Cultura audiovisual: la producció audiovisual

  • View
    260

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

La producci audiovisualMireia Vidal Castellvi1r BAT A

ndex

El gui literari.

El gui tcnic.

L'storyboard.

Les fases de producci.

Els professionals.

El gui literari

Per a desenvolupar qualsevol producci audiovisual de ficci es parteix d'un gui. El gui no s res ms que el tractament cinematogrfic, tractament audiovisual, de l'argument.

El gui literari s el primer element de treball de qualsevol producci.S'estructura per seqncies, convenientment numerades i collocades una al darrera de l'altra en ordre temporal.

A l'inici de cada seqncia s'indica on succeeix l'acci, si s un espai interior o exterior i tamb es pot especificar el moment del dia. De cada seqncia es descriu all que succeeix i all que podem escoltar.

El gui tcnic

A partir del gui literari es pot definir el gui tcnic; que s la transcripci escrita de les imatges i dels sons tal com apareixen desprs a la pantalla i determina exactament com s'han de gravar cada una de les seqncies de la pellcula, determina all que veurem en pantalla.

En el gui tcnic es fa un desglossament dels plans de cada seqncia, s'especifica el comportament dels actors i de la cmera, es detallen d'altres elements tcnics i es concreta la banda sonora en relaci amb els diferents plans.

Exemple gui tcnic

Caracterstiques

Localitzaci i elements temporals: De cada pla, o si es repeteix, de cada seqncia, s'han de detallar les condicions de rodatge, interior o exterior, i els efectes de dia o nit.

Els plans: Cadascuna de les seqncies del gui literari s'especificaran amb plans.

Exemple gui tcnic.

La cmera: S'ha de precisar tamb, amb claredat, la posici de la cmera, l'objectiu que s'ha d'utilitzar, el punt de vista de la presa, el tipus de pla i d'altres detalls que conformaran l'enquadrament.

L'acci: L'acci que s'ha de desenvolupar en cadascun dels plans.

Banda sonora: La banda sonora s'inclou normalment en una columna a part, parallela a les especificacions de cada pla.

L'Storyboard

El gui tcnic t la mxima expressi en l'storyboard. Aquest s la representaci grfica del gui, s el gui illustrat.

Est format per un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqncies, de vegades fins i tot els plans, d'una pellcula.

Aquest gui tcnic tan desenvolupat s espcialment til en seqncies amb accions complicades, produccions publicitries i dibuixos animats.

Exemple storyboard, Dinsey.

Exemple storyboard Disney.

Les fases de producci

En la fase de preproducci es fa la planificaci del gui, es busquen les localitzacions, es porta a terme el csting, i es prepara tota la infraestructura tcnica de llum i so i els paraments escenogrfics.

Preproducci

Gui.

En la preproducci s'efectua un gran esfor de planificaci i organitzaci. El resultat de totes aquestes tasques s el pla de treball, que marca la lnia d'acci a seguir durant tota la producci i que permet rendibilitzar la feina.

El pla de treball s el punt final de tot un procs complex portat a terme principalment per l'equip de producci amb la resta d'integrants del projecte.

Producci

La producci s la fase de rodatge. s el moment de la posada en escena, de la direcci i invenci dels actors.

Escena.

En la fase de gravaci ja s'han incorporat tots els components dels diferents equips necessaris per tirar endevant el projecte.

Durant l'enregistrament, es produeix la mxima confluncia d'equips, persones i recursos tcnics i humans.

Escena.

El treball diari es recull en un formulari anomenat ordre de treball diria, on es fa constar el treball diari de gravaci segons el pla de treball i els llistats de desglossament.

Postproducci

La postproducci s el moment de l'edici de les imatges. A partir del material enregistrat durant la producci es determina el muntatge.

Cmera.

En aquesta fase, el persnal es redueix al mnim necessari per satisfer les necessitats que plantega el muntatge de les imatges i els sons.

Aquesta ltima estapa inclou tota la feina de postproducci fins a l'obtenci del mster final.

Edici.

Amb el mster definitiu, noms resta fer els duplicats corresponents i lliurar el producte al client que ha fet l'encrrec.

Els professionals

Maquillatge.

En una cadena de televisi, la responsabilitat de posar en marxa un projecte recau sobre el cap de producci d'rea. Aquest responsable tria un director sobre qui delega l'execuci del projecte.

Woody Allen.

L'entitat productora assigna un realitzador sobre el qual recauran les decisions tcniques i de llenguatge.

El director artstic o escengraf crea, en estreta relaci amb el director, realitzador i productor, la posada en escena d'un programa.

Decorats.

El guionista o l'equip de guionistes, a partir d'na idea, original o adaptada d'una obra ja existent, elabora un text que ser la base principal per a la seva transformaci en gui tcnic abans de la seva realitzaci definitiva.

La coordinaci de mitjans humans i materials recau sobre l'equip de producci. La direcci d'aquesta tasca la porta un productor que amb la collaboraci de l'ajudant de producci i d'altres auxiliars de producci, confecciona el desglossament del gui.

L'ajudant del realitzador coordina el treball de l'equip tcnic i artstic descarregant al realitzador de la preocupaci que tots aqiests equips estiguin preparats abans de l'enregistrament.

El regidor s el responsable de la disciplina i organitzaci en el plat mentre s'assaja o grava un programa.

L'operador de cmera o l'equip de cmeres s'encarrega de la presa d'imatges amb la cmera.

regidor

El maquinista s'encarrega dels moviments de les grues o dels dispositius sobre els quals es colloca el cmera.

Cmera

Els illuminadors, amb l'ajut dels elctrics, dirigeixen, controlen i distribueixen la llum per tal d'obtenir la mxima qualitat tcnica i expressiva en el programa.

Illuminadors

El tcnic de control d'imatge s'ocupa d'igualar i corregir el color i les caracterstiques de les imatges.

El so, captat directament pels tcnics de presa de so, entra a la sala de control on s tractat pels enginyers de so que regulen, ajusten i mesclen les diferents fonts de so que conformen la banda sonora del programa.

Tcnics de so

La realitzaci prctica de la posada en escena recau sobre el decorador i el seu equip d'ajudants. Altres professionals s'encarreguen de la conformaci dels actors: vestuari, maquillatge i caracteritzaci, perruqueria, etc.

Decorats

Els actors es classifiquen en cstegories diferents segons el seu grau de protagonisme en el conjunt de l'obra.

Actor.