Dakwah remaja dakwah cinta

  • View
    712

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dakwah remaja dakwah cinta

Text of Dakwah remaja dakwah cinta

  • 1. dakwah remajadakwah cintaDisampaikan pada Acara Pengukuhan Calon Anggota Rohis SMAN 4 TangerangKang MasdukiDirektur Soft Skill InstituteEx. Kord. FSLDK Nasional

2. refleksidakwah kampus 2014 3. BENCANA 4. Tidaklah nampak zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka thaun (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya,1. 5. (2)Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka.2. 6. (3) Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan- hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan.3. 7. (4)Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka (dari kalangan selain mereka; orang kafir) berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki4. 8. (5) Dan selama pemimpin-pemimpin mereka (kaum muslimin) tidak berhukum dengan Kitabullah (al-Quran) dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah (syariat Islam), melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad shahih).5. 9. dunia baru yang lebih bebas.dunia baru yang kompetitif. 10. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqmaan :17)kewajiban DAKWAH 11. dakwahsave my lifeAllah azza wajalla berfirman, Hai manusia lakukanlah amar maruf nahi munkar sebelum kamu berdoa kepada-Ku dan Aku tidak mengabulkan (doa)mu dan sebelum kamu minta tolong kepada- Ku dan Aku tidak menolongmu serta sebelum kamu meminta kepada-Ku dan Aku tidak memberimu. (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah). 12. I love myself 13. Jika ada seribu barisan mujahid dakwah,maka aku termasuk di dalamnyaJika ada seratus barisan mujahid dakwah,maka aku termasuk di dalamnyaJika ada sepuluh barisan mujahid dakwah,maka aku ada di antaranyaDan jika hanya tertinggal Satu Orang dalam barisan mujahid dakwah,maka dengan tegas aku katakan bahwa itu ADALAH AKU." 14. Dari An Nawas bin Saman al Anshari, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Al Birr (kebaikan) dan Dosa, beliau bersabda: Al Birr adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa-apa yang membuat dadamu tidak nyaman, dan engkau membencinya jika manusia melihatnya.dakwah menghasilkanakhlaq pribadi yang mulia 15. Amir al-Syuara (Pemimpin Para Penyair), Ahmad Syauqi Bek, pernah mengingatkan:Innamal umamu baqiyat akhlaquhum. Wa in dzahabat akhlaquhum dzahabu (Suatu umat, suatu bangsa, akan eksis jika akhlaq bangsanya eksis. Jika akhlaq tak lagi ada, eksistensinya akan punah dan musnah).dakwah menghasilkanakhlaq bangsa yang mulia 16. posisi akhlaqdalam SYARIAT ISLAMHubungan manusia dengan Allah:1.Aqoid2.IbadahHubungan manusia dengan dirinya:1.Makanan2.Minuman3.Pakaian4.AkhlaqHubungan manusia dengan manusia lain:1.Sistem pemerintahan2.Sistem ekonomi3.Sistem sosial4.Sistem pidana5.Politik pendidikan6.Politik luar negeriDIMENSI IDIMENSI IIDIMENSI III 17. janganbuta politik 18. merusak akhlak 19. Rasulullah SAW bersabda :Sungguh buhul-buhul ajaran Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali satu buhul ajaran terurai, orang-orang akan bergelantungan pada buhul tali selanjutnya yang tersisa. Yang pertama akan terurai adalah pemerintahan, dan yang terakhir adalah sholat. (HR Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad V/251 dengan isnad sahih).demokrasi merusak syariat Islam satu demi satu 20. Rasulullah SAW bersabda :Perhatikanlah, sesungguhnya roda Islam akan berputar, maka berputarlah bersama Islam di mana saja Islam itu berada. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur`an dan kekuasaan akan terpisah. Maka janganlah kamu memisahkan diri dari al-Qur`an. (HR at-Thabrani dalam al- Mujam al-Shaghir, hadits no. 794; Lihat juga Al-Haitsami, Majma az-Zawa`id, V/225-226).Move-ON bersama Islam 21. kemana dakwah akan berlabuh?Sekuler- LiberalKhilafah Islamv.s. 22. mewaspadai dakwah TRAP (jebakan dakwah) 23. Boikot? Jangan Salah Fokus!salah FOKUS 24. dakwah CERDAS 25. Pin. BB. 75E7 FD38E-mail: masduki.asbari@yahoo.com