Click here to load reader

Competencies bàsiques

 • View
  374.011

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Conferència sobre desplaçament del currículum per competències bàsiques

Text of Competencies bàsiques

 • 1. DESPLEGAMENT DEL CURRCULUM PER AL DESENVOLUPAMENT DEFIGUERES Setembre-08 COMPETNCIES BSIQUES Roser Canals Cabau

2. DESPLEGAMENT DEL CURRCULUM PER COMPETNCIES Qu ens preguntem en relaci amb laplicaci del nou currculum...?

 • Per qu un currculum pel desenvolupament de COMPETNCIES BSIQUES?
 • Qu entenem per COMPETNCIES BSIQUES?
 • El paper del professorat i de lalumnat, un canvi metodolgic?
 • La presa de decisions curriculars
  • Pedaggiques i didctiques
  • Organitzatives
 • Com avaluar el grau de desenvolupament competncial?

3. Jaume Carbonell Sebarroja.La aventura de innovar. Ed. Morata Una escola pensada al segle XIX,Amb un professorat format al segle XX,Ha deducar persones per al segle XXIUna aula = un professor?Un grup = 25 alumnes? Els continguts rellevants sn al llibre de text, a les explicacions del professor? Al mn hi ha problemes disciplinars? Les qestions professionals es plantegen a travs dexmens? Enfoc del nou currculum com a una oportunitat per a donar resposta als reptes educatius dun mn global i complex. 4.

   • 1. Educaci pel segle XXI (justificaci)

5.

  • Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informaci i el coneixement com ara:
   • Irrupci de les TIC (internet)
   • Canvis en leconomia global
   • Consolidaci de sistemes democrtics
   • Assoliment de cotes de benestar i la seva sostenibilitat
 • Demanen replantejar les finalitats de leducaci envers
  • Ladquisici daprenentatges estratgics:obtenci, selecci i interpretaci de la informaci per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-loamb els dels altres.
  • Enfocament dels continguts en base aproblemes socials rellevants(complexos i interrelacionats) i la seva aplicaci en contextos propers
  • Leducaci en elsvalors democrtics,la sostenibilitat,leshabilitats socialsi elpensament crtic

Lensenyament obligatori ha de donar resposta als nous reptes que leducaci t plantejats en el marc del segle XXI 6. Velles i Noves alfabetitzacionsColl, C.(2006). Lo bsico en la educacin bsica. http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-coll.html

 • Cultura lletrada:Domini de la llengua oral i escrita (parlar, escoltar, llegir i escriure)
 • Coneixement matemtic(clcul aritmtic, resoluci de problemes, raonament matemtic
 • Coneixement cientfic i tecnlgic
 • Coneixement de les manifestacions histriques i culturals
 • Comunicaci a travs del llenguatge audiovisual : interpretar, utilitzar, valorar i produir imatges per a aprendre, per a comunicar-se...
 • Multiculturalitat:coneixement, apreci i respecte per la cultura prpia i la dels altres.
 • Cultura de la globalitzaci : coneixement i comprensi de les interrelacions entre fenmens i processos que tenen lloc a escala global, regional i local.
 • Gesti de la informacii us de les tecnologies(TIC)apropiades

7. Finalitats de leducaci obligatria en el context actual

 • Fer possible el ple exercici de la ciutadania en el marc de la societat i el seu context
 • Poder construir i desenvolupar un projecte de vida satisfactori i assegurar un desenvolupament personal, emocional y afectiu equilibrat
 • Poder accedir a altres processos educatius i formatius posteriors amb garanties dxit
 • Coll, C.(2006).Lo bsico en la educacin bsica.http://redie.uabc.mx/vol8no1/contenido-coll.html

8. 2. Les competncies bsiques de la nova proposta curricular a leducaci obligatria(marc normatiu)

 • Decret 142/2007, de 26 de juny
 • http://www.xtec.es/estudis/primaria/06_curriculum_2007/competencies_pri.pdf
 • Decret 143/2007, de 26 de juny
 • http://www.xtec.es/estudis/eso/curriculum_2007/orientacions_4t_esoibatxillerat.pdf

9.

 • L informe Delors de la Unescosobre: Leducaci del segle XXI http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
 • LestudiPISA de la OCDEPrograma per a lAvaluaci Internacional destudiants que evalua els aprenentatges en relaci amb laComprensi Lectora, Matemtica i Cincies Naturals, que es consideren imprescindibles per a que els joves puguin desenvolupar-se amb xit en la societat i en el mn laboral davui.www. pisa .oecd.org/
 • Lavaluaci de les competncies bsiquesdel Departament dEducaci a leducaci obligatriahttp://phobos.xtec.cat/xarxacb/

El nou disseny curricular per a leducaci obligatria intenta avanar en la lnia daltres projectes com ara: 10.

 • Qui pren decisions sobre el currculum?
 • El govern de lestat : Estableix els aspectes bsics del currculum o ensenyaments mnims per a tot lestatLlei Orgnica dEducaci del 2006
 • Generalitat de Catalunya : Estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci obligatria a travs deDecrets 142 i 143/2007, de 26 de juny .
 • Centres educatius : En el marc de la seva autonomia elaboren el seu propiprojecte curricularper adequar-lo a les necessitats concretes de lalumnat.

CURRCULUM: Conjunt de competncies bsiques, objectius, continguts, mtodes pedaggics i criteris davaluaci 11. Competncies Bsiques

 • Les competncies es desenvolupen a partir dels continguts.
 • Els continguts canvien quan canvia el referent cientfic i/o cultural, en canvi les competncies sn ms estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida.
 • No tots els continguts afavoreixen aprenentatges competencials (aprenentatges estratgics)

Continguts

  • Capacitat dutilitzar
  • coneixements i habilitats
  • de manera transversal i
  • interactiva en contextos i
  • situacions diversos

per exercir com a ciutad iresoldre situacions i problemesde la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors inormes 12. Cal revisar, actualitzar i replantejar...

 • Els sabers o continguts que sn rellevants
 • Les metodologies i estratgies daula
 • Els criteris davaluaci
 • APRENENTATGES ESTRATGICS

Les finalitats deleducaci obligatria educar persones queTinguinconeixementsobre el mn Disposin deLes eines per Comprendrel Puguinhabitar-lo I millorar-loSaber fer SaberSaber ser i estar 13. El currculum ha de garantir que a lacabar lensenyament obligatori tot lalumnat tingui un bon domini de certes competncies Referents clau per al desplegament del currculum per competncies: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT,AUTONOMIA 1. Competncia comunicativa lingstica i audiovisual

 • COMUNICA-
 • TIVES

6. Competncies dautonomia i iniciativa personal

 • PERSONALS

5. Competncia daprendre a aprendre 8. Competncia social i ciutadana 4. Competncia matemtica 3. Tractament de la informaci i competncia digital

 • METODOLGIQUES

7. Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic 2. Competncies artstica i audiovisual COMPETNCIES ESPECFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MN COMPETNCIES TRANSVERSALS 14.

 • TRANSVERSALITAT:
 • Entesa com el criteri per a la selecci de continguts i opcions metodolgiques que generin contextos globals daprenentatge des dun enfocament interdisciplinri de les rees

FUNCIONALITAT:Entesa com el criteri que prioritza estratgies i metodologies orientades a laplicaci dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a lalumnat AUTONOMIA DE LALUMNAT:Entesa com el criteri que afavoreixi estratgies daprenentatge, basades en lautoregulaci, per fer alumnes ms autnoms en laprenentatge com ara: la comunicaci dobjectius, el treball cooperatiu, la corresponsabilitat en lavaluaci... 15. DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL,PROFESSIONAL SABERSABERFER SABER SER SABER CONVIURE

 • CONTINGUTS
 • Conceptuals
 • Procedimentals
 • Actitudinals

Ensenyar a transferir Per al MorfosintaxiEstructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Proporcionalitat Calcular el% Valorar si un article est realment rebaixat Protenes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hbits dalimentaci saludables RESOLUCI DEPROBLEMES OSITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES 16. Parlem-ne ? 17.

   • 3. El paper del professorat i lalumnat:
   • un canvi metodolgic?

18. Qu suposa laprenentatge pel desenvolupament de competncies?

 • Laprenentatge per competncies:
 • Dna lloc a aprenentatges estratgics (possibiliten aprendre i desenvolupar-ne daltres)
 • Consisteix enlaplicacideconeixements(saber),habilitats(saber fer) iactituds(saber ser i estar)a la resoluci de problemesamb qualitat i eficcia
 • No es tracta damagatzemar i reproduir la informaci. Esdev fonamental ensenyar a cercar-la, seleccionar-la, organitzar-la i interprertar-la a la llu