbanization):

  L qu trnh tp trung dn s vo cc th. L s hnh thnh nhanh chngcc im dn c th trn c s pht trin sn xut v i sng.

  Mc th ha c tnh theo t l % dn s th so vi dn s vng(ton quc).

  Tuy nhin, ch tiu % dn s th khng phn nh y mc thha.

  Cht lng th ha c th hin qua cc ch tiu nh mc sng ca

  ngi dn;mi trng t nhin, kinh t, x hi ca th

  9

  c im ca qu trnh th ha:

  - Qu trnh th ha l qu trnh cng nghip ha t nc, lm bin ic cu SX, c cu t chc sinh hot x hi, c cu t chc khng giankin trc xy dng t dng nng thn sang thnh th.

  - Ti cc nc ang pht trin, c trng ca TH l s tng nhanh dn s th khng hon ton da trn c s pht trin cng nghip -> mt cni -> chnh lch mc sng khu vc th v nng thn -> dch chuyndn s t t nng thn ra thnh th -> qu ti h thng h tng th,mt cn i trong s pht trin h thng dn c vng.

  24/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • 1. Thi k tin cng nghip (trc th k 18): Cc th phn tn, quy m

  nh, pht trin theo dng tp trung, c cu n gin. Tnh cht th ch

  yu l trung tm hnh chnh, thng nghip v tiu th cng nghip;

  2. Thi k cng nghip (n gia th k 20): Cc th pht trin mnh song

  song vi qu trnh cng nghip ha. Dn c tp trung to nn cc

  th ln v cc ln. Chc nng th a dng (thnh ph cng, th

  , trung tm cng nghip). th pht trin thiu kim sot.

  3. Thi k hu cng nghip:

  - i i vi s pht trin ca cng ngh thng tin -> thay i c cu snxut v phng thc sinh hot ti cc th.

  - th quy m ln, khng gian th phc tp.

  - th pht trin theo dng cm, chm v chui.

  Cc thi k ca qu trnh th ha trn th gii

  1024/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • L thuyt v M hnh 3 thnh phn lao ng ca Jean Fourastier (Php) th

  ha c th hin qua s bin i 3 khu vc lao ng:

  Lao ng khu vc 1: thnh phn LSX nng-lm-ng nghip chim t l

  cao giai on tin cng nghip v gim dn cc giai on sau.

  Lao ng khu vc 2: lao ng SX cng nghip, gia tng nhanh giai on

  cng nghip ha, chim % cao nht trong giai on hu CN v gim dn do

  SX t ng ha.

  Lao ng khu vc 3: lao ng khoa hc v dch v - chim % thp nht thi

  k tin cng nghip v tng dn, cui cng chim % cao nht trong giai on

  hu cng nghip.

  S thay i c cu lao ng trong qu trnh TH:

  1124/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • Khi nim v di chuyn trong th

  - S di chuyn c trt t ca PTVT trn mng li ng GT to thnh dng

  xe. S di chuyn ca hnh khch v hng ha, ngi i b tng ng l

  dng HK v dng HH, dng ngi i b.

  - Qu trnh trao i HK v HH gia im pht sinh v thu ht c tin hnh

  trn mng li GT bng PTVT gi l vn chuyn HK v HH.

  - Mn khoa hc GTVT, nghin cu cc quy lut vn chuyn HK v HH trn

  mng li GTTP gi l l thuyt VCHK-HHTP.

  - Di chuyn / i li c hiu nh l s tham gia giao thng (i b, PTVT) v

  c xem xt bi tn sut, chiu di v thi gian dnh cho vic thay i a

  im ca i tng vn ti (con ngi, hng ha) trong mt khong thi

  gian nht nh.

  - n v c bn ca di chuyn: Chuyn i, on v chui chuyn i

  - Mt Chuyn i c hiu l kt qu thc hin vn ng gia hai im (u

  v cui) nhm tha mn mt mc tiu nht nh (ti im cui).

  1224/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • - Chuyn i n gin: dch chuyn HK t ca (O) n ca (D) c mc ch c

  thc hin bng i b (khng gh thm nhng im thu ht khc) hoc bng

  PTVT nhng khng c s thay i PT;

  - Chuyn i phc tp: thc hin bng i b v PTVT hoc ch bng PTVT nhng

  c s chuyn i PT;

  - Chuyn i bng PTVT: chuyn i gia 2 im O-D nhng c thc hin bng

  PTVTHKCC hoc c nhn;

  - Lt i trn tuyn VTHKCC: thc hin bng PTVTHKCC, c OD l 2 im

  dng trn mt tuyn.

  - Mt Chui chuyn i th hin mt lot cc chuyn i trong mt chu trnh khp

  kn t mt im v tr v chnh im thc hin cc mc tiu khc nhau.

  - Lng di chuyn vn ti = s lng chuyn i 1 ngi/nm bng PTVT; lng

  di chuyn ny khng tnh n s chuyn i PT trong phm vi mt loi phng

  thc VT hoc gia cc phng thc vn ti vi nhau.

  - Nu mi ln di chuyn ng vi mt ln i PTVT c tnh = 2 lt, ng vi 2

  ln i PTVT = 3 lt th gi l lng di chuyn hnh trnh

  - S liu thng k ca cc n v vn ti HKCC thng thng l lng di chuyn

  hnh trnh.

  - Cc ch tiu c bn c trng cho chuyn i: tc ; thi gian v qung ng

  1324/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

 • H s i li l s lng chuyn i thng xuyn ca mt ngi trong mt ngy.

  S thay i h s i li qua cc giai on pht trin th:

  1424/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i li ca ngi dn

  H s i li khc nhau nh th no i vi:

  - th n trung tm?

  - th a trung tm?

 • 15

  Ngun: LEHNER: Siedlung, Wohndichte und Verkehr; Schriftreihe fr Verkehr und Technik, Heft 7/1963

  20

  15

  10

  5

  0

  Km

  1640 1685 1709 1737 1814 25 41 61 68 81 96 02 20 33

  1900 26tgian

  Bn knh trung bnh ca th

  Bn knh trung bnh ca vng 30 pht GT

  ng st cao tc vng

  ng st cao tcNi

  Tu in bnh st

  Xe bus

  Tu nga ko v xe nga

  i b

  S m rng bn knh th v chiu dichuyn i ca ngi dn

  24/12/2016Transport Plainning and Management Section, Tel. 0904395758

  1.1. th ha v nhu cu i