of 12 /12
CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA DELS ÀTOMS Com estan distribuïts els electrons al voltant del nucli en un determinat àtom

Configuracio elecgtronica dels atoms

Embed Size (px)

Text of Configuracio elecgtronica dels atoms

Page 1: Configuracio elecgtronica dels atoms

CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA DELS ÀTOMSCom estan distribuïts els electrons al voltant del nucli en un determinat àtom

Page 2: Configuracio elecgtronica dels atoms

Recorda que el àtoms tenen un nucli on es troben els protons i els neutrons, però al voltant del nucli hi ha els electrons girant en les anomenades òrbites. Un àtom pot tenir diverses òrbites al voltant del nucli i sobre les quals estan girant els seus electrons.

e

Page 3: Configuracio elecgtronica dels atoms

Per a què és útil saber la configuració electrònica

Per exemple, és molt útil (imprescindible) per fer l'enllaç covalent i els enllaços iònics i conèixer els anomenats electrons de valència, que són el nombre d'electrons que té l'àtom d'un element en la seva última capa (subnivell).

Recorda, com més allunyat del nucli estigui girant l'electró més gran és el seu nivell d'energia. Els electrons, d'un àtom, que tinguin la mateixa energia es diu que estan en el mateix nivell d'energia. Aquests nivells d'energia també es diuen orbitals d'energia.

Page 4: Configuracio elecgtronica dels atoms

Orbitals d’energia

En l'actualitat la perifèria del nucli (el seu voltant) es divideix en 7 nivells d'energia diferents, numerats de l'1 al 7, i en els quals estan distribuïts els electrons, lògicament segons el seu nivell d'energia. Els electrons amb menys energia estaran girant en el nivell 1.

Però a més cada nivell es divideix en subnivells. Aquests subnivells en què es divideix cada nivell poden arribar a ser fins a 4.

A aquests 4 subnivells se'ls crida: s, p, d, f.

Resum: nivells d'energia de l'1 al 7 i subnivells hi ha 4 al s, p, d, f.

Page 5: Configuracio elecgtronica dels atoms

ULL hi ha àtoms que no tenen els 4 subnivells, com veurem més endavant, i àtoms que no tenen els 7 nivells d'energia. Això és precisament el que volem esbrinar, quants nivells i subnivells d'energia té un àtom concret i quants electrons té en cada un d'aquests subnivells i nivells, és a dir la seva configuració electrònica.

A més en cada subnivell només podem tenir un nombre màxim d'electrons.

En el subnivell s solament pot haver com a màxim 2 electrons, al p 6, al d 10 i al f 14.

Page 6: Configuracio elecgtronica dels atoms
Page 7: Configuracio elecgtronica dels atoms

ULL abans d'arribar a un nivell haurem d'omplir els nivells més baix d'energia d'electrons. Per arribar al nivell 2p, primer hem d'omplir d'electrons el 1s (amb 2 electrons), el 2s (amb altres 2) i després ja ompliríem el 2p amb un màxim de fins a 6, com ja sabem.

Però per això és millor utilitzar un esquema molt senzill, ja que algunes vegades, abans d’omplir algun subnivell possible d'un nivell, s'omple un subnivell d'un altre nivell superior.

Per a saber l’orde a l’hora d’omplir els orbitals atòmics, podem tenir utilitzant la regla de la diagonal. Hauràs de seguir atentament la fletxa de l'esquema començant per 1s; seguint la fletxa podràs anar completant els orbitals amb els electrons en forma correcta

Page 8: Configuracio elecgtronica dels atoms

Diagrama de Moeller

Page 9: Configuracio elecgtronica dels atoms

Per a que quede més clar pots vore el vídeo següent:http://youtu.be/dg7GrLXAiSY

Page 10: Configuracio elecgtronica dels atoms

CONFIGURACIÓ KERNELEn química inorgànica el Kenel és una forma de simplificació de la configuració

electrònica d'un element, substituint els electrons anteriors a la capa de valència per la configuració del gas noble al qual corresponen entre claudàtors i seguit dels electrons restants.

Així per exemple la configuració del Liti (Z = 3) seria: 1s2 2S1. El Heli (Z = 2) és 1s2, de manera que el nucli del Li seria el següent: [He] 2S1

Altres exemples:Mg (Z = 12): 1s2 2s2 2p6 3s2. El seu nucli seria: [Ne] 3s2

I (Z = 39): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4D1. El seu nucli seria: [Kr] 5s2 4D1

Page 11: Configuracio elecgtronica dels atoms

Vídeo explicatiu

https://www.youtube.com/watch?v=ZsDhIZoy1cE

Page 12: Configuracio elecgtronica dels atoms

Enllaç a Educaplus:orbitales atómicos:

http://www.educaplus.org/play-234-Orbitales-at%C3%B3micos.html